Jaké téma vás zajímá ?

Detail dotazu "Integrace příměstských linek z oblasti Mělníka a Neratovic"

Jitka Fidranská
19 19.07.2015
Sledujte tento dotaz

Vážený pane radní, dovolte mi, abych v reakci na Vaše dřívější odpovědi na dotazy ohledně „Integreace Neratovicka a Mělnicka“ Vás požádala o zodpovězení následujících otázek:

 1. Kdo objednal na ČVUT studii optimalizace dopravní situace na Ďáblické a Střelničné s napojením na Ládví (Praha, P8 nebo MČ Praha-Ďáblice, nebo někdo jiný?)
 2. Kdy bude tato studie dopracována a jak bude obyvatelům zpřístupněna.
 3. Bude provedeno měření hluku na Štřelničné a Ďáblické, a kdy budou známy výsledky a porovnány s legislativními požadavky?
 4. Dojde v zájmové oblasti ke sledování ukazatelů kvality ovzduší, pro posouzení dodržení zákonných limitů?
 5. Byla zvažována varianta přetrasování z Ďáblické na Cínoveckou alespoň pro regiobusy, které již dnes pouze Ďáblickou projíždí a nestaví? (349 z Mělníka, 369 Liběchova )
 6. Bude ověřena potřebnost rozsahu nastavené obslužnosti Ďáblic, četnost se jeví neúměrná! (pouze pro cca 3000 bydlících v oblasti, četnost najíždění do stanic vyšší než u metra) (regiobus 348 má dlouhou trasu cca 1 hod, nedá se tedy spoléhat na přesné dodržení jízdního řádu, tato linka se vyznačuje tím, že v ranní špičce po Ďáblické jezdí i 3 za sebou, což ukazuje na nespolehlivost dodržet jízdní řád. Za doplnění obslužnosti to nepovažuji, nejen já mám dojem, že to není potřeba – bus 103 už posílen byl o 10 %, nejezdí ani zdaleka plný, je nízkopodlažní, při doplnění regiobusem 368 by se mi jevila obslužnost i pouze těmito dvěma busy jako dostatečná,
 7. Kdy přepokládáte, že se situace změní a dojde k novému optimalizovanému trasování regiobusů tak, aby životní prostředí pro místní občany bylo snesitelnější (k dispozici máme obchvat Cínoveckou, metro i terminál na Letňanech,navíc Vámi prezentovaná časová ztráta pro mimopražské cestující v délce 10 až 15 minut není pravdivá. Mapy.cz Vás snad přesvědčí o tom, že se jedná pouze a jen o 5 minut cesty metrem (přes Letňany, metrem, ekologické, pohodlné, vznikl by náklad za provoz každého druhého vlaku, který nyní nejezdí. Odpadlo by pendlování busů na odstavná místa, cesta regiobusu po Cínovecké by byla bezpečnější a bezpečněji by bylo i na Ďáblické.

Příloha obsahuje mapy, které mé tvrzení dokládají:

 1. Současný stav = hluk, exhalace, bez zázemí pro cestující i busy
 2. Na Ládví přes Cínoveckou je výhodnější na čas – delší jen o 600m (zůstává stejně problém s odstavením regiobusů).
 3. Optimální řešení – Terminál v Letňanech

Pane radní přeji Vám při odstraňování vzniklého problému šťastnou ruku a doufám, že můj zcela technokratický náhled na věc Vás snad trochu přesvědčí, že situaci lze racionálně řešit. Věřím, že ekologický požadavek, snížení počtu osobních automobilů denně najíždějících a parkujících v Praze, který je uváděn jako důvod zavedení „Integrace“, nebude „vykoupen“ hlukem, exhalacemi a poškozeným zdravím obyvatel na trasách regiobusů obytnými zónami Prahy.
Předem Vám děkuji za odpovědi ing. Fidranská

Přílohy

Doprava.docx

Odpověd

19.08.2015

Vážená paní Fidranská, dovolte mi konstatovat, že v oblasti dopravy se nelze zavděčit všem. Po zavedení integrace autobusové dopravy z oblasti Mělnicka a Neratovicka do PIDu se zlepšila dostupnost MHD pro velkou část cestujících. Dokladem toho, že hl. m. Praha danou situaci sleduje, je skutečnost, že si město objednalo u ČVUT vypracování „Studie možnosti nalezení vhodného terminálu PID pro ukončení autobusových linek PIDu z oblasti Mělnicka“. Tato studie má za cíl posouzení ukončení autobusových linek v oblasti Ládví a Letňan, popřípadě prověření, zdali existuje jiná vhodná varianta. Studii, kterou zmiňujete ve svých dotazech, město neobjednávalo a předpokládám, že máte na mysli výše uvedenou studii. Zároveň se hl. m. Praha se snaží dopravně obsloužit dané území co nejefektivněji a také se snaží vyhovět požadavkům občanů a vedení městských částí. Dokladem toho je i skutečnost, že na základě požadavků došlo k posílení linky č. 103, což i zmiňujete ve svém příspěvku. Stávající linkové vedení třístovkových autobusů je takto vedeno záměrně, neboť někteří cestující využívají možnosti přestupu ve stanici Sídliště Ďáblice pro vazby na další metrobusy. Tímto vedením se dosáhne optimální obsluhy daného území. V případě Vašeho návrhu, že autobusy by byly vedeny po komunikaci Cínovecká, by se těmto cestujícím prodloužila cestovní doba. Závěrem bych velmi stručně okomentoval současnou úsporu při ukončení linek od Mělníka a Neratovic v terminálu Ládví v porovnání s Letňany. Celková časová úspora pro cestujícího není zanedbatelná. Navíc při jednáních se Středočeským krajem o integraci oblasti Mělnicka bylo dohodnuto kompromisní řešení, které spočívá právě v ukončení na Ládví. Rozhodně jsme proti Vám nevyužili úřední moc, tak jak uvádí Mgr. Barbora Jirsová v příspěvcích v rámci tohoto tématu. Jako představitel hl. m. Prahy si vážím každého cestujícího, který využívá veřejnou dopravu místo osobního auta. Pro tyto občany jsem i nadále připraven udělat maximum. S pozdravem, Petr Dolínek

