Jaké téma vás zajímá ?

Detail dotazu "Na Rohanském ostrově v Karlíně"

Hana Matoušová
06 06.09.2021
Sledujte tento dotaz

Na Rohanském ostrově v Karlíně je neudržovaný pozemek ve správě HMP 767/1, ten je propojený s pozemkem 767/221 schody. Ty schody jsou nebezpečné a jsou zdrojem úrazů. Co s tím Praha bude dělat? Proč je zelený pozemek v centru města ve správě odboru majetku místo aby byl ve správě odboru ochrany přírody a krajiny? V minulosti jsem žádala o vysázení nových stromů a požadavek byl ze strany odboru majetku odmítnut. Dočká se tato oblast nějaké kultivace?

Galerie

Odpověd

20.09.2021

Vážená paní Matoušková, v dané lokalitě s napojením na cyklostezku povede přes Vltavu lávka - spojnice Holešovic a Karlína přes ostrov Štvanice - s vyústěním na cyklostezku vedoucí na protipovodňovém valu na Rohanském ostrově. Stavební povolení bylo vydáno, dodavatel prací byl vybrán a v daném místě bude situováno zařízení staveniště.  Realizace stavby je v kompetenci investičního odboru MHMP. Na pozemcích (konkrétně parc.č. 767/1 a parc.č. 767/221)  se nacházejí nelegální „schody“ (využívané jako zkratka) k sezónnímu přívozu P7.  Tyto „schody“ vybudované zřejmě obyvateli Karlína ale nejsou ve vlastnictví hl. m. Prahy a není tedy ve správě odboru majetku ani jiného odboru Magistrátu hl. m. Prahy. K sezónnímu přívozu P7 se na pozemku parc.č. 767/1 v k.ú. Karlín nacházejí dvě bezpečné a bezbariérové oficiálních přístupové cesty. S uctivým pozdravem Jan Ch.

Mgr. Jan Chabr (Bývalý radní)

Radní hl. m. Prahy

< Zpět na seznam dotazů

Diskuze

Přidejte komentář

Přidat nový soubor
Procházet ...

Povinné