Jaké téma vás zajímá ?

Detail dotazu "Dopravní spojení Břevnova a Strahova"

Michal Štursa
21 21.05.2014
Sledujte tento dotaz

Vážený pane inženýre,

moje otázka směřuje k organizaci autobusových linek v oblasti Břevnova a Strahova. Co se týká Břevnova (hlavně Patočkovy ulice), narážím mnohdy na problém, že tato oblast není napojena na sousední Prahu 5 a chybí tak přímé spojení s jinými částmi města než jsou Dejvice, resp. Hradčany. Pro tento přepravní vztah se nabízí využít Strahovského tunelu. Protože se však o tuto problematiku již delší dobu zajímám, vím, že zde podobné nápady již byly, ale nikdy nepřešly do stádia realizace. Často bylo argumentováno tím, že se tunel na pár nocí v roce z důvodu udržby mezi 23. a 5. hodinou uzavírá. Toto mi však nepřipadá jako dostatečný argument.

Dalším tématem, na nějž bych rád znal odpověď, je Strahov. Zde narážím na rozdělení hojně využívané přepravní vazby Praha 6 - Praha 5 (bývalá linka 217) do dvou linek (143 a 191). Po většinu dne zde sice časově vycházejí přestupy mezi těmito dvěma linkami, ale právě nutnost přestupu, přičemž musí cestující ještě dojít na jinou zastávku, značně odrazuje. Regionální organizátor pražské integrované dopravy se k tomuto tématu vyjádřil s tím, že pro přepravu mezi Dejvicemi a Smíchovem preferuje tramvajovou linku č. 20. To by byl kvalitní argument, avšak pouze za předpokladu, kdy by tato linka nebyla v nejexponovanějších časech uvězněna v kongesci v Karmelitské ulici. Obě zmíněné autobusové linky navíc mají po většinu dne shodný interval, což přispívá k nepochopení rozdělení této kvalitní vazby.

Děkuji za Váš čas, který věnujete zodpovězení mých otázek.

Přeji Vám příjemný den.

Odpověd

Vážený pane Šturso,

využití Strahovského tunelu pro pravidelnou autobusovou dopravu pro rychlé propojení Prahy 5 a Prahy 6 nebylo možné až dosud využívat vzhledem ke stavebním pracím na tunelu Blanka. V období rozsáhlých uzavírek, odklonů a dočasných změn v organizaci provozu na silničních komunikacích i tramvajových tratích v oblasti Prahy 6 nebylo vhodné zatěžovat tato dopravně exponovaná místa další pravidelnou autobusovou linkou. V situaci, kdy dojde k plnému zprovoznění tunelového komplexu Blanka, uvažujeme o možnosti zavést autobusové spojení do tunelového komplexu a tím propojit oblast Prahy 6, 7, 8 a 9. Zároveň prověřujeme možnosti využití dalších silničních tunelových staveb v Praze, mimo jiné také Strahovský tunel. V současné době však ještě nemáme všechny potřebné podklady pro relevantní a zodpovědné rozhodnutí v této záležitosti.

V současné době probíhá příprava změny systému dopravní obsluhy v oblasti Strahova, která by znamenala obnovení přímého spojení mezi oblastí Prahy 5 a 6 autobusovými linkami přes zastávku Stadion Strahov. Termín realizace změny však závisí na dokončení rekonstrukce stropní desky stanice metra A Dejvická. Na dokončení stavby je navázána změna dopravního režimu u autobusových linek, které mají na Dejvické konečnou zastávku.

S pozdravem
Ing. Jiří Pařízek
radní pro dopravu hl. m. Prahy

Ing. Jiří Pařízek (Bývalý radní)

Radní hl. m. Prahy

Doprava

Rozšířený profil

Zobrazit dotazy dané kategorie dotazů:

Doprava, MHD
< Zpět na seznam dotazů

Diskuze

Přidejte komentář

Přidat nový soubor
Procházet ...

Povinné