Daniel Hodek

kompetence:

Sociální politika

1. Oblast sociální politiky sezaměřením na:

  • činnost a rozvoj sítě sociálních zařízení zřizovaných městskými částmi hl. m.Prahy a hl. m. Prahou,
  • grantovou politiku v oblasti sociální,
  • činnost střediska sociální prevence a zpracování jeho činnosti ve spolupráci s městskými částmi hl. m. Prahy,
  • činnosti domovů pro seniory, domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů se zvláštním režimem, domovů, integrovaných center a dalších zařízení, jejich transformaci a rozvoj,
  • činnosti v oblasti péče o rodinu se zaměřením na děti a starší generaci s využitím spolupráce nestátních organizací,
  • oblast sociální péče se zaměřením na rozvoj sítě sociálních zařízení zřizovaných církvemi, náboženskými společnostmi, spolky a dalšími neziskovými organizacemi v oblasti sociální,
  • záměry městských částí hl. m. Prahy v oblasti sociální politiky,
  • činnost v oblasti problematiky lidí bez domova.

2. Oblast pohřebnictví sezaměřením na:

  • péči o hřbitovy a pohřební místa ve vlastnictví hl. m. Prahy,
  • péči o válečné hroby ve vlastnictví hl. m. Prahy, popř. podporu dalších subjektů, které zajišťuji tuto péči.

<<< zpět na seznam dotazů