Jaké téma vás zajímá ?


Omlouváme se, na dotazy není možné z technických důvodů možné odpovídat.
Děkujeme za pochopení.

Detail dotazu "Důvody rozšíření Libeňského mostu"

Jan Stáhala
18 18.12.2015
Sledujte tento dotaz

Vážený pane radní,
rád bych se zeptal na osud Libeňského mostu. V relaci na radiu wave (https://www.facebook.com/libenskymost/), jste řekl, že most se má rozšiřovat kvůli umístění zeleně a pruhů pro cyklisty! Přitom most ve stávající šířce 21,5 m (je nejširší z pražských mostů) nabízí dosud nevyužitou kapacitu. Na mostu je prázdno. Vejdou se tam dostatečné chodníky i pruhy pro cyklisty. Nejsou na něm automobilové zácpy, cyklistů a chodců je tam velmi málo. Umísťovat pruhy zeleně a čtyřmetrové cyklostezky a kvůli nim most bourat a stavět nový za cca 2 mld nedává vůbec smysl. Mosty slouží přeci především dopravě. Zeleň je vhodné kultivovat na samotném Libeňském ostrově a náplavkách pod mostem, ale ne na mostě samém. Pro cyklisty je současná kapacita vyhovující, Libeňský most patří k bezproblémovým místům co se týče cyklistické dopravy.
Pro rozšíření mostu není žádný argument kromě nejístoty budoucího vývoje. Vhledem k tomu, že se v okolí chystají další mosty, dá se počítat, že se v budoucnu Libeňskému mostu dopravně ještě ulehčí. Město navíc nemá navyšovat dopravní kapacity v širším centru, neboť tím dochází k zahlcení centra.
Opravě mostu, tohoto kubistického šperku, nic nebrání. TSK ani IPR nedisponují ani dopravní analýzou ani posouzením nosných konstrukcí, která by konstatovaly, že most je neopravitelný. Město už od roku 1992 zanedbává povinnou udržbu a proto konstrukce již 23 let degradují. Jedná se o špatnou péči hospodáře a městu tím vzniká nemalé škoda.
Žádáme vás tímto, jménem iniciativy Libeňský most, Nerozšiřovat, Nebourat, abyste si vzal za svou a navrhl opravu a revitalizaci stávajícího mostu.

s pozdravem, Jan Stáhala

Odpověd

14.01.2016

Vážený pane Stáhale, dovolím si zareagovat na Vaše dotazy k variantám opravy Libeňského mostu a k důvodům jeho plánovaného rozšíření. Libeňský most byl již před 10 lety, kdy začala projektová příprava a potřebné diagnostiky, v takovém stavu, že tzv. udržovací práce nebo úsporná oprava nebyly možné. V současnosti je technický stav celého soumostí mezi ul. Jankovcova a Palmovkou (celkem 6 mostů) v havarijním stavu a hrozí úplné uzavření ulice Libeňský most. Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) má potřebné posudky a diagnostiky k tomu, aby neinvestovala zbytečné prostředky. Navržené řešení odpovídá technickému stavu a není tudíž nijak nadhodnocené či přemrštěné. Současný stav však jiné ekonomické řešení, nebo úspornou variantu nezná a celý komplex objektů je nezbytné zásadně rekonstruovat. Doprava na mostě je v současnosti velmi omezená důsledkem dopravního značení a opatření, které odpovídá havarijnímu stavu na mostech. Z pohledu laika je tedy dojem takový, že na mostu je „prázdno.“ Tramvajová doprava neumožňuje provoz nových typů tramvají, je výrazně omezena rychlost a na mostě nesmí jet současně dvě soupravy. Automobilová doprava je rovněž omezena maximem 5 tun. V době rozsáhlé povodně 2002 byl Libeňský most jednou z mála tepen, která má výrazně vyšší niveletu nad hladinou vzedmuté vody a tudíž byl a do budoucna musí být jako havarijní tepna pro případ mimořádných událostí s dostatečnou šířkou a únosností. Rovněž v době, kdy bude rekonstruován Hlávkův most, bude tato trasa velmi zatížena dopravou MHD i individuální. Není proto pragmatické nový most s životností 100 let postavit v intencích, které byly navrženy před cca 80 lety. Dopravní a šířkové uspořádání bylo navrženo a projednáno na základě několikaletých úvah, dopravně-inženýrských výhledů, v neposlední řadě dle vyjádření odboru dopravy Magistrátu hl. m. Prahy a Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy Rozhodně je vhodné, aby most měl dostatečnou kapacitu s ohledem na rostoucí dopravu a zejména v současnosti na plánovanou expanzi zástavby v oblasti Palmovka, Rohanský ostrov, Libeňské doky, Libeň. Developerské záměry do této lokality přivedou poměrně výrazné zvýšení automobilové a pěší dopravy a tudíž uvažovat o mostu s menší šířkou je neproduktivní. V blízkosti Libeňského mostu TSK žádnou výstavbu dalšího nového mostu neplánuje. S pozdravem, Petr Dolínek

Petr Dolínek (Současný radní)

Náměstek primátorky hl. m. Prahy

Rozšířený profil

Zobrazit dotazy dané kategorie dotazů:

Libeňský most
< Zpět na seznam dotazů

Diskuze

Přidejte komentář

Přidat nový soubor
Procházet ...

Povinné