Jaké téma vás zajímá ?

Detail dotazu "Dobrý den pane náměstku.Obracím se"

Pavel Rada
09 09.05.2020
Sledujte tento dotaz

Dobrý den pane náměstku. Obracím se na Vás s interpelací ohledně kalamitního stavu lesních porostů v Modřanské rokli který považuji za zbytečně vyhrocený. Je sice obecně známo, že suchem, kůrovcem, imisemi... došlo a dochází k postižení porostů na velké oblasti republiky ale jde mi o to jak co možná zachovat alespon rekreačně neobvykle významnou zelen. Vedle dřevoprodukčního významu přeci mají lesy i velký význam pro životní prostředí a to nejvíce v nejbližším okolí bytové výstavby. Stávají se tam jakýmsi lesním parkem o který by společnost měla adekvátně intenzivně pečovat. Právě v souvislosti s krajně problematickou "péčí" v Modřanské rokli dále píši. Jde mi konkrétněji o bývalý vzrostlý les v těsné blízkosti 12patrové zástavby za blokem domů Urbánkova 41 až 55. Právě za tímto blokem v severně se svažujícím prostoru je les už druhým rokem zvláště problematicky asanován. Jde přitom o oblast která má statut chráněného území a je ve správě lesů hl.m. Praha. Správce střediska lesy hl.m. pan Hrma byl upozorněn na kalamitní stav a laxnost lonského přístupu, kdy lesníci nechali část kůrovcově napadených a poté jen pokácenéch stromů prakticky sezonu na místě ležet s riziky na eskalaci. K problematice jsem totiž zkraje tohoto roku napsal článek do místního tisku. Poté proběhlo místní projednání s místostarostkou P12 pro životní prostředí ing. Tylovou i zástupci lesů. Do novin poté správce přislíbil "úklid do konce března". ("Zasáhla Modřanskou rokli klimatická nouze?" ..., //www.praha12.cz/assets/File.ashx?id_org=80112&id_dokumenty=74673) V únoru však navíc přišlo větrné počasí s novými vývraty. Lesní dělníci sice v oblasti stále pracují ale tempem a způsoby hospodaření které pokládám za neadekvátní situaci (skladování kůrovcového dřeva v porostech atd..) To vše rozporně nejen s jejich prohlášeními ale i s dikcí lesního zákona. Zde se ale navíc jedná o fakticky lesopark s bezprostředním významen pro zahuštěnou zástavbu. Konkrétně zejména v této oblasti totiž dál rok stojí sice lesníky k odstranění označené - ale dnes už zcela suché stromy. To však hned vele pokácených kmenů smísených s doposud čerstvým polomem... Paradoxně (snad až jako výsměch mistním?) ... je poblž dokonce nově umístěna vývěska s textem ..."Kůrovcovcem napadené stromy je třeba s lesa včas odstranit". Realitu těchto dní závěrem dokládám několika fotografiemi. V případě zájmu mohu zaslat další fotografie dokladující období posledních 5 měsíců. Prosím o vysvětlení, jak je možné, že správce oblasti připouští právě v takto exponované oblasti už rok stav v přímém rozporu jak se zněním lesního zákona, tak s deklaracemi vývěsek opatřených hlavičkou města. Zdravím a přeji příjemný den. Pavel Rada Praha 12 Mezihorská 56 604600791

Galerie

Odpověd

13.05.2020

Dobrý den, posílám Vám odpověď od pana ředitel Lesů hl. m. Prahy. S pozdravem, Tomáš Nakládal, asistent   Vážený pane Rado, velice si vážíme Vaší péče o lokalitu Modřanské rokle jako významné přírodní lokality. Musíme vám dát za pravdu, že termíny dokončení prací uváděné na společném jednání se nám nepodařilo splnit, naopak se musíme ohradit vůči tvrzení ohledně našeho laxního přístupu. Protože jsme si vědomi závažnosti situace  probíhá zde v návaznosti na rok 2019 téměř kontinuální činnost a to jak prevenční našich lesníků, tak i vlastní nahodilé těžby, následné výsadby nebo odvozy dřeva. Tyto však nejsou vzhledem k celorepublikové situaci obchodu se dřevem v takové frekvenci jakou bysme si představovali. Opatření proti kůrovci zde činí cca 1/6 celkového objemu nahodilých těžeb na území hl. m. Prahy a to i přes obtížný přístup do jednotlivých zasažených míst daný reliéfem terénu. Ležící a skladované dřevo je, z výše uvedených důvodů, v porostech a na skládkách asanováno, větve stahovány a štěpkovány, vše tedy v souladu s lesním zákonem. Právě proto, že lesy v této lokalitě mají status lesů zvláštního určení se zvýšenou rekreační funkcí, nikoliv tedy lesy hospodářské, je cílem naší činnosti, za použití výše uvedených nástrojů, les v této lokalitě co nejdéle zachovat a vyhnout se rozsáhlému plošnému zásahu, tak jak by to nejspíše bylo v případě hospodářského lesa. Provádění prací v Modřanské rokli není ani zdaleka u konce a budou zde, v této nelehké době, probíhat průběžně po celý rok s cílem zachování přírodního a rekreačního potenciálu lokality, tedy přesně toho, co od této lokality očekáváte i Vy.   S pozdravem Ondřej Palička

Dobrý den pane náměstku.Obracím se

< Zpět na seznam dotazů

Diskuze

Přidejte komentář

Přidat nový soubor
Procházet ...

Povinné