Jaké téma vás zajímá ?

Detail dotazu "Výška budov na Nákladovém nádraží Žižkov"

Aneta
01 01.08.2018
Sledujte tento dotaz

Na Nákladovém nádraží Žižkov má výstavba developera Central group kopírovat okolní zástavbu, tedy maximálně 6 nadzemních podlaží. Jak je možné, že jim je povoleno stavět budovy vyšší? A Radnice tomu nečinně přihlíží. Chceme snad utopit okolní zástavbu mezí Parkovou čtvrť a Central park, potažmo i Garden towers? Občané rozhodně ne!

Odpověd

13.08.2018

Dobrý den, reaguji na Váš dotaz k výškám budov v oblasti Nákladového nádraží Žižkov. Stanovení podrobnější regulace území Nákladového nádraží Žižkov včetně přesného stanovení výšek budov považuje Strana zelených za potřebné a v současné době nedostatečně upravené. Výšky budov na některých místech převyšují okolní zástavbu. Cestou k podrobnější regulaci je zpracování územní studie či regulačního plánu. V tomto smyslu se také podařilo Straně Zelených doplnit do připomínek Městské části Praha 3 k návrhu Metropolitního plánu i následující body: "MČ Praha 3 požaduje změnu čl. 165, či dalších ustanovení tak, aby bylo vhodným způsobem umožněno vymezit plochy nebo koridory, v nichž bude rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie, jak to stanovuje §43, odst. 2 stavebního zákona." "MČ Praha 3 dále požaduje, aby metropolitní územní plán vymezil plochu Nákladového nádraží Žižkov jako plochu, v níž je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie a stanovil lhůtu 5 let pro pořízení územní studie. Plocha vymezená pro tento požadavek by měla odpovídat ploše řešené v rámci probíhající změny Z2600/00." Kompletní připomínky schválené Městskou částí P3 k návrhu Metropolitního plánu lze nalézt zde: //www.praha3.cz/getFile/case:show/id:307532 Další možností připomínkování výšky budov bude v rámci společného jednání o změně územního plánu č. Z 2600. Tato fáze projednání návrhu změny by měla nastat na začátku září 2018. Připomínky ve společném jednání může podat každý. Veřejná vyhláška o společném jednání bude zveřejněna na úřední desce Magistrátu HMP – odboru územního rozvoje MHMP. Více informací o změnách stávajícího územního plánu včetně výkresů najdete na stránkách www.zmenaplanu.cz. S pozdravem Petra Kolínská

Mgr. Petra Kolínská (Bývalý radní)

Náměstkyně primátorky hl. m. Prahy

Zodpovězené dotazy v archivu

Rozšířený profil
< Zpět na seznam dotazů

Diskuze

Přidejte komentář

Přidat nový soubor
Procházet ...

Povinné