Jaké téma vás zajímá ?

Detail dotazu "Odkup pozemků mezi ulicemi Talichova a Ve Střešovičkách"

Eduard Metela
11 11.01.2016
Sledujte tento dotaz

Vážený pane náměstku,

Komise územního rozvoje městské části Praha 6 (dále jen KÚR), jejíž jste členem, doporučila na svém zasedání dne 9.9.2015 Radě MČ P6, aby hlavnímu městu Praha navrhla odkup pozemků mezi ulicemi Talichova a Ve Střešovičkách.
Uvedené pozemky, dříve obecní, byly v roce 2010 odprodány soukromému majiteli, který se na nich dlouhodobě snaží prosadit výstavbu bytového domu v rozporu s platným územním plánem, který s výstavbou takového rozsahu v daném stabilizovaném území nepočítá. Občané bydlící v této lokalitě opakovaně vyjadřují obavy ze zhoršení kvality života zapříčiněné navrhovanými projekty, a poukazují přitom také na nutnou ochranu veřejných zájmů.
Z informací které má náš spolek k dispozici vyplývá, že citované doporučení zpětného odkupu vzniklo na základě Vašeho návrhu během diskuse o projektu bytového domu Talichova na jednání KÚR dne 9.9.2015.
S ohledem na výše uvedené bychom uvítali informaci, zda od doby zasedání KÚR v září loňského roku učinila Městská část Praha 6 jakékoli kroky, vedoucí k realizaci navrhovaného odkupu, a pokud ano, jestli v této věci došlo mezi Radou MČ P6 a Magistrátem Hlavního města Praha k oficiální komunikaci.

S úctou

Eduard Metela
předseda spolku Talichova, z.s.

Odpověd

29.01.2016

Dobrý den, podle informací radního odpovědného za správu majetku Městské části Praha 6, Ing. Jaromíra Vaculíka a radní pro oblast územního rozvoje, Ing. arch. Evy Smutné, bylo na zmiňované pozemky vydáno platné územní rozhodnutí. Toto územní rozhodnutí bylo pravomocně vydané ale již v době, kdy o možném odkupu těchto pozemků jednala komise územního rozvoje. V současné době je vydáno i pravomocné stavební povolení. Podle sdělení radního Ing. Vaculíka se vašimi podněty a žádostmi o odkup pozemků Rada městské části Praha 6 velmi vážně zabývala v říjnu 2015, ale cena, za jakou byl investor již povolené stavby ochoten pozemky prodat, byla pro městskou část naprosto nepřijatelná. S investorem bylo jednáno vícekrát a nikdy k žádné přijatelné dohodě nedošlo. Paní radní Smutné se podařilo již platné územní rozhodnutí s investorem stavby přeci jen trochu zjemnit, ale výraznější změny již nebylo možné dojednat. Pro podrobnější informace prosím kontaktujte pracovníka mého sekretariátu, pana Michaela Pokorného, který má na starosti komunikaci s představiteli spolků a občanských iniciativ. (236 003 191 nebo 777 259 051, michael.pokorny@praha.eu.) S pozdravem, Petr Dolínek

Petr Dolínek (Současný radní)

Náměstek primátorky hl. m. Prahy

Rozšířený profil
< Zpět na seznam dotazů

Diskuze

Přidejte komentář

Přidat nový soubor
Procházet ...

Povinné