Jaké téma vás zajímá ?

Detail dotazu "Absence řešení situace v ulici Jana Želivského"

alena
20 20.11.2015
Sledujte tento dotaz

Reaguji na dotazy občanů z 13.8. a 15.10. 2015 týkající se ulice Jana Želivského. Stále jenom popisujete situaci a řešení nikde. Čekáte na víc zraněných, na mrtvé ? Nebo jak řekl pan Dolínek, úplatky v souvislosti s kamiony a překladištěm jsou důležitější než důstojné a bezpečné bydlení voličů v této lokalitě ? Váš výraz na fotu tomu odpovídá - čteno z výrazu "občané, kašlu na vás. já jsem u koryta pro peníze, ne pro řešení vašich problémů"

Odpověd

15.02.2016

Vážená paní,

ulice Jana Želivského je vzhledem ke své historické poloze na hranici mezi nižšími urbanistickými celky komunikací sběrnou a plní funkci dopravně obslužnou. Vzhledem ke své poloze a významu byla také v minulosti součástí tzv. I. dopravního okruhu.

S rozvojem komunikační sítě v Praze, zejména Pražského okruhu, pak mohl být snižován dopravní význam této ulice. Po dobudování východní části Pražského okruhu, tak mohl být převeden II. dopravní okruh, dnes Pražský, do jeho trasy a I. dopravní okruh vymístěn z ulice Jana Želivského na stejném severojižním směrem vedoucí komunikace Průmyslovou a Kbelskou, kdy v současné době probíhají přípravné práce na jejich zkapacitnění.

Další pokles dopravního významu je pak možné očekávat po dostavbě definitivního vedení Městského okruhu v jeho východní části.

Ke zvýšení bezpečnosti v ulici Jana Želivského se daří operativně uplatňovat dopravně bezpečnostní opatření zejména ke zvýšení bezpečnosti chodců, prioritně pak u zastávek TRAM. Přilehlé území Nákladového nádraží Žižkov patří mezi rozvojová území a proto v delším časovém horizontu lze očekávat změny organizace dopravy i v rámci přestavby tohoto území. V současné době se předpokládá, že po přestavbě území by zde nemělo dojít k aktivitám, které by generovaly nákladní dopravu.

S pozdravem,

Bc. Libor Hadrava

Bc. Libor Hadrava (Současný radní)

Radní hl. m. Prahy

Rozšířený profil
< Zpět na seznam dotazů

Diskuze

Přidejte komentář

Přidat nový soubor
Procházet ...

Povinné