Jaké téma vás zajímá ?

Detail dotazu "Nefunkčnost projektu Zmente.to: Vážený pane"

Štěpán Jůza
13 13.07.2021
Sledujte tento dotaz

Nefunkčnost projektu Zmente.to: Vážený pane primátore, od července 2019 jste několikrát osobně mediálně propagoval projekt zmente.to, určený pro hlášení závad na veřejných prostranstvích, a vyjádřil řadu slibů. Jeho stav a způsob administrace je však stále stejně katastrofální a nekompetentní jako za časů pana radního Dolínka, který jej původně zřídil také jako nástroj své politické popularizace, ale když zjistil, že projekt moc nefunguje, svoje jméno z něj stáhnul. Operátoři projektu nedokážou dodržovat základní pravidla úřední komunikace, zpětné zprávy nejsou podepisovány ani označením žádné odpovědné osoby, ani názvem organizace, která projekt provozuje a nese za něj odpovědnost, navíc jsou zcela anonymizována i přeposílaná vyjádření odpovědných institucí, takže zpravidla ani není zřejmé, který útvar nebo pracovník které městské organizace či orgánu problém řešil, ani identifikační údaje (čj.) a původní datum jejich vyjádření. Často i pouhé přeposlání podnětu odpovědné instituci se děje s mnohadenní až mnohatýdenní prodlevou, v řadě případů je odpovědná instituce určena zjevně chybně, nemalý počet podnětů "tým projektu zmente.to" zcela odkládá, protože pro svou nekompetentnost si s nimi neví rady. Většina klíčových městských organizací (TSK, THMP, DPP) dodnes nemá funkční efektivní evidenci podnětů a závad a není schopná konkrétní zpětné vazby, takže celá mašinérie funguje pouze jako generátor bezobsažných obecných frází. Operátoři z anonymního "týmu změnte.to" pak vůbec nejsou schopni posoudit, zda odpověď skutečně je vyřízením podnětu a vyřešením problému, a jako "vyřešení" pak ohlašovateli problému často přeposílají pouze vyhýbavé fráze, podle které dotčené zařízení či pozemek vlastně nikomu nepatří, nikdo ho nemá ve správě a nikdo nemůže situaci řešit. I v případě, kdy odpověď je zcela mylná, nepravdivá nebo nesmyslná, nejsou schopni uplatnit reklamaci takové odpovědi. Operátoři systému neumějí pracovat s evidencí městského majetku, neznají ani základy legislativy týkající se správy veřejného mobiláře a veřejných komunikací a prostranství, nejsou schopni vyhodnotit obsah podnětů a vyjádření atd. Jejich styl práce je od počátku existence projektu stále stejný a nijak se nezměnil k lepšímu ani s formálním převedením projektu pod městskou společnost OICT. Nová verze mobilní aplikace, kterou jste se pochlubil v červenci 2019, byla ve skutečnosti výrazným zhoršením. Zatímco v původní verzi bylo možné mapu pro lokalizaci problému přepnout na leteckou mapu a místo určit relativně přesně, nyní je v mobilní aplikaci dostupná pouze velmi nekvalitní a nepřehledná mapa, kde místo lze určit jen stěží a velmi nepřesně. Řadu podnětů přitom operátoři vyřazují z dalšího zpracování pouze proto, že podle jejich názoru z fotografie nelze lokalizaci určit - a to často i v případech, kdy pomocí souřadnic byla poloha zadána s použitelnou přesností. Přitom operátoři často autora podnětu obtěžují arogantními žádostmi o pořízení další fotografie, i když by jim mělo být zřejmé, že pokud mezitím uplynul často i týden nebo dva, ohlašovatel se s velkou pravděpodobností již na daném místě nenachází. S touto náročností a přísností vůči ohlašovatelům závad ostře kontrastuje naprostá neschopnost požadovat kvalitní řešení a kvalitní zpětné zprávy od řešitelů podnětů, tedy zpravidla městských organizací nebo městských částí. Věcnou informaci o datu a času odstranění závady ani fotografii dokumentující vyřešení nedostane ohlašovatel téměř nikdy. A za tuto kvalitu práce podle smlouvy z roku 2020 dostával OICT od města 108 Kč za každý jeden přijatý podnět (ohlašovatel podnětu, který problém fakticky zdokumentoval a popsal, z toho nedostane ani haléř) - aktuální ceny neznám. 108 Kč za pouhé zpravidla opožděné přeposlání podnětu, často na zcela nepatřičnou adresu, a pak za přeposlání odpovědi bez jakéhokoliv pokusu o její vyhodnocení, mi připadá docela hodně. Některé městské organizace nebo orgány systém zcela sabotují, například městská část Praha 4 prý zcela odmítá podněty ze systému přijímat a poskytovat prostřednictvím tohoto systému zpětnou vazbu. K tomu připočtěme, že tento pražský městský systém - na rozdíl od naprosté většiny srovnatelných jiných systémů - již od svého počátku nemá žádnou veřejně dostupnou transparentní evidenci podnětů a stavu jejich řešení - ani ve formě mapy podnětů, ani ve formě filtrovatelného přehledu, a hlavní město Praha nebylo schopné evidenci poskytnout ani na žádost podle informačního zákona (resp. žádost obstruovalo požadavkem na úhradu v absurdní výši, kde v kalkulaci započetlo např. 15 minut na anonymizaci každé jedné fotky rozbité lampy nebo chodníku). Nedávno doplněná funkce "moje podněty" v mobilní aplikaci je spíše parodií, údaje v ní jsou velmi neúplné a v některých případech i nepřesné či chybné, grafika šílená (stav podnětů je signalizován kroužky duhově přecházejících barev, naprosto nelogicky zvolených a špatně rozlišitelných), podněty zadané tímtéž uživatelem přes web se v mobilním přehledu nezobrazují vůbec. Můžeme očekávat, že hlavní město Prahu konečně začne někdo řídit a po magistrátu a městských organizacích začne vyžadovat nějakou kvalitu práce a nějaké výsledky? Počínaje kvalitou informačních a komunikačních technologií?

Odpověd

14.07.2021

Dobrý den, pane Jůzo, portál Zmeňte.to je plně funkční. Byť přiznávám, že leckdy je vyřízení delší než bych si osobně představoval. Už sjednáváme s Operátorem ICT a dalšími dotčenými složkami zlepšení. Zdeněk Hřib

MUDr. Zdeněk Hřib (Bývalý radní)

Primátor hl. m. Prahy

Rozšířený profil
< Zpět na seznam dotazů

Diskuze

Přidejte komentář

Přidat nový soubor
Procházet ...

Povinné