Jaké téma vás zajímá ?

Detail dotazu "Koncepce pro park Stromovka"

Voráček Petr
11 11.12.2014
Sledujte tento dotaz

Dobrý den, bydlím poblíž Stromovky.
V minulých týdnech mne překvapilo kácení stromů, které zde proběhlo ve velkém rozsahu a z mého pohledu i na perspektivních dřevinách, které nebyly přestárlé a nevyskytovaly se na nich zjevné vady (u psí louky, u altánu).
Pravda je, že jsou zde umístěny informační letáky s upozorněním na kácení a úpravu tohoto prostoru s odkazem na projektovou dokumentaci.
Ale bohužel uvedená dokumentace zde k vidění není, hledal jsem ji i na stránkách magistrátu, ale nenalezl jsem ji.
V minulých letech jsem v tomto krásném parku zaznamenal dost změn, byla zde provedena výsadba stromů, které po několika letech opět z důvodů změn se nehodily na místa, kde byly zasazeny, a tak byly odstraněny.
Zdá se mi, jako by tento park neměl dlouhodobou koncepci a vždy po několika letech se to, co zde bylo v letech minulých provedeno, mění a samozřejmě to také stojí nemalé finanční prostředky.
Mohli byste z tohoto pohledu informovat veřejnost o dlouhodobých záměrech v tomto parku třeba formou informačních panelů?
Děkuji s pozdravem Voráček

Odpověd

07.01.2015

Vážený pane Voráčku,

Královská obora Stromovka je největším krajinářským parkem v Praze o rozloze 82,1 ha. Ve Stromovce roste cca 25 000 stromů (soliterní stromy, stromy ve skupinách stromů, stromy ve stromořadích a stromy v porostech). Průběžně je připravována projektová dokumentace s aktualizacemi dendrologických průzkumů a navazujícími dosadbami vzrostlých stromů, respektujících celkový koncepční a kompoziční záměr krajinářského parku Královské obory Stromovka, daný studií obnovy celé Královské obory Stromovka, zpracovaný spol. Florart - Šimek. V současné době jsou na MZO MHMP k dispozici tyto projektové dokumentace pro jednotlivé kompoziční celky: Projekt regenerace Starého parku, Návrh řešení centrálního prostoru Královské obory, Projekt managementu Královské obory, v rozpracovanosti je řešení části Stromovky v okolí Planetária a dosadby porostů na severních svazích Stromovky. Tyto dokumenty jsou k dispozici k případnému nahlédnutí pro zájemce na MZO MHMP u Ing. Dědečkové. Návštěvnost Stromovky v posledních letech vzrostla a je tedy nezbytné zajistit provozní bezpečnost v parku. Průběžně jsou v rámci projektových dokumentací vytipovávány stromy, které nesplňují podmínky z pohledu provozní bezpečnosti a zdravotního stavu v parku. Z tohoto důvodu proběhne v době vegetačního klidu 2014/2015, v souladu s vydanými rozhodnutími o kácení, odstranění těchto vybraných jedinců. Následně na jaře 2015 proběhnou výsadby nových stromů dle zpracované projektové dokumentace, aby tak byla zajištěna průběžná obnova stromového patra ve Stromovce. Veřejnost je o prováděných vegetačních úpravách informována prostřednictvím letáků velikosti A3, umístěných přímo v místech realizace. V minulých letech proběhlo ve Stromovce kácení dřevin poškozených nebo uhynulých v rámci zatopení Stromovky povodněmi, následky povodní s ohledem na části parku, které jsou bezodtokové, se projevují i několik let po skončení povodní. Stavby na území Stromovky v gesci MZO MHMP jsou označovány standardně informačními texty velikosti A3 nebo A4, v případě rozsáhlých a dlouhodobých stavebních záměrů (jako například obnova rybníků v centrální části) pak velkými informačními tabulemi velikosti A0 na samostatných stojanech. Území Královské obory Stromovka je bohužel v posledních letech místem několika staveb jiných investorů než je MZO MHMP- probíhá zde zejména optimalizace železniční trati a oprava havarijního stavu kanalizační stoky (investor SŽDC, resp. PVS a.s.). Informační systém u těchto staveb je věcí investora.

S pozdravem,
Jana Plamínková

RNDr. Jana Plamínková (Současný radní)

Radní hl. m. Prahy

Rozšířený profil
< Zpět na seznam dotazů

Diskuze

Přidejte komentář

Přidat nový soubor
Procházet ...

Povinné