Jaké téma vás zajímá ?

Detail dotazu "Možné změny v systému parkovacích zón"

David Goliáš
22 22.05.2015
Sledujte tento dotaz

Dobrý den,
chtěl bych se zeptat, zda uvažujete nebo plánujete změny ve vydávání parkovacích karet tzv. abonentům. Můj názor jako obyvatele a každodenního uživatele Prahy 1 je, že počet vydaných parkovacích karet do modré zóny vysoce převyšuje její kapacitu a tím celý systém ZPS v centru města neplní funkci regulace individuální automobilové dopravy, což má být ale jeho hlavní cíl. Patrné je to v pracovních dnech, kdy do centra města přijíždí nejvíce řidičů za prací a dalšími povinnostmi. Značná část dopravy, která se v centru odehrává, je potom generována pouze řidiči hledajícími volné místo v modré zóně a to za situace, kdy jsou taktéž v centru a na jeho okrajích tisíce volných míst v soukromých garážích. Centrum města a jeho obyvatelé tak trpí nejen dopravou tranzitní, která projíždí po magistrále, přes Jiráskův most a Karlovo náměstí nebo po nábřežích, ale i dopravou cílovou, která se mi jeví větší, než jakou je schopné území centra města rozumně unést. Množství přijíždějících aut dále generuje vysoké počty přestupků v dopravě a parkování, které není schopna MP efektivně řešit, přičemž tato všeobecně vnímaná tolerance k přestupkům demoralizuje i tu většinu řidičů, která se snaží předpisy dodržovat.
Další problém mohou představovat firmy - lehce dohledatelné na internetu, které za úplatu zařídí abonentní kartu převedením sídla nebo provozovny na adresu v příslušné MČ, jiné firmy zase nabízejí zřízení trvalého pobytu na adrese v MČ a získání rezidentní parkovací karty. Ví město o těchto praktikách, pokud ano, jaký může být přibližně počet takto neoprávněně získaných karet a jak se tomuto problému bránit?
Praha by se dle mého názoru měla inspirovat ve městech v nedalekém zahraničí, kde řeší podobné problémy, ale nejspíše efektivnějším způsobem. Ve Vídni jsou udělovány abonentní karty pouze při splnění některých podmínek, např. prokázání, že žadatel auto nutně potřebuje k práci nebo není schopen se do místa výkonu práce dopravit jinak než autem (veřejnou dopravou), nemá k dispozici firemní garáž apod. Podobně jsou podmínky nastaveny v Mnichově, Berlíně nebo Curychu, jak lze snadno zjistit z webových stránek těchto měst, v žádném z nich nejsou vydávány abonentní karty do centra města automaticky jen na základě sídla nebo provozovny firmy, jak je to nastaveno v Praze.
Dle informací z tisku se Praha chystá zóny ZPS rozšířit a systém mírně modifikovat směrem k rozšíření možností plateb, zlepšení kontroly respektovanosti a větší smíšenosti zón (což považuji za pozitivní, ve Vídni fungují ve větší části města smíšené zóny, kde jsou rezidentni zcela dostatečně chráněni cenovým nastevním krátkodobého stání a lepší kontrolou přestupků), myslím si ale, že pokud se nezmění systém vydávání karet v centru Prahy, kde je poptávka po parkování nejvyšší, se situace příliš nezlepší. Množství vydáných karet přitom nemusí být upraveno jen přidáním podmínek, které musí žadatelé splnit, ale např. upravením ceny karet, jejich dražbou, delegováním pravomocí určení jejich ceny na MČ, kde jsou ZPS zřízeny apod.
Jako další problém vnímám v centru zneužívání krátkodobého stání na 3 minuty, které je legální a zdarma. Ve Vídni je krátkodobé stání (10 minut) rozněž zdarma, ale pouze při použití lístečku (k dostání na různých místech zdarma) s vyznačením počátku zastavení. Tím může vídeňská policie, narozdíl od pražské, zkontrolovat skutečnou dobu stání vozidla, aniž by u něj musela po celou dobu stát.
Zajímal by mě proto Váš názor, zda současný stav parkování v Praze a systém ZPS považujete za uspokojivý a funkční a zda neuvažujete o dalších změnách.

Děkuji za odpověď.

Odpověd

03.06.2015

Vážený pane, veškeré Vaše připomínky a náměty se týkají jednoho zásadního problému, kterým je respektovanost zón placeného stání. Ve snaze tento problém řešit, schválila Rada hl. m. Prahy novou Koncepci rozvoje zón placeného stání na území hl. m. Prahy. První novinkou v uvedené koncepci je, že nebudou vydávány parkovací karty a ani nebude třeba za okno umisťovat parkovací lístky. Kontrola oprávněnosti parkování bude prováděna prostřednictvím registračních značek vozidel. Protože veškerá data o registraci vozidla do systému budou centralizovaná, budou městem projíždět skenovací vozidla, která budou online ověřovat oprávněnost k parkování. Tímto způsobem bude odhaleno mnohem více přestupků. Současně budou odhaleni i ti, kteří zneužívají ustanovení zákona o možnosti zastavení na 3 minuty, protože se počítá s tím, že skenovací vozidla budou ulicemi projíždět opakovaně v krátkém časovém intervalu. Dále bude rozšířena možnost pro parkování návštěvníků zřízením většího počtu tzv. smíšených zón. Spolu s tím budou rozšířeny platební kanály tak, aby každý uživatel systému měl možnost řádně zaplatit a nemusel nosit po kapsách drobné do parkovacího automatu. Nárok na získání parkovací karty stanovuje zákon o pozemních komunikacích. Tím pádem město nemá možnost, jak regulovat počet vydaných parkovacích karet. Omezení podvodů s místem trvalého pobytu nebo sídla firmy lze dosáhnout zmenšením vymezených oblastí tak, aby takto získaná parkovací karta byla platná na menším území. Tito podvodníci pak například nezískají parkovací kartu na celé území městské části, nebo za takovou parkovací kartu zaplatí mnohem vyšší částku, než v současné době. Věřím, že nově navržený systém zón placeného stání zvýší ochranu těch, kteří potřebují oprávněně parkovat, a bude více postihovat ty, kteří se snaží pravidla porušovat, či jinak obcházet. S pozdravem, Petr Dolínek

Petr Dolínek (Současný radní)

Náměstek primátorky hl. m. Prahy

Rozšířený profil

Zobrazit dotazy dané kategorie dotazů:

Parkovací zóny
< Zpět na seznam dotazů

Diskuze

Přidejte komentář

Přidat nový soubor
Procházet ...

Povinné