Jaké téma vás zajímá ?

Detail dotazu "Nečinnost Městské policie v ulici LAUBOVA."

Jana
22 22.01.2016
Sledujte tento dotaz

V ulici denně zaparkuje přes 100 aut, jejichž řidiči nemají parkovací kartu. Auta parkují i v druhé řadě. V místě se výrazně zhoršily podmínky pro bydlení místních - znečištění ovzduší, hluk, bezpečnost provozu,... . Modrá parkovací zóna pozbyla smysl. Držitelé karet nemají kde parkovat. Městká policie opakovaně nereaguje. Prosíme o nápravu.

Odpověd

11.02.2016

Vážená paní,

v souladu s ustanovením § 2 písm. d) zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obecní policii“), se strážníci Městské policie hl. m. Prahy (dále jen „MP“) podílejí na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích v rozsahu stanoveném zákonem o obecní policii nebo zvláštním zákonem. Jejich stěžejním úkolem je ale především zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku v rámci působnosti obce.

Chápu Vaši nespokojenost se stáním vozidel v ulici Laubova v Praze 3 bez parkovacích karet, přesto musím konstatovat, že strážníci se problematice parkování ve výše uvedené ulici věnují v rámci běžné hlídkové činnosti. Bohužel není v jejich možnostech odhalit a následně řešit všechny přestupky v dopravě, které se na území obvodu Prahy 3 vyskytnou. Strážníci jsou povinni plnit i další úkoly vyplývající ze zákona o obecní policii a dále plní i úkoly vyplývající z interních pokynů zaměstnavatele. Rovněž z důvodů provádění pravidelné kontrolní činnosti na celém, jim vymezeném území, pochopitelně není v jejich silách odhalit každý spáchaný přestupek.

Jen pro informaci, za uplynulý měsíc bylo v uvedené ulici strážníky odhaleno celkem  57 přestupků v souvislosti s dopravou, které se týkaly zejména porušení pravidel v zóně placeného stání. Průměrná míra respektovanosti zóny placeného stání se v ulici Laubova dlouhodobě pohybuje kolem 88 %.

Ředitel Obvodního ředitelství MP Prahy 3 Ing. Dušan Machoň na základě zaslaného podnětu přislíbil zvýšení četnosti kontrol v uvedené lokalitě. Přesto Vám mohu doporučit, v případě opětovného zjištění nedovoleného stání vozidel nebo jiného protiprávního jednání, oznámit tuto skutečnost na linku tísňového volání MP č. 156 nebo přímo na operační středisko Obvodního ředitelství MP Praha 3 (telefonní číslo 222 025 128/129).

S pozdravem

Bc. Libor Hadrava

Bc. Libor Hadrava (Současný radní)

Radní hl. m. Prahy

Rozšířený profil
< Zpět na seznam dotazů

Diskuze

Přidejte komentář

Přidat nový soubor
Procházet ...

Povinné