Jaké téma vás zajímá ?

Detail dotazu "Hodnocení zdravotního rizika znečištění ovzduší"

Jana Růžičková
02 02.01.2015
Sledujte tento dotaz

Hodnocení zdravotního rizika znečištění ovzduší na Spořilově podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Na Spořilově byly letos měřeny odborníky z ÚEM pod vedením R. Šráma jemné prachové částice (PM2,5), které představují kardiovaskulární riziko a karcinogenní benzo (a)pyren, a to ve vnitřním i vnějším prostředí. V rámci ČR šlo o unikátní systém monitoringu. Byla vypracována studie, ke které místostarosta MČ Praha 4 Bodenlos uvádí, že lidé na Spořilově jsou dopravou vážně ohroženi na zdraví. Venkovní znečištění ovzduší a výfukové plyny dieslových motorů patří mezi prokázané lidské karcinogeny, stejně jako prachové částice PM10, PM2,5, benzen a benzo(a)pyren. Zdravotní riziko znečištění ovzduší na Spořilově bylo hodnoceno podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Zadavatelkou byla prof. MUDr. Eva Syková, DrSc., senátorka za volební obvod 20 – Praha 4. Ve zprávě MUDr. Rychlíková (Zdravotní ústav) přímo uvádí: „Zdravotní riziko vycházející ze znečištění ovzduší na Spořilově pravděpodobně existuje. Hodnocení zdravotního rizika v souvislosti se zvýšenou koncentrací prachových částic (PM10, PM2,5) ukazuje, že úmrtnost u všech typů diagnóz bude zvýšená o aditivní úmrtnost vycházející z působení částic na zdraví o 12 procent, u kardiovaskulárních onemocnění o 24 procent a u nádorů plic o 28 procent. Spořilov patří do oblasti zhoršené kvality ovzduší (OZKO), kde je nutné zpracovat program zlepšení kvality ovzduší a zajistit opatření pro obyvatele.” Upozorňuje dále na zvýšené hodnoty rizikového benzenu a PAU a překračování ročních imisních limitů benzo(a)pyrenu. Na Spořilově může zemřít až 12 osob ročně v důsledku zatížení prostředí jemnými prachovými částicemi. Rozsáhlá měření na Spořilově prováděl také M. Vojtíšek z ČVUT, který uvádí, že místy zjistil násobně až řádově vyšší koncentrace nanočástic, než je městské pozadí. Pokud jde o ultrajemné částice, uvádí M. Dostál (ÚEM), že v případě Prahy může být dáno do souvislosti s vyšším množstvím UFP v ovzduší 15 úmrtí denně. Žádáme Vás o stanovisko k závěrům odborníků ohledně ohrožení veřejného zdraví na Spořilově. Podle řady názorů obyvatel i zástupců na radnici P4 by do doby než bude dokončen Pražský okruh aspoň částečně pomohl zákaz sjezdu (resp. značka zákaz průjezdu) tranzitní IAD z Jižní spojky do rezidenčních oblastí Spořilova. Již dříve podepsaly tisíce obyvatel petici za snížení dopravy na všech přetížených komunikacích v centru Spořilova. Kdy začne magistrát tuto věc řešit s MČ Praha 4? Vše nejlepší do nového roku. Jana Růžičková

Odpověd

14.01.2015

Dobrý den, Váš dotaz ještě řeším s odborem životního prostředí, abych měl kompletní informace. S pozdravem Petr Dolínek

Petr Dolínek (Současný radní)

Náměstek primátorky hl. m. Prahy

Rozšířený profil

Zobrazit dotazy dané kategorie dotazů:

Doprava
< Zpět na seznam dotazů

Diskuze

Přidejte komentář

Přidat nový soubor
Procházet ...

Povinné