Jaké téma vás zajímá ?

Detail dotazu "Neobdržení odpovědi"

David Goliáš
30 30.12.2014
Sledujte tento dotaz

Dobrý den pane Dolínku,

děkuji Vám za reakci na můj dotaz "Detailní náklady na stavbu tunelového komplexu Blanka". Píšete v ní, že odpověď je stále stejná, jaká mi byla zaslána bývalým vedením v listopadu 2014. Nicméně já jsem zatím žádnou odpověď nedostal. Na konci září 2014 jsem skrze tento portál pokládal obdobnou otázku týkající se nákladů města na tunelový komplex Blanka bývalému radnímu Jiřímu Nouzovi, nebyla mi ale zodpovězena, jak se můžete snadno přesvědčit. Proto Vás chci požádat o zaslání odpovědi bývalého vedení z listopadu 2014 - pokud existuje, případně o Vaši vlastní odpověď.

Děkuji David Goliáš

Odpověd

14.01.2015

Dobrý den, bohužel jsem obdržel mylnou informaci, že Vám odpověď byla zaslána. Městský okruh Blanka Předpokládaná cena Městského okruhu Blanka činí 36 980 355 tisíc Kč. Zahrnuje veškeré náklady, které byly a budou vynaloženy na tuto část MO v úseku Myslbekova – Pelc Tyrolka. MO není dosud dokončen, proto se uvádí předpokládaná cena. MO Blanka se skládá ze 3 staveb, jejichž předpokládaná cena je následující:

