Jaké téma vás zajímá ?

Detail dotazu "Koncepce hlídaných parkovišť: na jaře"

Štěpán Jůza
23 23.07.2021
Sledujte tento dotaz

Koncepce hlídaných parkovišť: na jaře 2017 rozhodla rada města na návrh pana radního Dolínka, že město prostřednictvím TSK vypovědělo smlouvy na pronájem 42 tzv. sídlištních hlídaných parkovišť. V dalších usneseních bylo 5 z těchto parkovišť vybráno pro pilotní projekt smart-parkování a 6 parkovišť ke komerčnímu pronájmu na dalších 5 let. Vy jste měl do 31. října 2019 předložit strategii využívání parkovacích míst z I. i II. etapy. Informace o této strategii a o dalším vývoji jsem však již v médiích ani v radničním PR nezaznamenal. Jaký je další vývoj? A jak dopadly soudní spory s vypovězenými nájemci? Kolik výpovědí bylo platných, a kolik z nich bylo zrušeno? Naposledy jsem četl informaci, že první dva z asi deseti sporů město prohrálo. Kdo odpovídá za údržbu, modernizaci a správu těchto ploch, aby nedělaly městu ostudu?

Odpověd

17.05.2022

Dobrý den, v návaznosti na rozhodnutí Rady ZHMP ze září 2017 vypověděla Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. uvedených 42 nájemních smluv na parkovací plochy. Patnáct nájemců podalo žalobu na neplatnost výpovědí nájemních smluv. V této situaci parkoviště nadále provozovali bývalí nájemci. V současné době je 13 z těchto sporů pravomocně skončeno plně ve prospěch Hlavního města Prahy (HMP). HMP zatím nebyla úspěšná pouze v jednom soudním sporu, druhý stále ještě probíhá.  S bývalými nájemci, u nichž byla platnost výpovědi potvrzena soudem, byly zahájeny spory o vyklizení příslušných parkovišť, jelikož i přes pravomocná rozhodnutí o platnosti výpovědí většina provozovatelů odmítala parkovací plochy vyklidit. Do dnešního dne z těchto 13 parkovišť již 11 z bývalých provozovatelů parkoviště vyklidilo a předalo HMP, resp. TSK, která tato parkoviště přebírá do správy. O vyklizení zbývajících 2 parkovišť se dále jedná. Parkovací plochy jsou tedy postupně převáděny do správy TSK, která pokračuje v jejich provozu. TSK v současné době provádí stabilizaci provozu těchto parkovišť po ukončených právních sporech, a to zejména ve vztahu ke stávajícím uživatelům. Následně bude provedena analýza stavu a využitelnosti parkovacích ploch a zároveň jejich ekonomická efektivita. Dalším krokem bude úprava a modernizace jednotlivých lokalit. S pozdravem, Adam Scheinherr

Ing. Adam Scheinherr, MSc., Ph.D. (Bývalý radní)

Náměstek primátora hl. m. Prahy

< Zpět na seznam dotazů

Diskuze

Přidejte komentář

Přidat nový soubor
Procházet ...

Povinné