Bc. Libor Hadrava

kompetence:

Bezpečnost a prevence kriminality

1. Oblast bezpečnosti se zaměřením na:

 • koordinaci činností v oblasti krizového managementu a ochrany obyvatelstva,
 • organizaci, koordinaci a vztahy hl. m. Prahy k záchranným a bezpečnostním složkám hl. m. Prahy, při řešení mimořádných událostí a mimo ně,
 • přípravu a zprovoznění protipovodňových opatření v době krizového stavu,
 • zabezpečení jednotek sborů dobrovolných hasičů, zřizovaných městskými částmi hl. m. Prahy, technikou a nezbytným zázemím,
 • přípravu a realizaci celoměstských bezpečnostních cvičení,
 • organizaci, koordinaci a rozvoj Městského kamerového systému, Městského rádiového systému a Autonomního systému varování a vyrozumění obyvatelstva
 • koordinaci městských organizací, které spravují technickou infrastrukturu v rámci hl. m. Prahy v oblasti zajištění požadavků zákona o kybernetické bezpečnosti,
 • řízení Městské policie hl. m. Prahy,
 • přípravu koncepce fungování Městské policie hl. m. Prahy,
 • pomoc prostřednictvím Nadačního fondu Bezpečná Praha.

2. Oblast prevence kriminality se zaměřením na:

 • zpracování krajské koncepce prevence kriminality,
 • koordinaci aktivit v oblasti prevence kriminality prostřednictvím úzké spolupráce hl. m. Prahy a městských částí hl. m. Prahy, Police ČR, Městské policie hl. m. Prahy a nestátních neziskových organizací,
 • dotační řízení v oblasti prevence kriminality,
 • sledování nových hrozeb a trendů v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku a aplikace nových efektivních přístupů k jejich předcházení.

<<< zpět na seznam dotazů