 • 9515 MO Myslbekova – Prašný most – předpokládaná cena:         23 632 190 tis. Kč
 • 0080 MO Prašný most – Špejchar – předpokládaná cena:                 4 354 307 tis. Kč
  • 0079 MO Špejchar – Pelc Tyrolka – předpokládaná cena:                8 993 858 tis. Kč
Celkem                                                                                              36 980 355 tis.Kč Rozhodující dodávky za jednotlivé stavby – cena dle smluv v tis. Kč: 9515 MO Myslbekova – Prašný most Metrostav, a.s. (stavební část):                                                                          6 898 062 ČKD Praha DIZ, a.s. (technologie):                                                                  1 381 314 PUDIS, a.s. (projektová příprava, studie, repasportizace):                                    69 045 SATRA spol. s.r.o. (koordinace, architektonické řešení, studie):                          32 715 IDS, a.s. (inženýrská činnost):                                                                               42 555 INSET s.r.o. (geotechnický monitoring)                                                               43 299 Výkupy pozemků a budov                                                                                   128 897 0080 MO Prašný most – Špejchar   Metrostav, a.s. (stavební část):                                                                          3 437 567 ČKD Praha DIZ, a.s. (technologie):                                                                     605 146 Metroprojekt (projektová příprava, studie):                                                           45 765 SATRA spol. s.r.o. (koordinace):                                                                           13 412 IDS, a.s. (inženýrská činnost):                                                                               27 276 INSET s.r.o. (geotechnický monitoring)                                                               14 539 Výkupy budov určených k demolici                                                                      55 410 0079 MO Špejchar – Pelc Tyrolka Metrostav, a.s. (stavební část):                                                                       18 423 424 ČKD Praha DIZ, a.s. (technologie):                                                                 3 494 962 SATRA spol. s.r.o. (projektová příprava a koordinace):                                    360 840 (projektová příprava, koordinace, studie, geotechnický monitoring, repasportizace) IDS, a.s. (inženýrská činnost):                                                                            220 770 Sdružení 0079 – průzkumná štola                                                                       422 105 (Metrostav, Energie – stavební a báňská Kladno a.s.) INSET s.r.o. (geotechnický monitoring)                                                              55 167 Výkupy pozemků a budov                                                                                   88 484 Poznámka: U dodavatele stavební části Metrostav a.s. za MO Blanka jsou uvedeny částky z posledního dodatku č. 8 Souhrnu smluvních dohod č. DIL/21/04/003842/2006 , podepsaného Hlavním městem Prahou a Metrostavem, a.s. dne 24.5.2012. V následujícím období došlo mezi Hlavním městem Prahou a společností Metrostav, a.s. ke sporu o zaplacení faktur výše uvedeného dodavatele, který řeší Rozhodčí soud při Hospodářské komoře  České republiky a  Agrární komoře  České republiky. Na základě částečného rozhodčího nálezu  a usnesení Rady hlavního města Prahy Metrostavu bylo uhrazeno za stavební práce v dubnu 2014   částka ve výši 2 740 717 393,06 Kč. V listopadu 2014 bude uhrazena na základě pravomocného rozhodčího nálezu Rozhodčího soudu z 24. září 2014 společnosti Metrostav, a.s. za provedené stavební práce celková částka             960 085 259,06 Kč z toho:
 •  za Trojský most, který je součástí stavby č. 0079 MO Špejchar – Pelc Tyrolka , částku 729 376 954,46 Kč
Za účelem rozhodnutí  v této věci si Rozhodčí soud vyžádal  znalecký posudek od jím určeného znalce - znaleckého ústavu Grant Thornton Valuations, a.s.
 • za stavební práce (změny během výstavby)  částka
230 708 304,60 Kč Na tunelový komplex MO Blanka navazuje stavba č.0065 Strahovský tunel, 2.stavba (představuje úsek Městského okruhu v úseku Malovanka – Myslbekova) 0065 Strahovský tunel, 2.stavba předpokládané celkové investiční náklady činí 6 002 506 tis. Kč Rozhodující dodávky  – cena dle smluv v tis. Kč: Metrostav, a.s. (část 2.A  - MÚK Malovanka - stavební část ):                       1 868 078 (dokončena, uhrazeno dle smlouvy) Eurovia CS, a.s. (část 2.B - hloubený tunel) -rozestavěná                                3 198 108 ČKD Praha DIZ, a.s. (technologie):                                                                    449 092 SATRA spol. s.r.o. (koordinace):                                                                            6 848 VIS, a.s. (inženýrská činnost):                                                                               99 465 PUDIS, a.s. (projekt. dokumentace + autorský dozor) část 2.A:                          25 128 PUDIS, a.s. (projektová dokumentace) část 2.B:                                                  45 162 Součástí souhrnu smluvních dohod s Metrostavem a.s. je i menší stavba protipovodňových opatření v souvislosti s realizací MO Blanka, která však není financována  ze staveb MO Blanka. č. 42360 -  Protipovodňová opatření  MO Blanka - Troja předpokládané celkové investiční náklady činí 210 500 tis. Kč Rozhodující dodávky  – cena dle smluv v tis. Kč: Metrostav, a.s. ( stavební část ):                                                                        188 790 SATRA spol. s.r.o. (projekt.dokumentace):                                                            330 VRV, a.s. (inženýrská činnost do 30.4.2010):                                                         547 IDS, a.s. (inženýrská činnost od 1.5.2010):                                                          1 455 IDS, a.s. (koordinace):                                                                                           1 331 Neodpovídáme na  požadavek tazatele  „ náklady týkající se samotného silničního tunelu a zvláśť náklady na rekonstrukce a úpravy ulic, parků a dalších ploch na povrchu“ protože tyto náklady nemáme zvlášť vysledované. Závěrem upozorňujeme znovu na skutečnost, že v tomto přehledu uvádíme předpokládané náklady dle rozhodujících smluv výše uvedených staveb v oblastech, které byly předmětem zájmu tazatele. S pozdravem Petr Dolínek  

Petr Dolínek (Současný radní)

Náměstek primátorky hl. m. Prahy

Rozšířený profil

Zobrazit dotazy dané kategorie dotazů:

Blanka
< Zpět na seznam dotazů

Diskuze

Jeden komentář k dotazu “Neobdržení odpovědi”

 1. 1230.12.2014 (16:57)

  Musím potvrdit slova pana Goliáše. Nikde v systému dotazů jsem odpověď nenašel. Patrně tedy došlo k nějakému technickému problému a odpověď nebyla v systému uložena. Pokud byla náhodou odeslána mimo systém dotazů, prosím o její zadání do systému, což umožní všem dalším zájemcům o toto téma zjistit odpověď bez nutnosti dalších dotazů.

  Děkuji, Saša Lehmann, moderátor dotazů.
  //www.prazskeforum.cz

Přidejte komentář

Přidat nový soubor
Procházet ...

Povinné