Jaké téma vás zajímá ?

Detail dotazu ""

Petr Kalla
23 23.04.2021
Sledujte tento dotaz

V Praze dne 23.04.2021 Vážený pane náměstku primátora Ing. Hlubučku, sleduji příspěvky na Vašem FB veřejném profilu politika, kde opakovaně pod svými "selfí" fotografiemi v přírodě rád uvádíte, jak je městská zeleň v Praze nesmírně důležitá pro život jejích obyvatel. Tedy předpokládám nejen obyvatel z Lysolají, ale všech z celé Prahy. Nerozumíme proto tomu, proč na konkrétní dotazy veřejnosti ohledně účelové likvidace přírodního parku Drahaň-Troja v oblasti Bendovka od 10.3.2021 (44dní) zarytě mlčíte a nereagujete. Od obyvateli voleného politického zástupce za TOP 09 a STAN – Spojené síly pro Prahu, právem očekáváme zpětnou vazbu a návrh řešení. Jste za to mimo jiné i honorován. Poté, co jste mi dne 22.4.2021 zamezil možnost vkládání konkrétních dotazů na Váš veřejný FB profil politika HMP, se na Vás tímto obracím oficiálně a veřejně přes portál Dotazy na radní | Komunikujte s radními HMP. Možná jste už mezi svými PR příspěvky zaregistroval i alarmující stav, kdy zrychlenými návrhy na změnu Územního plánu dochází v celé Praze k nekontrolovatelnému porcování souvislé zeleně na stavební pozemky, často pod záminkou zkulturnění území. Nebudeme si nalhávat, že jde především o lukrativní pozemky, kde politici stojící za prosazovanými návrhy soukromých investorů, to zadarmo asi nedělají... ale to je na posouzení jiných orgánů. Vraťme se zpět k Vám. Proč Hl. město Praha striktně neblokuje účelové změny ÚP z NL/IZ/ZMK na OB v přírodních parcích, které prochází takřka bez povšimnutí? Proč město nevyužije cíleně zanedbané zelené pozemky v majetku města v přírodních lokalitách v rámci ucelené městské zeleně, a v místě bez výstavby soukromých luxusních chat s 2 parkovacími místy, nezrealizuje třeba park s hřišti, neobnoví citlivě ovocný sad nebo účelově zaniklé zahrádky, které přináší do krajiny biodiverzitu a skutečný život?? Zahrádky, které se u Pražanů těší stále větší popularitě a zájmu, mají rovněž nezastupitelnou roli i z hlediska sociálního, při kterém dochází k navázání nových sousedských vztahů a přátelství, dětských kamarádů, i většího zájmu celé skupiny o své okolí. Musel jste vidět např. v oblasti dočasné zahrádkářské komunity obyvatel v Bubnech na Praze 7. Nejsme obecně proti bytové výstavbě v místech tomu určených, namísto starých budov, v místech brownfieldů, či polí v rámci schváleného projektu Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy, a odsouhlaseném Radou a Zastupiteli HMP. To vše doplněné prezentací rozsáhlejších záměrů a veřejné diskuze nad nimi v prostorách CAMPu. Níže první dva uvedené příklady však nesplňují ani jedno uvedené. Ptám se Vás tedy konkrétně na následující: 1.) Jaké konkrétní kroky učiníte proto, aby se celoměstský systém zeleně přestal salámovou metodou měnit na stavební pozemky? Evidentně je to problém celé Prahy, kde jen v Troji evidujeme namátkou např. P 36/2020. Část louky o ploše 30.523 m² (parcela č. 1110/1 k.ú. Troja) pod vrchem přírodní památky Velká skála ve vlastnictví neprůhledné společnosti IMMO – 1, spol. r.o. se základním kapitálem 200.000 Kč. Louka v Územním plánu Prahy je svou funkcí vedena jako NL (louky a pastviny – Trvalé travnaté kultury, solitérní porosty), což jí zaručuje určitou ochranu. Podán podnět na změnu ÚP z NL na OB. Navrženo k neschválení. P 283/2019 V třešňovém sadu severně od ul. Pod Havránkou. Plocha 35.001 m2. Navrženo ke schválení. P 385/2019 Domky severně přiléhající k Pusté vinici. Kdysi v nabídce Sotheby's Realty. Navrženo ke schválení. 