Jaké téma vás zajímá ?

Detail dotazu "Kontrola parkování městskou policií"

Jan Snížek
23 23.07.2014
Sledujte tento dotaz

Dobrý den pane primátore,

pokud se nepletu, jste z titulu své funkce i vrchním velitelem Městské policie a město je její zřizovatelem.

Jsem přesvědčen, že MP totálně rezignovala na vynucování řádného parkování v Praze 6, konkrétně Bubeneč, kde bydlím. Vadí to nejenom mě, ale jak se můžete přesvědčit na různých fórech (Chodci sobě, Cyklisté sobě, Lokální MMS-ing Praha 6, Pražské matky, atd.) i ostatním občanům. Chybné parkování a jeho nepostihování (v křižovatce, v druhé řadě, v cyklopruhu, před přechodem pro chodce, v zákazu zastavení u škol, atd.) obecně snižuje úctu k předpisům, ztěžuje jízdu ostatním řidičům, zhoršuje rozhledové poměry a tím přímo ohrožuje bezpečnost chodců, zejména dětí.

Dopisoval jsem si jak s místní služebnou, tak i s pražským velitelstvím, s MČ Praha 6, ale nikdo s tím nic nedělá. Vyjádření většinou obsahuje fráze typu "posílíme", "zaměříme se", ale realita je dlouhodobě absolutně jiná. Většinou od MP dostávám rady, abych ihned zavolal MP, když uvidím špatně parkující vozidlo. To je alibismus a přenášení odpovědnosti na někoho jiného. Kolem chybně parkujících vozidel fyzicky procházejí hlídky MP, ta auta vidí nebo je dokonce musejí obcházet a absolutně je to nevzrušuje. Nebo vozidla na místě stojí i několik dnů, takže buď v dané oblasti neprošel policista několik dnů, nebo opět nečinil. Vlastní aktivita MP je nulová, reagují jen na oznámení (ano, jednou za měsíc mají "akci", kdy se za stěrači objeví lístky na pokutu, ale pak aktivita zase utichne - to asi zrovna někdo zavolal).

To vše jen posiluje moje přesvědčení, že bezpečnost na silnici (resp. nebezpečnost způsobená chybným parkováním) není ze strany MP vnímána jako problematické téma. U ranního dopravního chaosu u ZŠ na Náměstí Svobody dokonce přímo MP asistuje. Auta zastavují totálně všude, i na zákazech zastavení a děti mezi nimi kličkují. Pro děti je to "krásný" příklad do života, že jsou pravidla a "pravidla". MČ Praha 6 jako zřizovatel školy s tím nic nedělá.

Často se používá argumentace, že místa na zapakování je málo - ano je, ale přece si kvůli tomu nenechám na ulici přejet děti. Sám mám auto, ale když nezaparkuji před domem, tak si přece najdu místo jinde.

V části Prahy 6 mají vzniknout zóny placeného stání. V pořádku. Když ale není MP schopna si vynutit dodržování pravidel již nyní, jak si chce vynutit dodržování dalších pravidel v budoucnu? Protože jinak jsou to vyhozené peníze, jak do zón, tak do MP.

Předem děkuji za vyjádření a přeji pěkný den.

Jan Snížek

Odpověd

30.09.2014

Vážený pane Snížku, velmi si vážím Vašeho názoru a důvěry, se kterou se na mě obracíte ve věci nesprávného parkování vozidel v lokalitě Prahy 6 a údajné nečinnosti strážníků Městské policie hl. m. Prahy. Proti Vašemu tvrzení, že „MP totálně rezignovala na vynucování řádného parkování“ se však musím ohradit, a to z toho důvodu, že o výkonech strážníků MP a výsledcích jejich činnosti jsem pravidelně informován. Bohužel však není v personálních možnostech MP zajistit nepřetržitý dohled současně nad každým místem a každou ulicí v hl. m. Praze, a to ani za využití městského kamerového systému. S dopravní problematikou v této lokalitě městské části Prahy 6 jsem obeznámen a dle mých informací místně příslušné Obvodní ředitelství MP Prahy 6 tuto situaci každodenně řeší. V obvodu městské části Praha 6 prozatím nejsou zavedeny zóny placeného stání, a z tohoto důvodu zde místa k parkování využívají bohužel i mimopražští řidiči. Strážníci tedy mohou pouze přispívat k udržení únosné míry stavu v dopravě a rovněž vykonávají a plní i další úkoly vyplývající ze zákona    č. 553/1991 Sb., o obecní policii, a souvisejících právních předpisů. Na území Prahy 6 jsou okrsky obsazeny jedním až dvěma strážníky. Okrsky nejvíce zatížené dopravní situací vždy dozorují strážníci dva a navíc zde dle personálních možností vykonávají službu i strážníci hlídkové služby. Pro zajímavost doplňuji statistické údaje týkající se činnosti strážníků z OŘ MP Praha 6:vV období od ledna do srpna roku 2014 odhalili celkem 20 854 přestupků proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, což je o 5 681 přestupků více, než ve stejném období roku 2013. Z toho bylo od ledna do srpna roku 2014 odhaleno 18 546 přestupků spáchaných nedovoleným zastavením nebo stáním vozidla na pozemní komunikaci. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2013 se jedná o nárůst o  4 888 přestupků. Z těchto čísel nemohu vyvodit, že na situaci v dopravě OŘ MP Praha 6 nereaguje adekvátně. K dotazu týkajícímu se ranního dohledu MP na přechodech pro chodce; přítomný strážník vykonávající službu u přechodu pro chodce musí především věnovat zvýšenou pozornost přecházejícím dětem. Pokud by přechod pro chodce opustil z důvodu řešení nesprávného parkování vozidel, mohl by tak děti vystavit nebezpečným situacím. Vězte, že jsem si dobře vědom, že situace v Bubenečské není ani zdaleka ideální. Nicméně zlepšení celkové situace na pozemních komunikacích lze očekávat po přijetí systémového opatření v podobě realizace zón placeného stání. Byl jsem ujištěn, že MP je připravena na to, že bude plnit úkoly s tím spojené v požadovaném rozsahu. Zároveň si velmi vážím, že občané v našem hlavním městě nejsou lhostejní ke svému okolí a vnímají  prostředí, ve kterém se každodenně pohybují a mohu Vás ujistit, že řešení problémů spojených s dopravní problematikou zůstává nadále předmětem zaměření výkonu služby strážníků  MP. S pozdravem, Tomáš Hudeček                          

RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D. (Bývalý radní)

Primátor hl. m. Prahy

Rozšířený profil
< Zpět na seznam dotazů

Diskuze

Přidejte komentář

Přidat nový soubor
Procházet ...

Povinné