Jaké téma vás zajímá ?

Detail dotazu "Hodnocení dopravní situace na Ládví"

Miroslava Jarešová
05 05.05.2015
Sledujte tento dotaz

Vážený pane Dolínku,
bydlím v Praze 8, kde okolo nás /ulicí Ďáblická/ projíždí od 7.4. nově autobusy z Mělníka a Neratovic č.348,368,349 a 349 /žádný z nich není nízkopodlažní, je tedy nevhodný pro matky s dětmi a starší občany. Autobusy č.369 a 349 v našem regionu nestaví, zhoršují životní prostředí a jsou ukončeny na Ládví. Na Ládví nyní nemají všechny autobusy dostatek místa pro stání v "zálivech", průjezdní autobusy 183,177,269,... musí stát daleko od metra. Navíc 369 a 349 odjíždějí prázdné na konečnou tramvají do Ďáblic a na Střížkov a pak se zase prázdné vracejí do nástupní zastávky na Ládví, právě proto, že na Ládví nemají místo. Projíždí tedy sem a tam a zpět zcela po sídlišti. Nemohu pochopit, jak mohla taková situace být posvěcena Magistrátem hl. m. Prahy. Četla jsem obdobné dotazy nespokojených spoluobčanů Prahy 8 a Vaše odpovědi na ně.

Mám dva dotazy:
 1. Jak jste jako radní pro dopravu neudržitelnou situaci vyhodnotil?
 2. Proč nejsou příměstské autobusové linky ukončeny v Letňanech, kde je na to prostor a kde není bytová výstavba?

Předpokládám, že jako radní hl.m.Prahy budete podporovat veřejnou dopravu právě s využitím konečné stanice metra C, která se již vybudovala pro takové účelya která je bezpochyby ekologičtější než doprava "povrchová" v hustě obytné zóně ďáblického sídliště.

Jarešová Miroslava

Odpověd

21.05.2015

Vážená paní Jarešová, nově integrované autobusové linky 349 a 369, linky 348 a 368 již Ďáblicemi projížděly i před 7. dubnem 2015, slouží především pro spojení Prahy s Mělníkem, přičemž linku 369 je možné využít i v části mezilehlých zastávek (na území Prahy jsou to kromě Ládví také zastávky Sídliště Ďáblice, Ďáblice a Březiněves). Na všech příměstských linkách vedených přes Ďáblice je vždy část spojů garantovaně nízkopodlažní, což si můžete ověřit i v jízdním řádu. Důvodem vedení všech linek jednou stopou na území Prahy je sjednocení nástupu pro cestující do mimopražských měst a obcí a také fakt, že tato trasa je nejkratší možná po území hlavního města. Ohledně konečné zastávky Ládví dochází ke sjíždění většího počtu autobusů najednou pouze v některých případech během ranní nebo odpolední přepravní špičky. Společně s městskou částí Praha 8 v současné době ROPID připravuje úpravu umístění zastávkových sloupků tak, aby již nedocházelo k nežádoucím jevům při odbavování cestujících. Zároveň doplňuji, že příjezdové a odjezdové stání pro městské autobusové linky má dostatečnou kapacitu i pro případ současného odbavování více vozidly. Společně s organizací ROPID věnujeme dolaďování nového systému linek v oblasti Prahy 8 zvýšenou pozornost a společně s ostatními dotčenými subjekty se snažíme vzniklé problémy co nejdříve řešit. Zároveň Vás však mohu ubezpečit, že situace se postupně usazuje, pravidelnost provozu roste a využití jednotlivých autobusů také. Závěrem dodávám, že před integrací oblasti Mělnicka a Neratovicka byly pečlivě zvažovány všechny alespoň trochu reálné varianty ukončení příměstských autobusů z oblasti Mělníka, Neratovic nebo Líbeznic. Žádná z možných variant nenabízela ideální řešení, které by plně uspokojilo jak Pražany, tak i mimopražské obyvatele. Při porovnání ukončení autobusů v terminálu Letňany a v zastávce Ládví vychází i v těch nejnepříznivějších provozních podmínkách zastávka Ládví lépe o 10-15 minut, nemluvě o výhodě kratšího intervalu metra z Ládví v porovnání s Letňany. Proto byla zvolena právě varianta ukončení autobusů na Ládví, i s ohledem na atraktivitu spojení pro ty, které chceme přesvědčit ke změně způsobu dojíždění do Prahy. S pozdravem, Petr Dolínek

