Jaké téma vás zajímá ?

Detail dotazu "Informování o práci TSK "

Jan Grym
27 27.08.2014
Sledujte tento dotaz

Vážený pane Nouzo,
rád bych pochválil postupné vylepšování formuláře hlášení závad TSK. Chybí však databáze hlášených závad, jejich vizualizace na mapě a zpětná vazba. To má za následek, že některé závady mohou být hlášeny duplicitně a osoba hlásící závadu nemá možnost zjistit, jaký je stav řešení závady. Na drobné závady reaguje TSK většinou rychle v řádu dní, někdy ale řešení trvá i několik měsíců bez jakýchkoliv veřejných informací.

Rád bych se dále zeptal, zda má TSK "mapu kvality" komunikací a zda při jejich opravách a rekonstrukcích postupuje podle jasných pravidel. Za transparentni bych považoval existenci veřejné mapy komunikací s bodovým hodnocením jejich kvality a vytížení a výhledem/pořadím komplexních rekonstrukcí. Některé menší, ale stále poměrně vytížené ulice nesou stopy desítek různých typů záplat a původní povrch už prakticky neexistuje. S ohledem na bohatství města Prahy jsem často dotazován zahraničními návštěvníky, proč vypadaji některé ulice jako po válečném konfliktu. Obecně bych uvítal koncepci rekonstrukce celé sítě komunikací i s ohledem na chodce a cyklisty. V oblasti infrastruktury pro alternativní způsoby dopravy Praha zaostává za vyspělými městy jestě mnohem vice než v páteřní síti pro automobilovou dopravu.

S přáním hezkého dne,
Jan Grym

Odpověd

23.09.2014

Vážený pane Gryme,

náročnost dokonalé administrativy, kterou požadujete (vizualizace míst a kvality prací prováděná na mapě apod.), by ve srovnání s „obyčejnou“ současnou databází komunikačních závad a to i pokud dochází k duplicitě oznámení, znamenala značnou zátěž pro zpracovatele.

Snadná odstranitelnost malých závad ve srovnání s velkými nebo četnými závadami, které již vyžadují plošnou rekonstrukci vozovky, způsobuje vyšší finanční náročnost a jiný druh financování (místo z běžné údržby tak z investičních finančních prostředků) a tedy i časově velmi rozdílné termíny přípravy a realizace.

Zlepšování procesu zajišťování sjízdnosti a schůdnosti komunikací je bohužel nikdy nekončícím problémem odstraňování závad vzniklých v důsledku provozu silničních vozidel, nových pokládek a odstraňování havarijních závad poduličních sítí, povětrnostních vlivů a odstraňování jejich důsledků, důsledků jiné stavební činnosti při staveništní dopravě apod.

Se závadami ve stavebně-technickém stavu dopravní infrastruktury na území naší země i v hl. m. Praze jsou občané i zahraniční investoři či návštěvníci dostatečně mediálně obeznámeni a náprava tohoto stavu je velmi zdlouhavá. Koncepce je známa a odvíjí se od nutnosti dokončení městského okruhu, tunelů Blanka až po rekonstrukci komunikací na bývalých okrajových částech přičleněných k Hlavnímu městu v minulé době, řešení nadměrné hlučnosti z dopravy apod.

S pozdravem Jiří Nouza

Ing. Jiří Nouza (Bývalý radní)

Náměstek primátora hl. m. Prahy

 • Infrastruktura
 • Dopravní infrastruktura
 • Životní prostředí
 • Investice

Rozšířený profil

Zobrazit dotazy dané kategorie dotazů:

Doprava
< Zpět na seznam dotazů

Diskuze

Jeden komentář k dotazu “Informování o práci TSK”

 1. Jiří Pokorný
  093.9.2014 (8:09)

  Připojil bych se k tomuto dotazu. Měl by být přehled hlášených závad v ulici, aby nedocházelo k zbytečnému duplicitnímu nahlašování závad a zároveň uvedeno kdo, kdy a jak závadu odstraňuje.

  Například jsem do systému zadal závadu „Chodník Štěpánkova ul. u hřiště“, automatem mi přišlo poděkování, Id:1409037196044.
  A víc nevím. Chodník nespravený. Bude – nebude, dělá na tom někdo? To by mělo být vidět.

Přidejte komentář

Přidat nový soubor
Procházet ...

Povinné