Jaké téma vás zajímá ?

Detail dotazu "Nepořádek na veřejných prostranstvích"

Martin Koutský
19 19.01.2015
Sledujte tento dotaz

Vážený pane náměstku,
předem chci pogratulovat k zvolení a vyjádřit naději na zlepšení stavu v hlavním městě Praze.
Již zde několik let nebydlím, ale podnikám zde a dojíždím do Prahy jednou týdně až z pohraničí s Německem. Chci upozornit na jeden problém, který je viditelný a neustále se zhoršuje. Nepořádek v hlavním městě, na veřejných prostranstvích, kolem kontejnerů na odpad, jak směsný, tak tříděný, různá zákoutí podél tratí atd. Mám živnost správa nemovitostí a jejich úklid a kolem mých zakázek se snažím udržovat maximální pořádek, u jednoho domu je stání na tříděný odpad, tak uklízím i kolem něj. Úklid ulic dvakrát ročně je zcela nedostačující. Jsou lokality, kde se neuklízelo více něž rok, stání - výklenek na automobily ulice Duškova. Ten pohled je nepříjemný, když jedete autem nebo na kole a musíte se na to koukat. Několikrát jsem upozorňoval na poničené kontejnery na tříděný odpad Pražské služby, na mé upozornění je vyměnili, ale na dotaz na zpětnou vazbu - proč se neinformují automaticky, když je vyvážejí nebo kolem nich uklízejí - mi bylo řečeno, že to po zaměstnancích nemůžou chtít a že tato zpětná vazba nefunguje. To jen pro ilustraci jak věci nemají být.

Chci se zeptat zda neuvažujete o vytvoření celkové koncepce, jak věci zlepšit, nejde o jednotlivosti, jestli se nyní někde něco válí, ale o celek aby věci fungovaly? Aby každý měl v systému určitou vymahatelnou odpovědnost. Když jedu na kole do Německa, je to velký rozdíl a přitom to chce málo. V případě, že neuvažujete o změně celkové koncepce ,bylo by možné aspoň důsledněji vymáhat od firem které pro město pracují v oblasti úklidu a svozu odpadu jejich plnění práce?
Jeden příklad, nevyvezou kontejnery na tříděný odpad, lidi odpad dávají kolem, vítr je rozfouká a už ten odpad nikdo neuklidí, žádná zpětná vazba, jak často podle které lokality vyvážet, zda nepřidat kontejner atd. Tuhle zkušenost mám již několik let z konkrétních míst a je to stále dokola a je to únavné neustále po někom dělat jeho práci. Co se týče nepořádku kolem kontejnerů na směsný odpad postačovalo by např. vyhláškou dát povinnost kontejnery na směsný odpad uzamykat.
Záměrně posílám tento dotaz Vám, jste ze strany která má k životnímu prostředí nejblíže, když mohu tak vás ve volbách podporuji svým hlasem.
Věřím, že můj podnět bude mít odezvu a dojde k postupnému zlepšení situace.
Děkuji.
S pozdravem.
Ing. Martin Koutský Ph.D.

Odpověd

09.02.2015

Vážený pane Koutský,

v otázce řešení odpadů chceme postupovat především metodou motivační. Postupně bychom jako Strana zelených chtěli omezit paušální poplatky za odpad a výši poplatků navázat na množství nevytříděného odpadu každé domácnosti. Čím více občané vytřídí, tím méně zaplatí. Chceme také v každé domácnosti dosáhnout toho, že vzdálenost nádob na separovaný odpad určený k recyklaci nebude větší než vzdálenost k popelnici na směsný odpad. V souvislosti s tím chceme více propagovat a ekonomicky zvýhodňovat firmy zabývající se separací, recyklací či širokým využíváním recyklátů odpadů tak, aby se mohly zvýšit i výkupní ceny druhotných surovin například ve sběrnách.

Na základě těchto východisek Strany zelených chceme i v rámci pražské Trojkoalice spolu s kolegy, zejména radní pro životní prostředí Janou Plamínkovou (STAN), prosadit novou koncepci odpadového hospodářství hlavního města Prahy s cílem snížit množství komunálního odpadu. Chceme podporovat separovaný sběr biologicky rozložitelného odpadu včetně rozvoje komunitních kompostáren.
Dle platné legislativy EU pro nakládání s odpady se členské státy mají řídit následující hierarchií při nakládání s odpady: 1) prevence vzniku odpadů (vratné obaly na nápoje, obaly o nižší hmotnosti), 2) jeho opětovné použití, 3)  recyklace (výroba nového výrobku, kompostování, využití surovin z odpadu atd.), 4)  energetické využití odpadů (spalování vytříděného plastu v cementárnách) 5) spalování odpadů a skládkování. ČR recykluje cca 31 % odpadu, což je méně než je evropský průměr (35 %). Rakousko využívá 63 %, Německo 62 %, Belgie 58 % a Nizozemsko i Švýcarsko 51 %. Úspěšné evropské země tak recyklují 2x více než ČR. Strana zelených vidí jako hlavní důvod tohoto stavu malou podporu recyklace ze strany státu, a to ve všech oblastech. Jedná se o osvětu, podporu systému sběru a recyklace, ekonomické nástroje pro občany, podporu rozvoje recyklačních technologií a technologií využívajících odpady, podporu podnikání ve sběru, třídění a recyklaci odpadu.
S pozdravem
PhDr. Matěj Stropnický

PhDr. Matěj Stropnický (Bývalý radní)

Náměstek primátorky hl. m. Prahy

Rozšířený profil
< Zpět na seznam dotazů

Diskuze

Přidejte komentář

Přidat nový soubor
Procházet ...

Povinné