Doc. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc.

kompetence:

Zdravotnictví, sociální politika a bydlení

1. Oblast zdravotnictví se zaměřením na:

 • vypracování generelu pražského zdravotnictví, vymezení odpovědnosti obce za konkrétní oblasti poskytování zdravotní péče, péči o rizikové skupiny obyvatelstva
 • zajištění lékařské služby první pomoci, pohotovostní stomatologické služby a sítě lékáren vč. pohotovostních a záchytné protialkoholní stanice
 • činnost městských zdravotnických zařízení
 • spolupráci s nestátními zdravotnickými zařízeními, společnostmi a nadacemi, které poskytují zdravotnické služby obyvatelům hl. m. Prahy
 • činnost Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy
 • protidrogovou problematiku

2. Oblast sociální politiky se zaměřením na:

 • rozvoj sítě sociálních zařízení zřizovaných městskými částmi hl. m. Prahy a hl. m. Prahou
 • činnost střediska sociální prevence a zpracování jeho činnosti ve spolupráci s městskými částmi hl. m. Prahy
 • činnosti domovů pro seniory, domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů se zvláštním režimem, domovů, integrovaných center a dalších zařízení, jejich transformaci a rozvoj
 • činnosti v oblasti péče o rodinu se zaměřením na děti a starší generaci s využitím spolupráce nestátních organizací
 • oblast sociální péče se zaměřením na rozvoj sítě sociálních zařízení zřizovaných církvemi, náboženskými společnostmi a občanskými sdruženími v oblasti sociální
 • záměry městských částí hl. m. Prahy v oblasti sociální politiky

3. Oblast bydlení se zaměřením na:

 • zajištění bytů pro sociální účely
 • záměry městských částí hl. m. Prahy v oblasti bytové politiky
 • správu a údržbu bytového fondu ve vlastnictví hl. m. Prahy
 • majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných objekty ve vlastnictví bytových družstev
 • spolupráci se státními organizacemi v oblasti bytové výstavby
 • transformace bytového fondu

4. Oblast pohřebnictví se zaměřením na:

 • péči o hřbitovy a pohřební místa ve vlastnictví hl. m. Prahy
 • péči o válečné hroby ve vlastnictví hl. m. Prahy, popř. podporu dalších subjektů, které zajišťuji tuto péči

5. Oblast koordinace aktivit při prevenci kriminality

Buy cheap dissertation at dissertationcheap.com

 

<<< zpět na seznam dotazů