Jaké téma vás zajímá ?

Detail dotazu "Bezpečnost přecházení u zastávky Biskupcova"

Petr
13 13.08.2015
Sledujte tento dotaz

Jak se vám líbí "bezpečnost" přecházení na Jana Želivského, zvláště u tramvajové zastávky Biskupcova a Nákladové nádraží Žižkov - zde navíc mezi kamiony ?

Odpověd

16.09.2015

Vážený pane,

dovolte, abych reagoval na Váš velmi obecně formulovaný dotaz týkající se mého názoru na bezpečnost chodců při přecházení ulice Jana Želivského v Praze 3, „zvláště u tramvajové zastávky Biskupcova a Nákladové nádraží Žižkov – zde navíc mezi kamiony“.

Odpověď na takto položenou otázku může být rovněž pouze v obecné rovině, a to taková, že problém této frekventované místní komunikace v Praze 3 je mi poměrně dobře znám a komplikace, které působí občanům, mne rozhodně netěší.

Při konkrétnějším zhodnocení je třeba zdůraznit, že ulice Jana Želivského je enormně dopravně zatížená, situaci navíc komplikují kamiony, které využívají Nákladové nádraží Žižkov k překládce zboží mezi železniční a automobilovou dopravou. Vzhledem k tomu byla v minulosti učiněna řada opatření ke zlepšení bezpečnosti účastníků silničního provozu, zejména chodců. V nejkritičtějších místech byla nejvyšší dovolená rychlost snížena na 30 km/hod., u každé tramvajové zastávky na této ulici byly zhotoveny dva přechody pro chodce, z nichž jeden (tramvajová zastávka Biskupcova a Mezi hřbitovy) je řízen světelnou signalizací a v místech zúžení komunikace byly mezi komunikací a nástupním ostrůvkem vybudovány ochranné betonové zábrany (tramvajová zastávka Mezi hřbitovy a Nákladové nádraží Žižkov) nebo ochranné oplocení (tramvajová zastávka Biskupcova). Dopravní režim na této pozemní komunikaci byl nastaven tak, aby maximálním možným způsobem byla zajištěna bezpečnost všech účastníků silničního provozu.

Ze statistiky dopravní nehodovosti v blízkosti tramvajových zastávek na pozemní komunikaci Jana Želivského za minulý rok jsem zjistil, že dopravní nehodovost na Vámi uváděných zastávkách a v jejich bezprostřední blízkosti výrazně nepřesahuje dopravní nehodovost ostatních podobných míst na území hl. m. Prahy. Počet těchto nehod za rok je v řádu jednotek. Střet jedoucího vozidla s chodcem byl za minulý rok v těchto statistikách evidován na tramvajové zastávce Biskupcova třikrát, z toho jednou bez zranění, dvakrát lehké zranění a na tramvajové zastávce Nákladové nádraží Žižkov jednou, s lehkým zraněním.

Ve věci dopravního režimu v ulici Jana Želivského obdržela Městská policie hl. města Prahy (dále jen „MP) v tomto roce jedno podání, které upozorňuje na dopravní nekázeň účastníků v silničním provozu na přechodu pro chodce a v jeho blízkosti vedle Basilejského náměstí v Praze 3. Na základě tohoto podání je tedy strážníky MP tomuto přechodu a jeho okolí věnována zvýšená pozornost. Na dohledu se pochopitelně podílí i policisté Policie ČR, s nimiž MP svoji činnost koordinuje.

Jak mi potvrdil ředitel místně příslušného Obvodního ředitelství MP Praha 3 Ing. Dušan Machoň, k zabezpečení větší bezpečnosti chodců na Vámi zmiňovaných přechodech nařídil podřízeným strážníkům, včetně místně příslušných okrskářů, zvýšení četnosti kontrol v rámci běžné hlídkové činnosti v okolí těchto přechodů se zaměřením na dodržování pravidel provozu na pozemních komunikacích jak ze strany chodců přecházejících vozovku, tak ze strany řidičů motorových vozidel (zejm. povinnost řidiče umožnit chodci, který je na přechodu pro chodce nebo jej zřejmě hodlá použít, nerušené a bezpečné přejití vozovky – viz ustanovení § 5 odst. 1 písm. h) zákona o silničním provozu).

Ředitel Machoň se nicméně domnívá, že v zájmu zvýšení bezpečnosti chodců by bylo účelné realizovat odpovídající stavebně technické úpravy přechodů pro chodce. Takové rozhodnutí ovšem nespadá do kompetence MP.

S pozdravem,

Bc. Libor Hadrava

Bc. Libor Hadrava (Současný radní)

Radní hl. m. Prahy

Rozšířený profil
< Zpět na seznam dotazů

Diskuze

Přidejte komentář

Přidat nový soubor
Procházet ...

Povinné