Jaké téma vás zajímá ?

Detail dotazu "Dostavba JV části okruhu"

Zdeněk Brož
05 05.02.2014
Sledujte tento dotaz

Dobrý den pane inženýre,

velice nás zajímá a jsou nás tisíce: kdy bude konečně postavena nebo se začne stavět další část obchvatu Prahy t.j. stavba č.511, tedy propojení dálnice D1 se Štěrboholskou radiálou? Zkuste si projet Uhříněvsí a vlastně celou jihovýchodní částí Prahy - od dob komunistů zde nebyla postavena žádná dopravní stavba, která by tuto zoufalou situaci řešila. Jsme nuceni bydlet v hluku, smogu a prachu, trpí samozřejmě naše děti (doufám, že nám všem za tuto neschopnost jednou poděkují) zejména až se projeví a už se projevují následky na podlomeném zdraví.
Na tuto dopravní stavbu (dle politiků nejvýznamnější dopravní stavbu v ČR) bylo už dokonce vydané Územní rozhodnutí, ale díky několika jedincům z Běchovic a účelově založeném Běchovickému sdružení nakonec bylo v odvolací lhůtě zrušeno. Podívejte se na Slováky, jak čile staví dopravní stavby, snad slovák pan Babiš nám konečně s panem Kaslem (budoucím super lídrem za Prahu) úkaží, jak se věci mají, a my se snad konečně dožijeme lepšího a důstojnějšího životního prostředí odpovídajícímu 21. století.

Zdeněk Brož

Odpověd

Faktické shrnutí stavu věci

Základním předpokladem pro další přípravu stavby je její soulad s platnou územně plánovací dokumentací. Protože Praha je zároveň obec i kraj, musí mít podle nového stavebního zákona územně plánovací dokumentaci na úrovni kraje i obce, tj. Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy (dále ZUR hl. m. Prahy) a Územní plán hl.m.Prahy. ZÚR hl.m.Prahy je nový typ dokumentace, kterou předepisuje, jak jsem již zmínil, nový stavební zákon a nejsou s ní dostatečné zkušenosti. Této skutečnosti využívají v Praze odpůrci okruhu, kteří tuto dlouhodobě sledovanou a investorsky připravovanou stavbu zpochybňují a podávají na ZUR hl. m. Prahy žaloby k Nejvyššímu správnímu soudu (dále NSS), na základě nichž NSS koridor sledované trasy okruhu v této dokumentaci zrušil.
V současné době je v procesu projednávání tzv. Aktualizace č.1 ZÚR hl.m.Prahy, která chybějící koridor okruhu (vlivem NSS) znovu do ZUR hl.m.Prahy vkládá a vymezuje ve známé trase obsažené v platném Územním plánu hl.m.Prahy, která je dlouhodobě stabilizovaná. Pokud se podaří Aktualizaci č.1 ZUR hl. m. Prahy úspěšně projednat a Zastupitelstvem hl.m.Prahy schválit, což předpokládáme během tohoto roku, bude možné v přípravě stavby okruhu na jihovýchodě Prahy urychleně pokračovat a stavbu v příštích několika letech realizovat.
Bohužel je však třeba počítat s tím, že odpůrci okruhu podají opět na ZUR hl.m.Prahy nové žaloby a budou usilovat všemi dostupnými prostředky přípravě a realizaci stavby okruhu v dlouhodobě stabilizované trase na pražském území bránit. Je paradoxní, že stavba, která je dlouhodobě připravována na základě platného UP hl.m.Prahy, musí být obhajována a vysvětlována v ZUR hl.m.Prahy v době, kdy na její přípravu byly již vynaloženy nemalé finanční prostředky. Je paradoxní vysvětlovat, že považujeme za logické dvě již zprovozněné části okruhu (úsek Horní Počernice – Běchovice a úsek jižně od Prahy – Dobřejovic) vzájemně propojit.

Odpověď

Vážený pane Broži,

jsme si plně vědomi Vašich problémů souvisejících s nadměrnou automobilovou dopravou projíždějící Vaší městskou části. Obdobnou situaci s vámi a obyvateli vaší městské části sdílí i desetitisíce dalších obyvatel Prahy, kteří pociťují negativní vlivy nadměrné automobilové dopravy vinou absence východní části Pražského okruhu v úseku Běchovice – dálnice D1 (tj. stavby č.511 Silničního okruhu kolem Prahy). Mám v této souvislosti na mysli kromě Vás například též obyvatele Spořilova, Jižního Města, Zahradního Města, kudy atd.
Proti této stavbě na jihovýchodním okraji Prahy velmi aktivně vystupují někteří občané Běchovic a MČ Běchovice, kteří se snaží přípravě této stavby bránit a využívají k tomu všechny legitimní prostředky.
Je smutnou skutečností, že Ti, kteří připravované stavbě okruhu brání, která by pomohla desetitisícům obyvatel města, se na veřejné projednání ZUR hl. m. Prahy dostaví, jsou zde slyšet, podávají připomínky proti okruhu a Ti, na které absence okruhu nejvíce doléhá a je jich většina, se na tato veřejná jednání v dané věci nedostavují a pokud ano, tak výjimečně a v zanedbatelném počtu a nedají o sobě na těchto jednáních vědět.
Přesto všechno Vás chci ujistit, že vynakládáme maximum úsilí, aby na přípravě stavby Pražského okruhu (Silničního okruhu kolem Prahy), zejména zmíněné stavby č. 511 v úseku Běchovice – dálnice D1, se pokračovalo a mohla se realizovat. Pro upřesnění informací jenom připomínám, že vlastní přípravu stavby Pražského okruhu investorsky zajišťuje Ředitelství silnic a dálnic ČR.

S pozdravem Jiří Nouza

Ing. Jiří Nouza (Bývalý radní)

Náměstek primátora hl. m. Prahy

  • Infrastruktura
  • Dopravní infrastruktura
  • Životní prostředí
  • Investice

Rozšířený profil

Zobrazit dotazy dané kategorie dotazů:

Doprava, Pražský okruh
< Zpět na seznam dotazů

Diskuze

Přidejte komentář

Přidat nový soubor
Procházet ...

Povinné