Jaké téma vás zajímá ?

Detail dotazu "Integrace dopravy"

Pěničková
12 12.07.2017
Sledujte tento dotaz

Hezký den, paní primátorko, tíží nás na severu Prahy problém ekologický, který má návaznost na řešení integrace dopravy. Ďáblickou ulicí, pod okny rezidentů (i 1m od oken), šířka jízdního pruhu 2,70 m, jezdí po zavedení integrace na místo původních 230 průjezdů busů nynějších cca 430,(+manipulační jízdy), mezi 7-9 hodinou 40 autobusů, tj. za 1,5 minuty autobus.Busy začínají jezdit od 4:15. Ďáblická je obousměrná ulice, po obou stranách domy, značně zasíťovaná, stále rozbitá. Naměřené hodnoty hluku přesahují běžné limity pro hluk ve vnějším prostředí. Po zavedení integrace neubylo ani aut najíždějících, naopak se situace značně zhoršila, že zavedením přechodu=nepřechodu u panelových domů na sídlišti (neviděla jsem tam nikoho přecházet, zebra nevyznačena) se zastavuje doprava až ve Starých Ďáblicích. Mohu jmenovat i busy, které každopádně nesplňují EURO 5 a 6 a nemají filtry pevných částic. Chcete-li je znát, zde jejich identifikace , a to jsou jen takové regiobusy, které jsem na Ďáblické zaznamenala: 9200, 9177, 9249, 8091, 8041 ,8031, 8079, 9229, 9102,9212,914. Ropid jsme na to upozornili, ale špatnou situaci neřeší a nehodlá řešit. Zajímalo by nás, jak byly uzavřeny dohody s dopravci, že mohou jezdit těmi nejhoršími autobusy, jaké mají? Jak je možné, že dostali na takovou dopravu licenci, se kterou se uvnitř busů chlubí. Nejsme nikdo proti integraci, ale nemělo by se nevyužívat již postavených obchvatů, (Cínovecká) a pokud to lze vyhnout se zastavěným částem Prahy. Tím by se systém za Prahou neměnil, pouze na území Prahy 8, Březiněves by tím dotčena nebyla. Na Ďáblické není pro obyvatele Ďáblic potřeba těchto autobusů v takové míře, jak bylo integrací zavedeno. Prosíme proto, zda byste mohla nechat prověřit: - potřebnost takového počtu autobusů jezdících po Ďáblické (určitě alespoň 369 s dlouhou trasou až z Mělníka by nemusela po Ďáblické jezdit - studie pana doc. Webra, nám předkládaná, se ekologickými aspekty vůbec nezabývala a její úroveň byla opravdu pochybná) - smluvní vztahy s dopravci týkající se požadavků na vybavenost regiobusů filtry pevných částic, s časovými požadavky na dosažení alespoň dobrého stavu - nebylo by opravdu rozumnější zrušit pásmový provoz metra na Letňany a zavést alespoň část busů tam? Děkuji předem za odpověď Pěničková

Odpověd

21.07.2017

Vážená paní Pěničková, problematika provozu příměstských autobusových linek v oblasti Prahy 8 již byla rozsáhle a opakovaně diskutována a vyhodnocována po celou dobu od rozšíření integrace dopravy do oblasti Neratovicka a Mělnicka od dubna 2015. Zvažovány byly všechny varianty ukončení autobusů v severní části Prahy včetně konečné stanice metra Letňany. Na základě několika analýz, opakovaných jednání se zástupci mětských částí, Středočeského kraje, měst a obcí Středočeského kraje však bylo konstatováno, že ukončení příměstských autobusových linek u stanice metra Ládví je tou nejpřijatelnější variantou, byť samozřejmě víme, že ani toto řešení není ideální. Během vyhodnocování provozu bylo přistoupeno k několika úpravám s cílem odlehčení hustoty provozu v Ďáblické ulici, například rychlíková linka 349 z Mělníka byla odkloněna zcela mimo oblast Ďáblic po dálnici D8. Bohužel z reálných provozních dat vyplývá, že dálnice D8 je často sužována nepravidelnostmi a kolonami zejména v ranní špičce, a proto i odkloněná linka 349 často trpí zpožděním, často i větším než v původní trase přes Ďáblickou ulici. Tato skutečnost bohužel neumožňuje ani v hypotetické rovině uvažovat o převedení dalších autobusových linek mimo oblast Ďáblic, ani měnit jejich ukončení např. ke stanici metra Letňany, neboť pravidelnými kolonami trpí také Kbelská ulice i Tupolevova ulice, které jsou jedinými spojnicemi stanice metra Letňany a severního regionu. Kvalitní a atraktivní veřejná doprava je základním předpokladem pro zvyšování podílu cestujících, kteří nebudou pro dojíždění do Prahy využívat individuální dopravu. Jedině tak je možné předcházet hrozbě rostoucích intenzit individuální automobilové dopravy, která je skutečnou zátěží pro obyvatele Prahy. Podíl autobusů na celkovém počtu vozidel se i při Vámi popisovaných intenzitách pohybuje pouze v řádu několika málo jednotek procent. Ke kvalitě vozového parku dopravců, kteří zajišťují provoz na předmětných linkách vedených přes Ďáblice, sděluji, že organizace ROPID pravidelně sleduje plnění požadovaných standardů kvality i na těchto linkách a vozové parky dopravců Arriva i ČSAD Střední Čechy tyto požadované standardy splňují. Do budoucna počítáme s dalším zpřísňováním kvalitativních požadavků a i obecně platná legislativa je u nově pořizovaných autobusů zejména v oblasti emisí a celkového znečištění životního prostředí stále přísnější. Naším dlouhodobým cílem je maximálně podpořit postupnou náhradu autobusové dopravy kapacitnější a ekologičtější kolejovou dopravou. Proto se například v současné době pracovní skupina složená ze zástupců Prahy a Středočeského kraje zabývá myšlenkou prodloužení některých tramvajových tratí do regionu, například i do oblasti Zdib či Líbeznic. Současně se také připravuje výstavba železniční zastávky Neratovice-město, která by měla výrazně zvýšit atraktivitu železnice pro neratovické obyvatele a tím i odlehčit autobusovým linkám směřujícím do Prahy. S pozdravem Adriana Krnáčová

Adriana Krnáčová (Bývalý radní)

Primátorka hl. m. Prahy

Zodpovězené dotazy v archivu

Rozšířený profil
< Zpět na seznam dotazů

Diskuze

Přidejte komentář

Přidat nový soubor
Procházet ...

Povinné