Jaké téma vás zajímá ?

Detail dotazu "Možnost vyvlastnění zanedbané stavby"

Jaroslava Malá
01 01.04.2015
Sledujte tento dotaz

Zdravím, na velmi nepružné schůzi KDU nezbyl čas na dotaz: Dům Na Kocandě č. 14, nám. Jana Palacha. Vlající a poškozená ochranná pytlovina už nemusí ochránit turisty z c. světa a kráčející na tramvaj, kteří se před dům skoro nevejdou, před důsledkem zřícení nějakého prvku fasády do lidí. Lze pro léta zahraničním vlastníkem zanedbanou stavbu vyvlastnit a rekonstruovat do původní podoby a postoupit např. UK nebo školství? Neb pro jiný účel v obl. kultury? Je možné omezit do budoucna rozprodávání památek takovým zmetkům, pardon? Malá Jaroslava, za sebe a jiné, člen KDU. Děkuji

Odpověd

07.04.2015

Vážená paní Malá, děkuji za Váš dotaz. Z příslušného magistrátního odboru jsem si vyžádal faktické informace a tyto uvádím:

Č.p. 71, obytný dům, k.ú. Staré Město, Křižovnická 14, Praha 1

 • nemovitá kulturní památka rejstříkové číslo 1 - 2261
 • vlastník: STARS INVEST, s.r.o.
 • MHMP OKP rozhodnutím čj. 184220/2004 uložil pokutu ve výši 100.000 Kč za provedení úprav bez předchozího vydání závazného stanoviska  podle § 14, odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění
 • MHMP  OKP rozhodnutím čj. 160936/2006 uložil opatření podle § 9 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění (nezbytné zabezpečení domu, odstranění velkoplošné reklamy, zatékání), opatření bylo splněno
 • stav k 14. 2. 2008: MHMP OKP rozhodnutím čj. 384098/2007 v rámci uloženého opatření nařídil provést řadu nezbytných zabezpečovacích prací, opatření nesplněno
 • stav k 30. 6. 2010: zaplacena pokuta ve výši 250.000 Kč, kterou MHMP OKP uložil majiteli za neplnění vlastnických povinností (sankce již dříve potvrzena MInisterstvem kultury ČR)
 • Kontrolní prohlídkou na místě dne 5. 4. 2011 ověřeno dokončení nutných zabezpečovacích prací, nařízených rozhodnutím Odboru výstavby ÚMČ Praha 1 č. j. Výst.130312/2009-Bu-1/71. Následně stavební úřad s ohledem na dosud nerealizovaný vlastníkův záměr vybudovat v nemovitosti hotel navrhl majiteli stavební úpravy v původním duchu, tedy na bytový dům.
 • Dne 20. 11. 2012 vyzval Odbor výstavby ÚMČ Praha 1 pod č. j. S UMCP1/1486881/2012/VÝS-Ki-1/71 vlastníka ke zjednání nápravy, která spočívá v opravě střešní krytiny, vyčištění a opravě okapového systému, zabezpečení oken proti vniknutí třetích osob a zamezení vletu ptactva do objektu, vyčištění, daratizaci a desinfekci objektu do 30. 12. 2012.
 • Dne 1. 4. 2014 vydal MHMP OPP závazné stanovisko  pod čj. 61051/2014 na rekonstrukci domu s využitím na byty.
 • Odbor výstavby ÚMČ Praha 1 vydal dne 17.9.2014 pod čj.S UMCP1/146988/2014/VŹs-Hr-1/71 stavební povolení k celkové rekonstrukci objektu.
 • MHMP OPP  vyzval vlastníka ke zpřístupnění objektu na  9.4.2015 ve 13.30 hod. Ve výše uvedeném termínu provede MHMP OPP kontrolu stavu předmětné kulturní památky s ohledem na povinnosti uložené vlastníkovi kulturní památky v ustanovení § 9 odst. 1 památkového zákona.
 • stav k 17.3.2015: Práce na obnově památky nebyly zahájeny.
  Přeji Vám vše dobré! Jan Wolf

Jan Wolf (Současný radní)

Radní hl. m. Prahy

Rozšířený profil
< Zpět na seznam dotazů

Diskuze

Přidejte komentář

Přidat nový soubor
Procházet ...

Povinné