Jaké téma vás zajímá ?

Detail dotazu "Jak velký je odpor proti"

Markéta Chmelová
12 12.07.2017
Sledujte tento dotaz

Jak velký je odpor proti ohňostrojům? Vážená paní Plamínková, přidívám tímto svůj hlas pro zákaz ohňostrojů na území Hl. města Prahy. Domnívám se, že dnes panuje anarchie, kdy kdokoli střílíé kdykoli se mu zachce a od Mkuláše celý měsíc lidé odpalují ohňostroje dle libosti. Na Nový rok pak Magistrát vše korunuje a platí 2 miliony za bombastický ohňostroj. který v dnešní situaci připomíná nejvíc válku. Domnívám se, že bychom se mohli přesunout k jiné zábavě jako je třeba světelná šou nebo pouliční vystoupení, kde by peníze šly na platy lidí, ne na tuny výbušnin. Hlavní důvod, proč mi oohňstroje vadí je, že děsí zvířata ve městě. Psi a ptáky na stromech i na řece, a to celý měsíc, kdy jsou ohňstroje v oblibě. Na většinu činností jsou nějaké předpisy, ale ohňostroje lidi odpalují dle libosti v jakémkoli množství a čase. Markéta Chmelová, Praha 8

Odpověd

31.01.2018

omlouváme se za pozdní zveřejnění odpovědi, k čemuž došlo díky technickým problémům příslušného serveru. Vážená paní Pospíšilová,   K  návrhu zákazu prodeje zábavní pyrotechniky Vám sděluji, že není v působnosti hlavního města Prahy takový právní předpis vydat, neboť prodej pyrotechnických výrobků upravuje zákon o pyrotechnice, který vychází z příslušné směrnice EU  (2013/29/EU). K předkladu zákona upravujícího mj. prodej pyrotechnických výrobků je příslušné Ministerstvo průmyslu a obchodu, přičemž zákony v České republice přijímá pouze Parlament ČR (tj. Poslanecká sněmovna a Senát), nikoli orgány hlavního města Prahy. Co se týče používání zábavní pyrotechniky,  zastupitelstvo hlavního města Prahy již dne 23. 2. 2017 přijalo obecně závaznou vyhlášku o používání pyrotechnických výrobků v hl. m. Praze, která zakazuje laické veřejnosti odpalovat pyrotechnické výrobky, s výjimkou Nového roku a Silvestra (1.1. a 31.12.) a dále lze pyrotechnické výrobky odpalovat pouze v době od 10:00 do 22:00 h, a to jen na místech uvedených v příloze vyhlášky. Tato místa, kde lze pyrotechnické výrobky odpalovat, vychází z požadavků jednotlivých městských částí, které byly uplatněny v rámci připomínkového řízení při tvorbě citované vyhlášky. Za porušení vyhlášky jinak hrozí uložení pokuty až do výše 100.000 Kč. K dohledu nad jejím dodržováním je příslušná policie. Záměrem obecně závazné vyhlášky však není zakázat odpalování pyrotechnických výrobků bezvýjimečně. Celoplošný bezvýjimečný zákaz by byl i v rozporu s judikaturou Ústavního soudu ČR.     S pozdravem   RNDr. Jana Plamínková

RNDr. Jana Plamínková (Bývalý radní)

Radní hl. m. Prahy

Zodpovězené dotazy v archivu

Rozšířený profil
< Zpět na seznam dotazů

Diskuze

Přidejte komentář

Přidat nový soubor
Procházet ...

Povinné