Jaké téma vás zajímá ?

Detail dotazu "Blokování rozvoje informačního systému veřejného"

Štěpán Jůza
17 17.08.2021
Sledujte tento dotaz

Blokování rozvoje informačního systému veřejného osvětlení. - Tento dotaz byl vložen do systému již 2. 7. 2021, poté odsud bez odpovědi potichu zmizel - údajně bez vědomí a vůle pana primátora. Dobrý den, obracím se na vás jako na primátora a zároveň člena rady města pro oblast informatiky. Jak již jsem vás i radu města opakovaně a zatím zcela bezvýsledně informoval, ředitel magistrátního odboru hospodaření s majetkem Ing. Jan Rak od roku 2018 postupně patnáctkrát odmítl poskytnout požadované informace o veřejném osvětlení a jeho správě a údržbě, přičemž soustavně odmítal respektovat jak zákonem zaručené právo na informace, tak závazný právní názor ministerstva vnitra jako odvolacího orgánu. Pan radní Chabr ani pověřená ředitelka magistrátu proti tomuto soustavnému a dlouhodobému porušování zákona dosud nijak nezakročili. Z odůvodnění pana Raka a dříve poskytnutých informací vyplývá, že dokonce vůbec nejsou evidovány informace, které jsou nezbytné k posouzení a sledování včasnosti prováděných oprav dle smlouvy města s MHMP, a MHMP vůbec nebyl schopen detekovat, když lhůty pro opravy byly soustavně mnohonásobně překračovány, ač na indicie byl v té době opakovaně upozorňován. Rovněž pan Rak opakovaně tvrdil, že pasport osvětlení je "informací neexistující", protože systém, v němž je veden, údajně není schopný ucelého výstupu v žádné formě (na webu zjisti.si sice nakonec byl zveřejněn, ale je blokován službou reCaptcha, takže zájemce o data musí donekonečna určovat obrázky kalifornských semaforů, schodišť a požárních hydrantů, aniž by získal ucelená data ve zpracovatelné podobě). Evidence poruch a servisních zásahů je podle pana Raka rovněž "informací neexistující", protože systém pro jejich evidenci prý také není schopen žádného uceleného výstupu. Tato nedůvěryhodná tvrzení však pan Rak nikdy nedoložil, ač to po něm odvolací orgán opakovaně požadoval. THMP - na rozdíl od předminulého správce osvětlení - nezveřejňuje nahlášené poruchy a jejich opravy žádným způsobem. Mobilní aplikace "Praha svítí" ani web THMP neobsahuje žádnou zpětnou vazbu o nahlášených poruchách. Od září minulého roku THMP sice zasílá jakési SMS nebo e-mailové notifikace o "přijetí" nebo "vyřešení" podnětů, avšak z nich adresát nemůže žádným způsobem zjistit, která z nich se vztahuje ke kterému podnětu či poruše protože systém nezasílá informaci, kterému podnětu byl přiřazen který identifikátor. Jako "vyřešené" jsou označovány všechny uzavřené podněty, bez ohledu na to, zda byla porucha skutečně vyřešena opravou, nebo zda byl podnět z nějakého důvodu odložen a tiket uzavřen, i když oprava provedena nebyla. Pan Rak opakovaně tvrdí, že tyto evidence hlavní město Praha nemá k dispozici, protože je vede městská společnost THMP a.s., potažmo její dodavatel IT řešení - tento výklad rovněž odvolací orgán opakovaně odmítl. Ovšem THMP a.s. mi naopak sdělila, že celý tento informační systém je ve vlastnictví hlavního města Prahy a tedy do něj THMP a.s. nemůže z vlastní vůle investovat své prostředky, přičemž plány rozvoje tohoto systému, které THMP předložila, se údajně magistrát už více než rok zdráhá schválit a tím pádem prý THMP nemůže systém dále rozvíjet a dokonce prý ani opravit jeho chyby. Jak se jako primátor a jako člen rady s působností pro informační technologie stavíte k programovému porušování zákona ze strany ředitele OHM MHMP, k údajné neexistenci informací o veřejném osvětlení a jeho údržbě, a k tomu, že magistrát či městská samospráva údajně již více než rok blokují další rozvoj informačního systému pro správu VO? Zasadíte se o to, aby všechny tyto informace byly v maximálním možném rozsahu městem zveřejňovány jako open data? Co jste pro to jako vedení města již udělali? Proč dokonce ani operátoři systému Zmente.to nemají k dispozici kompletní evidenci městského majetku na veřejných prostranstvích nebo s ní neumějí zacházet a podněty zasílají velmi často k vyjádření útvarům či organizacím, které s jejich řešením nemají nic společného, a jejich odmítavé vyjádření pak vydávají za "vyřešení" podnětu? Za 108 Kč, které OICT podle smlouvy za každý přijatý podnět inkasuje, je to dost chabá a nekompetentní služba.

Odpověd

23.08.2021

Dobrý den, pane Jůzo, již jsem Vám vícekrát řekl, ať se obrátíte přímo na pana radního Chabra, který má toto ve své gesci. Děkuji za pochopení.

MUDr. Zdeněk Hřib (Bývalý radní)

Primátor hl. m. Prahy

Rozšířený profil
< Zpět na seznam dotazů

Diskuze

Přidejte komentář

Přidat nový soubor
Procházet ...

Povinné