Jaké téma vás zajímá ?

Detail dotazu "Dobrý den pane inženýre. Můžete"

Mgr.Ing. Jan Ryšavý
22 22.12.2020
Sledujte tento dotaz

Dobrý den pane inženýre. Můžete mi prosím sdělit, jaké je stanovisko Magistrátu HMP k realizaci celopražských zón placeného stání? Nepochybuji, že se o tomto jistě již v rámci celopražském jednalo a proto prosím též o sdělení důvodů, proč se realizace celopražských zón placeného stání nerealizuje. Pokud vím, tak snad většina městských částí je k realizaci celopražských zón placeného stání kladně nakloněna a dokonce k tomu snad bylo přijato městskými části nějaké memorandum. Prostě mě tato nerealizace logické potřeby pražského občana hlavu nebere. Jen doplňuji: Bydlím na Praze 6, mám uhrazen důchodcovský (děkuji, 360,- Kč je velmi pro důchodce vstřícné) poplatek pro parkování v modré zóně (mám modrou zónu před domem). Přesto, že mi je 76 let, tak se neflákám, ale dobrovolně a v podstatě zdarma se angažuji. 3-4 týdně musím k synovi a k jeho rodině do Vysočan a 2x týdně musím k dceři a její rodině na Střížkov. Trénuji 8 leté kluky ve fotbale ve Vysočanech (2 vnuci v tom), s vnučkou do hudební školy, manželka se zase se všemi 5 vnoučaty denně učí. Mimo to ještě 3-4 x týdně dělám přísedícího soudce v JA Na Míčánkách (paušál za 117,- Kč/den - mnohdy to je celodenně.) Ano, někdy jedu hromadnou dopravou, nicméně většinou musím autem = časově je to do Vysočan, na Střížkov nebo Na Míčánky mnohem výhodnější. Denně musím platit zpravidla ve fialových zónách Prahy 8,9,10. Prostě příšerný stav. To není možné, abych třeba zaplatil ročně místo 360,- Kč třeba 1000,- Kč a mohl zaparkovat zdarma kdekoliv v Praze? Copak člověk není Pražák. Mgr. Ing. Jan Ryšavý.

Odpověd

05.01.2021

Dobrý den, město jako vlastník většiny veřejných parkovacích míst dostalo od státu nástroj, na základě kterého s těmito místy může řádně hospodařit. Tím nástrojem je § 23 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, který umožňuje městu zvýhodnit ty osoby (FO, FO podnikající i PO), které mají dostatečný právní vztah k vozidlu a k dané oblasti města (trvalý pobyt, sídlo / provozovna firmy). Spolu s tím je nutné brát v úvahu, že město již nemůže v již zastavěných centrálních oblastech města v uličním prostoru budovat další parkovací místa, protože na ně není prostor. Ale množství vozidel se neustále zvyšuje a současně se zlepšující se finanční situací obyvatel se zvyšuje i tlak na možnosti jezdit autem. Pochopitelným požadavkem je, že lidé chtějí svá vozidla více používat a neplatit za to příliš peněz. Druhou stranou této mince je, že díky chuti „více a levněji jezdit autem“ se zvyšuje množství vozidel v ulicích města, zvyšuje se tlak na dopravní infrastrukturu, na životní prostředí ve městě, ale i na prostorové možnosti. Zmíněný zákon městu neumožňuje zvýhodňovat nikoho jinde, než v oblasti, kde bydlí (popř. má firmu). Hl. m. Praha si nechává právě zpracovat právní analýzu, která má na tyto otázky lépe odpovědět. Důvodem tohoto posouzení je, aby v případě jakéhokoliv zvýhodnění rezidentů/abonentů mimo jejich „rezidentní / domovskou“ oblast se hl. m. Praha nedopouštělo pozitivní diskriminace. Což v případě celopražského parkovacího oprávnění lze zcela jistě očekávat, nehledě na skutečnost, že by takovéto parkovací oprávnění bylo z dopravního, prostorového a infrastrukturního hlediska pro město o obrovskou zátěží. Z hlediska práva má lepší možnosti obstát zvýhodněné stání přímých návštěvníků obyvatel/firem v jejich vlastních „domovských“ oblastech, neboť ti jim poskytují služby a tím pomáhají fungování města. Nicméně dokud k tomuto nebude jasné právní stanovisko, nelze žádné konkrétní řešení předjímat. Benefitem pro obyvatele v zónách placeného stání je, že mohou parkovat za velmi příhodných finančních podmínek oproti ostatním uživatelům. Myšlenka, že rozvolnění pravidel parkování a umožnění těmto lidem jezdit bezplatně na více míst v Praze nějak kouzelně vyřeší dopravní komplikace v Praze, je zcestná. Žije nás v Praze hodně na jednom místě – to s sebou přináší jisté výhody, má to ale i své nevýhody. S pozdravem, Adam Scheinherr

Ing. Adam Scheinherr, MSc., Ph.D. (Bývalý radní)

Náměstek primátora hl. m. Prahy

< Zpět na seznam dotazů

Diskuze

Přidejte komentář

Přidat nový soubor
Procházet ...

Povinné