Pravidla dotazování

Tato pravidla slouží k udržení přehlednosti, komunikační kultury a informačního přínosu portálu. Jejich smyslem je, aby bylo v silách dotazovaných subjektů odpovědět na všechny relevantní dotazy a aby se zamezilo zneužívání portálu.

  1. Dotaz má vždy jedno téma, které je co nejvýstižněji popsáno v jejím titulku. Odpovědná osoba může interpelaci rozdělit na více částí, o čemž informuje tazatele.
  2. Aby bylo možno informovat tazatele podle předchozích ustanovení, má tazatel povinnost uvést emailový kontakt, kam mu budou informace zasílány. Neučiní-li tak, má se za to, že se dobrovolně vzdává možnosti být takto informován.
  3. Dotaz musí spadat do působnosti některého ze subjektů uvedených na portálu nebo obecně do působnosti hlavního města Prahy jako samosprávného celku a každý musí být některému subjektu přiřazen. Dotazy, které budou značně vybočovat z této oblasti, mohou být odpovědnou osobou upraveny, přesunuty nebo smazány. Nepřiřazené dotazy přiřazuje odpovědná osoba, nebo je zodpovídá sám, je-li k tomu oprávněn.
  4. Dotaz má omezený rozsah, k doplnění dalších informací slouží komentáře. Komentář nebo text dotazu může obsahovat hypertextové odkazy na obsáhlejší externí materiály. Odpověď na dotaz má také omezený rozsah, odpovídající subjekt může svou odpověď rozvést v komentáři.
  5. Než položí tazatel dotaz, měl by ověřit, jestli už nebyl položen v minulosti. Domnívá-li se, že problém od doby odpovědi na dřívější dotaz prošel určitým vývojem, zdůrazní to v textu dotazu ideálně s odkazem na dřívější dotaz.

Které dotazy mohou být odstraněny:

  1. Dotazy obsahující vulgární výrazy a nadávky; urážející jiného pro jeho rasu, původ, příslušnost k menšině, pohlaví, sexuální orientaci, věk, vzdělání, náboženské vyznání či jiné smýšlení, majetek nebo odlišné společenské postavení.
  2. Dotaz ani komentáře neslouží k propagaci. Zjevně reklamní obsah může odpovědná osoba odstranit.
  3. Otázky a odpovědi nesmí obsahovat osobní údaje, které jsou chráněny podle zákona. Provozovatel portálu ani odpovědná osoba nemohou nést zodpovědnost za jejich ochranu. Přesto, že nenese odpovědnost za obsah, může odpovědná osoba tyto údaje nebo celý text odstranit.