Jaké téma vás zajímá ?

Detail dotazu "Informace na dopravně informačních tabulích - pokračování"

David Trůčka
22 22.10.2014
Sledujte tento dotaz

Vážený pane náměstku primátora,

děkuji za zveřejnění odpovědi, avšak jejímu textu a argumentům nemohu stále uvěřit. Rozumím tomu, že stanovování priorit informací na dopravně-informačních tabulích může být složitý proces, zejména, když se stane více mimořádných situací v dopravě v jednom okamžiku. Avšak to nebyl tento příklad. Pracuji ve školství a ptal jsem se žáků 7. a 8. třídy, jak by postupovali v tomto případě při informování řidičů, zda by zobrazili důležitou aktuální dopravní informaci (dopravní nehodu) nebo důležitou informaci, která se stane za několik dní. A odpověď byla téměř jednoznačná – zobrazit aktuální dopravní informaci a po její skončení nastavit informaci, která bude za několik dní. Nejsem odborníkem na dopravu, ale, promiňte, já se ztotožňuji s jejich názorem.

Já osobně mám další příklady k informačním tabulím:
  1. 30. 9. 2014 14.40 hod jsem jel po ulici 5. května z centra města směrem na Černý most, sjel jsem na Jižní spojku a na úrovni Spořilova vjel do kolony vozidel, která „poskakovala“ až k „lanovému mostu“ , kde stál nepojízdný kamion (příčina kolony). Očekával bych, že budu o této situaci informován již na ulici 5. května (na úrovni Michelské ulice). Na této tabuli však byla inforamce, za jak dlouho dojedu na Barrandovský most a že nebudu mít žádné zdržení.
  2. 8. 10. 2014 10.45 hod jel jsem z Hlávkova mostu přes magistrálu na Karlovo náměstí a dále na Plzeňskou ulici. Když jsem vjel do Žitné ulice, dostal jsem se zase do kolony, která se přes Karlovo náměstí a Jiráskův most téměř nehýbala. Příčinou byly práce přímo v křižovatce Štefanikova x Kartouzská a provoz byl pouze v jednom pruhu. Zde bych očekával informaci o aktuální situaci na informační tabuli na Hlávkově mostě u Štvanice případně u Hlavního nádraží. Zde však byly inforamce o situaci na Wilsonově ulici (tuším st. č. 4)

A proto se opětovně ptám. K čemu jsou tyto tabule? Kdo za jejich provoz zodpovídá a kdo konkrétně ze silničního stavebního úřadu vydal vámi uvedené rozhodnutí?

S pozdravem
David Trůčka


Poznámka moderátora: Tento dotaz je duplicitní a po zodpovězení bude sloučen s původním dotazem

Odpověd

25.11.2014

Vážený pane Trůčko, konkrétní podoba aktuálního textu zobrazeného na proměnné informační tabuli (ZPI) je závislá na řadě faktorů. Už samotný sběr informací o všech událostech je složitý, neboť ne v každé ulici či na každém úseku je umístěn detektor a dohledová kamera. Na území města se během dne stane řada dopravních nehod, případně je odstaveno několik vozidel, která určitým způsobem blokují provoz, ale k nimž nebyla přivolána Policie ČR. V takových případech nemusí být do systému dopravních informací nehodová událost zanesena, a tudíž ji automatický systém nepřetvoří do informačního textu zobrazovaného na tabuli, která místu s takovou nehodou předchází. Operátor se v takových situacích musí na základě jemu dostupných informací rozhodnout, zda zadat informaci na tabuli manuálně. Jeho snahou je samozřejmě informovat o událostech, které mají závažný dopad na plynulost dopravy. V takových případech je ale nutné, aby konkrétní situaci operátor viděl na dohledové kameře a mohl ověřit její dopad na okolní komunikační síť. Za tímto účelem hl. m. Praha postupně rozšiřuje pokrytí komunikační sítě telematickými aplikacemi. Systém proměnných tabulí je proto nyní právě z těchto důvodů nastaven spíše na poskytování informací o probíhajících či plánovaných uzavírkách a omezeních, dojezdových dobách a závažnějších nehodách. Dalším faktorem jsou rozhodnutí vydaná příslušným silničním správním úřadem, která stanovují podobu a časové zobrazení některých textů na proměnných tabulích. Taková rozhodnutí jsou pro správce komunikace závazná, neboť jsou na úrovni schválené úpravy dopravního značení. Z tohoto důvodu je zobrazení takových textů preferováno v situacích, kdy operátor nemá dostatečné informace o konkrétní události, nemůže si jí ověřit pohledem kamerového dohledu, případně se zdá, že nehoda bude odstraněna velmi rychle a nebude mít zásadní vliv na dopravní situaci. V případě závažnějších nehod a událostí samozřejmě systém pracuje zcela v souladu s pohledem Vaším a Vašich žáků, tj. že je silničním správním úřadem schválený text nahrazen aktuální závažnou informací o dopravní situaci. Konkrétně k Vašemu přikladu uvádíme, že v případě ulice 5. května je aktuálně v řešení současné zobrazování dojezdové doby jak směrem k Barrandovskému mostu, tak k ulici Průmyslové tak, aby řidiči směřující oběma směry měli možnost identifikovat problém na obou trasách v případě, že na jedné či obou trasách bude docházet ke zdržením. Na příkladu Hlávkova mostu a požadavku na informaci o Kartouzské ulici lze vysvětlit složitost celého systému a nastavení priorit. Proměnná tabule na Hlávkově mostě má nastaveny tři „oblasti zájmu“, o nichž informuje. Vzhledem k tomu, že v první oblasti zájmu je Wilsonova ulice a stupeň dopravy 4 (pomalu popojíždějící kolona) byl i v této ulici, je zřejmé, že stupeň 4 v ulici Žitné, která je od tabule vzdálenější, se dostal v tabulce priorit až za sdělení o Wilsonově ulici. Každý podnět ze strany řidičů je samozřejmě vyhodnocován a je snaha jej do systému zapracovat. Podoby nápisů a stanovování priorit jsou stále aktualizovány v dokumentu, který má více než 450 stran. V souvislosti se zprovozněním tunelového komplexu Blanka bude dokument opět doplněn a opraveny zjištěné nedostatky tak, aby byla sdělení na proměnných tabulích řidičům stále více užitečná a ubylo negativních zkušeností. S pozdravem Jiří Nouza

Ing. Jiří Nouza (Bývalý radní)

Náměstek primátora hl. m. Prahy

  • Infrastruktura
  • Dopravní infrastruktura
  • Životní prostředí
  • Investice

Rozšířený profil
< Zpět na seznam dotazů

Diskuze

Přidejte komentář

Přidat nový soubor
Procházet ...

Povinné