Petr Dolínek (Současný radní)

Náměstek primátorky hl. m. Prahy

Rozšířený profil

Zobrazit dotazy dané kategorie dotazů:

Změny v MHD 2015
< Zpět na seznam dotazů

Diskuze

2 komentářů k dotazu “Integrace příměstských linek z oblasti Mělníka a Neratovic”

 1. 0819.8.2015 (21:25)

  Vážený pane Dolínku,
  nelze se zavděčit všem?? A proto se tedy Vy, volený zástupce Prahy chcete zavděčit dojíždějícím, kteří jsou v menšině vůči rezidentům Pražanům na Sídlišti Ďáblice a v Ďáblicích bydlících, dojíždějícím, jimž je z velké části jedno, kam to jezdí, hlavně že budou na metru, dojíždějícím, z nichž část by dokonce na Letňany jezdila raději?
  Úspora času dojíždějících, která je v případě Ládví proti Letňanům 0-5 minut, je směšným argumentem. Proč jste nechtěli uspořit čas a přestupy lidem při jízdě na letiště?
  Po Cínovecké je to navíc v každém případě rychlejší než Starými Ďáblicemi.
  Víte, kolik lidí na Sídlišti Ďáblice přestupuje? Mám vám to natočit, abychom se všichni zasmáli? Při cestě na Letňany by mohli cestující využít jinou návaznost na stejný směr.
  Opravdu by mě zajímal ten pravý důvod, proč je existence autobusového terminálu Letňany ignorována!
  Píšete, že se snažíte vyhovět požadavkům městských částí a občanů, jistě jste zaregistroval Usnesení zastupitelstva MČ Praha 8 z června t.r., které nesouhlasí s ukončením integrovaných linek na Ládví a petici občanů, ve které se též proti vyslovilo 4000 občanů.
  Ládví není kompromis, je to přistoupení na nerozumný diktát Středočeského kraje a dopravců, do budoucna neudržitelný stav! Říká snad Praha, kde má být nádraží na Mělníce, či zastávky v Neratovicích?

 2. Antonín Hrubeš
  107.10.2015 (10:00)

  Vážená paní Vélová,
  Vaše vyjádření k odpovědi pana radního považuji za vysloveně jednostranné. Resp. vše co uvádíte vidíte pouze optikou jedné strany mince. Bydlím přímo u stanice metra Ládví a diskuze, která probíhá poslední měsíce ohledně ukončení autobusů u této stanice metra mě nestačí udivovat. Jako místní obyvatel budu 100x raději, když zde bude končit dalších pět autobusových linek, budou zde podél ulice stát autobusy, které vozí množství lidí nejen ekonomicky, ale i ekologicky, než když zde bude parkoviště pro osobní auta, nebo když zde budou mimopražští lidé parkovat svá auta, jelikož nebudou chtít dojíýdět oklikou do Letňan.
  Osobně nechápu stížnost několika konkrétních jedinců na ukončení autobusových linek, což lze chápat i jako podporu individuální dopravy na úkor MHD (byli s peticí i u nás a neuspěli – v našem vchodu bytového domu nepodepsal nikdo). Osobně bych čekal, že všichni lidé uvítají spíše vymístění individuální dopravy mimo zástavbu, neboť ta zatěžuje území non-stop celý den. A to ne jen provozem, rozjížděním ap., ale i stáním – sídliště jsou zaplavená auty.
  MHD naopak provozu ulevuje. Autobusy jsou ekologické, sto odjezdů za den je úplné nic proti množství osobních aut, které zde projedou, zastaví, rozjíždějí se, parkují. Tím, že píši přímo sem, dávám tímto i podporu panu radnímu v tom, aby nebyly autobusy (tj. MHD) omezovány na úkor dalších parkovišť, ale naopak prosím o omezování individuální dopravy a nikoliv hromadné.
  Osobní auta mohou dojet do Letňan, kde je obrovské sběrné parkoviště P+R, a místo pro zastavení K+R je na Střížkově. Na rozdíl od cestujících MHD mají řidiči a lidé jezdící auty možnost během minuty-dvou popojet klidně na jiné místo, či vyložit spolucestující např. na parkovišti u OD Ládví ap. Není důvod proč omezovat MHD pro tisíce lidí kvůli autům, kterými se vozí jednotlivci. Nemluvě o snaze vymístit do Letňan autobusy a tím vytvořit z Ládví a okolí parkoviště pro osobní auta mimopražských, kteří oprávněně nebudou chtít jezdit do Prahy o 20 minut déle přes Letňany.

  Děkuji za možnost názoru.
  Antonín Hrubeš

Přidejte komentář

Přidat nový soubor
Procházet ...

Povinné