Jaké téma vás zajímá ?

Detail dotazu "Dobrý den, chtěla bych se"

Mariana Mundoková
17 17.12.2020
Sledujte tento dotaz

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda vedení hl.m. Prahy plánuje sjednocení fungování provozu mateřských škol během letních prázdnin? Provoz mateřských škol je v plné gesci jednotlivých městských částí a jednotlivé městské části se velmi liší převážně letním provozem mateřských škol. V některých městských částech je letní provoz pouze okrajový (např. 2 týdny za červenec a srpen) v jiných městských částech není problém pokrýt fungování MŠ přes celé léto. Situace, kdy letní provoz není zajištěn je rpo některé rodiče značně náročný. Když jsem se dotazovala vedení radnice naší městské části na možnosti rozšíření letního provozu MŠ a případně možnosti, aby děti navštěvující MŠ mohly navštěvovat i jinou mateřskou školu v rámci MČ než svou "mateřskou" bylo mi sděleno, že rotace mezi jednotlivými MŠ v rámci jedné městské části není možná, z důvodu existence vyhlášky vydané hl.m. Praha. Žádnou takovou vyhlášku jsem však nenašla. Protože hl.m. Praha nemá obecně letní provoz mateřských škol zajištěn a umístění malých dětí na různé tábory apod. je značně problematické, chtěla bych se zeptat a případně Vás požádat, zda by bylo možné se na téma letního provozu obcemi (městskými částmi) zřizovaných mateřských škol zaměřit? Děkuji za odpověď. S pozdravem,

Odpověd

13.01.2021

Vážená paní Mundoková, MŠ v hlavním městě Praze zřizují městské části (dále jen „MČ“). Stanovení prázdninového provozu škol je tak v kompetenci jednotlivých MČ jako zřizovatelů MŠ s přihlédnutím ke konkrétním podmínkám dané MČ, což vyplývá z § 179 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. S ohledem na uvedené Hlavní město Praha (dále jen „HMP“) nemůže do těchto pravomocí MČ zasahovat a určovat případně korigovat, které MŠ budou realizovat a v jakém rozsahu prázdninový provoz. Prázdninový provoz MŠ umožňuje § 34 odst. 11 školského zákona, který stanovuje: V měsících červenci a srpnu lze přijmout do mateřské školy děti z jiné mateřské školy, a to nejvýše na dobu, po kterou jiná mateřská škola přerušila provoz.“ Bližší podmínky jsou dále uvedeny v § 3 odst. 1 vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. „Provoz mateřské školy lze podle místních podmínek omezit nebo přerušit v měsíci červenci nebo srpnu, popřípadě v obou měsících. Rozsah omezení nebo přerušení stanoví ředitel mateřské školy po projednání se zřizovatelem. Ředitel ve spolupráci se zřizovatelem zároveň projedná s řediteli jiných mateřských škol v obci možnosti a podmínky předškolního vzdělávání dětí mateřské školy v jiných mateřských školách po dobu omezení nebo přerušení provozu.“ Z uvedeného vyplývá, že v každé MČ, která zřizuje více MŠ je možné, aby v období prázdninového provozu navštěvovaly děti jinou MŠ v dané MČ než jejich kmenovou. K této problematice je nutné sdělit, že HMP nevydává žádnou vyhlášku týkající se problematiky prázdninového provozu MŠ. HMP jako kraj pouze vydává obecně závaznou vyhlášku o školských obvodech mateřských škol (vyhláška HMP č. 4/019, o školských obvodech mateřských škol, ze dne 4.3.2019) a ta souvisí se zápisem dětí k předškolnímu vzdělávání. To znamená, že dle tohoto právního předpisu HMP vyplývajícího ze školského zákona má mít každé nárokové dítě na předškolní vzdělávání zajištěno místo v mateřské škole na území dané MČ. S ohledem na výše uvedené Vám doporučuji obrátit se na odbor školství Vaší MČ a řešit s nimi problematiku zabezpečení prázdninového provozu. S pozdravem Vít Šimral

PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D. (Bývalý radní)

Radní hl. m. Prahy

< Zpět na seznam dotazů

Diskuze

Přidejte komentář

Přidat nový soubor
Procházet ...

Povinné