Jaké téma vás zajímá ?

Detail dotazu "Možnosti Prahy pro využití participativního rozpočtování"

Michaela Krausová
22 22.01.2015
Sledujte tento dotaz

Vážená paní profesorko,

píši za naši pracovní skupinu k participativnímu rozpočtování. Poslední měsíce jsme provedli analýzu nejen samotných PaRo v zahraničí i u nás, ale i mezi zastupiteli hl. m. Praha. Odezva byla kladná a většina zastupitelů je myšlence participativního rozpočtování nakloněna. Kandidáti za ANO se také vyjádřili souhlasně pod podmínkou, že se najde v rozpočtu místo.

V případě zájmu rádi poskytneme naše rešerše a výsledky analýz, které jsme v posledním půl roce zpracovávali. Nejen na základě těchto informací Vás žádáme o zhodnocení možností pražského rozpočtu, aby bylo možné po odborné diskuzi a přípravě v tomto roce začít s participativní rozpočet již v roce 2016.

Předem děkuji za odpověď. S pozdravem a přáním hezkého dne Michaela Krausová občanka Prahy 16

Odpověd

27.01.2015

Vážená paní Krausová,

Dovolte, abych Vám touto cestou poděkovala za Váš dotaz ve věci participativního rozpočtování, který se k mým rukám dostal mj. i formou osobního emailu a interpelace na ZHMP. Přijměte prosím, tuto mou odpověď i jako reakci na Váš email a interpelaci.

Participativní rozpočtování je velice přínosnou záležitostí, která bezesporu přináší celou řadu pozitivních efektů.

Problematika participativního rozpočtování je v současné době při sestavování rozpočtu hlavního města Prahy velice dobře řešena pomocí grantového programu. V rámci tohoto programu je každý rok z rozpočtu Prahy přidělováno na řešení a realizaci konkrétních projektů více jak 1 mld. Kč, přičemž tyto prostředky jsou alokovány na základě rozhodnutí grantové komise. V těchto komisích jsou vedle zástupců MHMP i externí hodnotitelé, tj. zástupci veřejnosti.

Obdobně jako v procesu participativního rozpočtování má tedy veřejnost možnost zasahovat do přerozdělování veřejných prostředků, a to působením v rámci těchto komisí a tím ovlivňovat strukturu podporovaných projektů.

S ohledem na výše uvedenou skutečnost, tj. již zavedené grantové financování vybraných projektů, neuvažujeme o zavedení jiné podoby participativního rozpočtování či jeho rozšiřování.

Děkuji Vám za pochopení.

S pozdravem,
Prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc.
náměstkyně primátorky hl. m. Prahy

prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. (Současný radní)

Náměstkyně primátorky hl. m. Prahy

Rozšířený profil
< Zpět na seznam dotazů

Diskuze

Přidejte komentář

Přidat nový soubor
Procházet ...

Povinné