Jaké téma vás zajímá ?

Detail dotazu "Důvody a ekonomické hledisko rozšíření Libeňského mostu"

Adam Scheinherr
22 22.05.2015
Sledujte tento dotaz

Vážený pane náměstku,

v návaznosti na Vaši odpověď bych Vás chtěl požádat o důvod rozšíření mostních objektů Libeňského mostu z 21 na 26 metrů v rámci plánované rekonstrukce. Jak zmiňujete, není plánováno zvýšení kapacity mostu jiným uspořádáním jízdních pruhů, pouze se zvažuje o integraci cyklistické dopravy. A tedy v případě uspořádání 1 jízdní pruh pro automobilovou dopravu v každém směru pro rychlost 50 km/h, tramvajový pás, cyklostezka a chodník může být šířka mostu vypočítána dle normy ČSN 73 61 10 následovně:

  • 2x jízdní pruh = 2 x 3 - 3,5 m = 6-7m,
  • tramvajový pás = 6-7m,
  • 2x jízdní pruh pro cyklisty = 2 x 1m = 2m,
  • 2x pás pro chodce = 2x1,5m = 3m.

Tento hrubý výpočet dává celkovou šířku 17-19 metrů a tedy nechává ještě 2-4 metry na dělící prvky či rozšíření některých pruhů i při zachování současné šířky mostu 21 metrů. Proč tedy MHMP zamýšlí v rámci rekonstrukce most rozšířit? Byla varianta rozšíření porovnána s variantou rekonstrukce v současné šířce mostu? Pokud ano, jaký by byl cenový rozdíl?

Předem mnohokrát děkuji za Váši odpověď,

Adam Scheinherr

Odpověd

03.06.2015

Vážený pane Scheinherre, na základě Vašeho dotazu z dubna a mé odpovědi je Vám známo, že technické řešení dle dokumentace pro stavební povolení počítá s rozšířením mostních objektů na 26 metrů. Plánovaná rekonstrukce vychází z platného územního plánu a v souladu s ním jsou navrženy dopravní vazby na okolí včetně cyklostezek a chodníků i koncepce příčného uspořádání dopravy na mostě samotném. Konstrukce Libeňského mostu je ve velice špatném stavu a potřeba celkové opravy se řeší od povodní v roce 2002. Územní rozhodnutí bylo vydáno v roce 2006 a stavební povolení v roce 2009. Veškerá projektová příprava za posledních více než 10 let je koncipována na variantu rozšíření mostu. Po výběru zhotovitele stavby budou zahájeny práce na dokumentaci pro provedení stavby, kterou bude zajišťovat budoucí zhotovitel a jejíž součástí bude definitivní povrchové uspořádání dopravy v souladu s vydaným stavebním povolením. V případě požadavku na zúžení mostu je třeba konstatovat, že bude nutná změna územního rozhodnutí, což znamená v podstatě zahájení nové projekční přípravy od samého počátku a reálný termín nového stavebního povolení v roce 2020. Cenový rozdíl obou šířek odhaduje Technická správa komunikací hl. m. Prahy na přibližně šest procent celkových nákladů stavby. Je třeba také zmínit, že na soumostí Libeňský most je vydáno celkem pět stavebních povolení a tím pádem se jedná se o komplikovanou společnou investici do rekonstrukce tramvajové tratě, retenční nádrže, proplachovacího kanálu z bezpečnostních nádrží a poldrů v rámci integrovaných protipovodňových opatření. S pozdravem, Petr Dolínek

Petr Dolínek (Současný radní)

Náměstek primátorky hl. m. Prahy

Rozšířený profil
< Zpět na seznam dotazů

Diskuze

Přidejte komentář

Přidat nový soubor
Procházet ...

Povinné