Petr Dolínek (Současný radní)

Náměstek primátorky hl. m. Prahy

Rozšířený profil

Zobrazit dotazy dané kategorie dotazů:

Změny v MHD 2015
< Zpět na seznam dotazů

Diskuze

Jeden komentář k dotazu “Hodnocení dopravní situace na Ládví”

 1. Emilie Pechová
  0511.5.2015 (22:38)

  Vážený pane radní,
  protestuji proti vedení autobusových linek ze Středočeského kraje do Ládví z následujících důvodů:

  1. Nejzávažnějším důvodem je nejen zvýšení hlučnosti na ulicích Střelničná a Ďáblická, ale hlavně zvýšení množství prachových částic, produkovaných provozem autobusů a aut.
  Inhalace pevných prachových částic (PM) poškozuje především kardiovaskulární a plicní systém. Účinek těchto částic na lidský organismus (obecně i na jiné živočichy nebo i rostliny) závisí na délce vystavení organismu jejich působení – na tzv. době expozice.
  • Při krátkodobé expozici může docházet k vyššímu počtu zánětlivých onemocnění plic, k nepříznivým účinkům na srdečně-cévní systém a v důsledku toho k zvýšení počtu hospitalizací a vyšší spotřebě léčiv.
  • Při dlouhodobé expozici dochází k snížení plicních funkcí dětí i dospělých, k vyššímu počtu chorob dolních cest dýchacích, k zvýšení výskytu chronické obstrukční nemoci plicní a v důsledku toho i k snížení předpokládané délky doby dožití. (!?)

  Z internetu:
  Evropská komise požaduje po České republice dodržování imisních limitů pro polétavý prach PM10. Prachové částice pocházející z průmyslu, dopravy a z lokálních topenišť mohou způsobit astma, nemoci oběhové soustavy, rakovinu plic a předčasná úmrtí.
  Evropská komise České republice vytýká to, že nebyla schopná dodržet tyto limity a požaduje rychlá a efektivní opatření k nápravě situace. Vyjádření z 26. března 2015 je ze strany Evropské komise v pořadí už druhým krokem v této věci (první výzva byla poslána 22. února 2013). Pokud Česká republika nenaplní očekávání Evropské komise, bude celá věc posunuta k Evropskému soudnímu dvoru.
  Doporučuji prohlédnout si referáty z konferencí „International Conference on Harmonisation within Atmospheric Dispersion Modelling for Regulatory Purposes“, (už se jich konalo 16), kde vědci z celého světa upozorňují na to, jak nebezpečné pro lidské zdraví jsou tyto zdroje prachových částic z dopravních prostředků.

  2. Vzhledem k tomu, že existuje autobusový terminál v Letňanech, z něhož cesta Metrem do Ládví trvá 6 minut, není přece důvod znečišťovat ovzduší v Ládví. A protože ve svých odpovědích opakovaně zdůrazňujete, že by se prodloužila i doba dojezdu autobusů do Letňan, mám dotaz:
  Ptá se někdo Pražanů, jak dlouho jim trvá cesta do práce?
  Několik let jsem dojížděla z Ládví do zaměstnání v Praze 1 hodinu (bez cca 3 minut). A moji kolegové i mnohem delší dobu, a to z Prahy do Prahy!
  3. Co se týká časového intervalu Metra, proč by nemohlo jezdit ve špičce víc vlaků do Letňan? Finanční důvody, nedostatek souprav či obojí? A finanční výhody integrované dopravy by mohl Ropid poskytnout i z Letňan.
  4. Bydlení na Střelničné naproti Ládví moc příjemné není. Když se Metro stavělo, ještě o půlnoci nám tady přímo řvaly cirkulárky a reflektory nám svítily do oken – a na plotě cedule „Děkujeme za pochopení“. Nikdy nikdo o pochopení nepožádal, natožpak aby poprosil. Proč tedy na Střelničné bydlíme? Protože většina lidí nemá dostatek finančních prostředků, aby si koupila nebo nechala postavit dům na čistším vzduchu mimo Prahu a pak jezdila do Prahy do zaměstnání integrovanou dopravou. A teď nám tady znovu zhoršujete životní prostředí
  5. Pane radní, doufám, že jste zástupcem Prahy.

  S pozdravem
  Emilie Pechová

Přidejte komentář

Přidat nový soubor
Procházet ...

Povinné