2.) Jaké konkrétní kroky učiníte, aby Hl. město Praha jednou provždy zastavilo účelovou likvidaci přírodního parku Drahaň-Troja v oblasti Bendovka (vč. části nejcennějšího území Natura 2000 a výskytem mloka skvrnitého)? Za záměrem stojí firma z daňového ráje Delaware, za kterou sebevědomě vystupuje bývalý politik TOP 09 Ing.Karel Němeček. V minulosti se netajil s dobrými kontakty na Hl. město. Na plotě oploceném pozemku Bendovky s ostnatým drátem už 1.5 roku visí umístěné cedulky o probíhajícím archeologickém průzkumu, přestože ÚOP Praha podala podnět na Magistrát s tím, že žádný průzkum v této lokalitě neprobíhá. Pro přesun těžké techniky majitel pozemku Bendovka využívá od roku 2015 načerno vybudovanou štěrkovou cestu ležící na pozemcích hl. města. Na souboru pozemků došlo k pokácení veškeré náletové vzrostlé zeleně a přebagrování zeminy na základě značně benevolentního povolení od odboru životního prostředí MHMP. Inspekce životního prostředí po mnoha měsících už nic nenašla (pařezy vyfrézované a zahrabané vrstvou hlíny) a nemohla tak zdokumentovat, zda byl splněn povolený rozsah kácení. Dosavadní postup úřadů i MČ Praha 8 dosud nezaznamenal sebemenší úspěch ve snaze investora zastavit a znemožnit záměr výstavby psedoviniční vily v přírodním parku, což odmítla i inspekce životního prostředí, která nesouhlasí s umístěním stavby. Proto se obracíme na Vás, osobu zodpovědnou za životní prostředí v Praze. Rozhodně není v 21.století akceptovatelné, aby si politik/podnikatel koupil "bezcenný přírodní park", vykácel veškerou zeleň, přebagroval, a za asistence bezzubých úředníků tam vystavěl účelovou stavbu s luxusní nemovitostí a výhledem na Pražský hrad. Pokud si myslíte opak, pak to bude znamenat likvidaci přírodních parků v celé Praze i ČR. Takový postup je na západ od našich hranic (Rakousko, Bavorsko..) okamžitě nekompromisně zastaven. Zde se táhne neefektivně už 6let a na pozemcích stále probíhají ze strany investora pokračující práce! Máme podloženou informaci, že je už podána žádost o naddimenzovanou plynovou přípojku, elektriku.. Jak jsme již opakovaně psali, bez načerno postavené obslužné cesty je pozemek pro podnikatele bezcenný. Žádáme město, aby konalo. POUŽITÉ ZDROJE: //www.idnes.cz/praha/zpravy/kdosi-stavi-nacerno-prijezdovou-cestu-v-chranene-prirodni-oblasti.A150514_134650_praha-zpravy_nub //protiplotu.wordpress.com/2019/11/26/bagry-a-drtice-plundruji-oblast-prirodniho-parku-drahan-troja-bude-se-zde-stavet-nebo-co-majitele-s-pozemky-zamysli/ 3.) Jakým způsobem chcete zmapovat současnou roztříštěnost a velké množství návrhů požadující změny z NL/IZ/ZMK na OB směřující k nevratnému záboru veřejné zeleně v Praze? V tuto chvíli jednotlivé návrhy MČ prochází bez povšimnutí zastupitelstvem HMP, kdy se stěžejní věci domlouvají v kuchyňce nebo na výborech konkrétních stran. Pomoci a zmapovat situaci do celkového obrazce by mohla např. aplikace s mapovým podkladem, kam by se prokreslily a uložili veškeré žádosti ze všech MČ s provázáním na konkrétní dokument a výsledek. Třeba je na to myslet i v rámci připravovaného Metropolitního plánu Prahy, který by měl jasně definovat možnosti využití území a vytyčit plochy, které budou v rámci veřejného zájmu, nezastavitelné. - - - - - - Domnívám se, že bychom měli stát na jedné lodi a hájit to nejcennější, co mají Pražané kolem svých domovů, tedy městskou zeleň a přírodu. Ta má v rozpálené betonové metropoli nevyčíslitelnou hodnotu jak pro rekreaci, volnočasové aktivity, tak i snižování teploty, zadržování vody v krajině a záchyt částic poletavého prachu z ovzduší. Rozdíl mezi námi je pouze v tom, že v rámci občanské iniciativy my to děláme už 10let z přesvědčení ve svém volném čase, po nocích a bez nároku na honorář. Vyzývám Vás tímto veřejně, abyste se k výše uvedeným podnětům postavit čelem jako chlap a politik, který má na starost životní prostředí v Praze. Očekáváme Vaši odpověď do 30dní. Pokud nereagujete z důvodu, že nemáte služební počítač, rád se s Vámi setkám osobně. Děkuji a zůstávám s pozdravem S pozdravem Petr Kalla

Odpověd

26.04.2021

Vážený pane Kallo, tento dotaz by měl směřovat spíše na kolegu, který řeší územní rozvoj - tedy pana náměstka Hlaváčka. Mohu mít na věc kolem Bendovky jakýkoliv názor, ale vzhledem k tomu, že jde o soukromé pozemky, není to záležitost samosprávy, ale státní správy. Obraťte se prosím tedy přímo na orgán státní správy. S pozdravem, PH  

< Zpět na seznam dotazů

Diskuze

Přidejte komentář

Přidat nový soubor
Procházet ...

Povinné