Jaké téma vás zajímá ?

Detail dotazu "Dopravní situace v Uhříněvsi"

Martin Kolář
07 07.07.2014
Sledujte tento dotaz

Vážený pane náměstku, prosím o info, kdy a jak bude řešena naprosto neutěšená dopravní situace v Uhříněvsi. Vysoký podíl těžké nákladní dopravy, živelná výstavba satelitů a zcela nedostatečné investice do infrastruktury způsobují totální kolaps dopravy, výrazné zhoršení dopravní obslužnosti a zhoršení životního prostředí. Myslíte, že se po více než dvaceti letech slibů dočkáme významných investic do dopravní infrastruktury nebo i TOP09 naváže na praxi svých předchůdců z ČSSD a ODS a bude řešit především své zájmy na úkor obyvatel města? Děkuji Vám nejen za odpověď s konkrétními termíny, ale také za skutečné zahájení aktivit, které jednoznačně povedou v krátké době k realizaci. Byli jsme více než dvacet let trpěliví, myslím tedy, že je nyní na čase opustit virtuální svět slibů.

S pozdravem Martin Kolář

Odpověd

Vážený pane Koláři,

výstavba dopravní infrastruktury a zejména její projektová příprava je dlouhodobou a náročnou záležitostí, která je limitována dostatkem investičních prostředků a připraveností daných projektů. Z dopravního hlediska Uhříněvsi jednoznačně pomůže dobudování stavby č. 511 Pražského okruhu, která spojí obě jeho stávající části. Tím dojde k významnému odlehčení území od tranzitní dopravy. Vliv na dotčené území bude mít i plánovaná výstavba komunikační spojky z ulic Přátelství a Kutnohorská na stavbu č. 511 Pražského okruh. Tato spojka zlepší průjezd Uhříněvsí tím, že odvede těžkou nákladní dopravu zejména z kontejnerového překladiště společnosti Metrans, a.s. Příprava stavby č. 511 Pražského okruhu je díky postoji části občanů Běchovic a i části jejich zastupitelstva zpožďována, ať již žalobami proti Zásadám územního rozvoje nebo odvoláními proti již vydanému územnímu rozhodnutí na stavbu. Proti vydanému územnímu rozhodnutí podaly odvolání: obec Dobřejovice, Městská část Praha – Běchovice, Občanské sdružení Zdravé životní prostředí, občané Běchovic a více než 200 fyzických osob převážně bytem v Běchovicích.

Základním předpokladem k pokračování územního řízení je však vyhlášení platnosti aktualizace Zásad územního rozvoje, jejichž pořizovatelem je hl. m. Praha. Aktualizace bude předložena na příštím jednání Zastupitelstva hl. m. Prahy ke schválení. Tím se odstraní překážka pro zahájení opětovného vydání územního rozhodnutí na tuto chybějící část Pražského okruhu. Ministerstvo dopravy ČR, jako investor Pražského okruhu zastoupený ŘSD ČR, doposud deklarovalo dostavbu okruhu jako jednu ze svých nejvyšších priorit. V současnosti je odhadován termín zprovoznění chybějící části Pražského okruhu přibližně na rok 2020.

Dále ve svém dopise zmiňujete živelnou výstavbu satelitů. Bohužel ve věci výstavby za hranicí hl. m. Prahy nemá město žádné účinné prostředky, jak výstavbu omezit respektive regulovat. Současný stavební zákon nepamatoval na vhodnost jednoho územně plánovacího dokumentu pro Prahu a její okolí, který by rozumně reguloval výstavbu na územích, kde není kapacitní obsluha veřejnou dopravou a občanská vybavenost. Výstavba na území hl. m. Prahy je regulována platným územním plánem hl. m. Prahy.

Z výše uvedeného vyplývá, že město se snaží dlouhodobě situaci řešit, bohužel však některým občanům velké dopravní stavby vyhovují a jiným ne a podnikají veškeré kroky k zamezení jejich výstavby.

I přestože chápu Vaše rozhořčení ze stávající dopravní situace, nemohu Vám v současné době dát příznivější odpověď.

S pozdravem Jiří Nouza

Ing. Jiří Nouza (Bývalý radní)

Náměstek primátora hl. m. Prahy

  • Infrastruktura
  • Dopravní infrastruktura
  • Životní prostředí
  • Investice

Rozšířený profil

Zobrazit dotazy dané kategorie dotazů:

Doprava, Pražský okruh
< Zpět na seznam dotazů

Diskuze

Jeden komentář k dotazu “Dopravní situace v Uhříněvsi”

  1. Janík Lubomír
    0621.6.2015 (21:32)

    mam problem se strážníky Městské policie jako taxikář jsem zastavil v prostoru přerušení žluté čáry u chodníku kdy oni to posoudili jako přestupek na můj návrh že zaplatím pokutu reagoval stážník tím že to radši předá do správního řízení aby ta pokuta byla vyšší můj nazor jetakový že prostor přerušení žluté čarynení porušení předpisů o zakazu zastavení jelikož se jedná o vjezd na přilehlý pozeemeka navíc mi provedli kontrolu vozidla kterou ma v pravomoci pouze Policie ČR a ani se nelegitimoval jmenem ani číslem což je porušeni předpisů. Prosím o odpověd na čí straně je pravda děkuji.

Přidejte komentář

Přidat nový soubor
Procházet ...

Povinné