Jaké téma vás zajímá ?

Detail dotazu "Odmítnutí pozastavení platnosti Pražských stavebních předpisů"

Pavel Ryznar
04 04.02.2015
Sledujte tento dotaz

Dobrý den
Z dostupných materiálů ze zasedání Rady MHMP dne 3.2.2015 nevyplynulo, že by rada MHMP oficiálně odmítla rozhodnutí MMR ve věci Pražských stavebních předpisů, přičemž existují pochybnosti o tom, zda rozhodnutí MMR je v souladu se zákonem.
Pokud Rada MHMP rozhodnutí MMR neodmítne znamená to, že hl.m. Praha dobrovolně nevyužije všechny dostupné právní prostředky, jak se rozhodnutí MMR bránit.
V tom případě škody vzniklé z pozastavení platnosti Pražských stavebních předpisů (např. z titulu připravené projektové dokumentace dle PSP v období od října do prosince 2014, která je tímto rozhodnutím MMR znehodnocena) půjdou k tíži MHMP a nikoliv k tíži MMR, které takto sporně rozhodlo.
Stejně tak případné další náklady na přípravu, projednání a schválení nových nebo jiných předpisů budou náklady marně vynaloženými, ve světle skutečnosti, že by Ústavní soud mohl shledat rozhodnutí MMR jako neoprávněné a tudíž ponechat PSP v platnosti.
Vzhledem k tomu, že MHMP má jednat a postupovat vždy s péčí řádného hospodáře je zřejmé, že Rada MHMP má nejen možnost, ale MÁ POVINNOST rozhodnutí MMR ve věci Pražských stavebních předpisů odmítnout a nechat tak sporné a závažné rozhodnutí MMR posoudit nejvyšší právní autoritou.
Kdy tedy předpokládáte, že Rada MHMP přijme rozhodnutí o odmítnutí pozastavení PSP ze strany Ministerstva pro místní rozvoj?
děkuji P.Ryznar

Odpověd

06.02.2015

Vážený pane Ryznare, rád bych Vás informoval, že na záchraně Pražských stavebních předpisů (PSP) nejpozději od obdržení vyrozumění z MMR v pátek 16. ledna odpoledne já a můj tým spolu s předními českými právníky intenzivně pracujeme. Nechal jsem k této problematice zpracovat materiál, který po dokončení připomínkování členy koalice - a to v takto složitém případě není přirozeně nejrychlejší - předložím na co nejbližším jednání Rady hl. m. Prahy, 10.2. ke schválení. Tento materiál, v souladu se zákonem, obsahuje úkol projednání novelizace Pražských stavebních předpisů s městskými částmi Prahy. Usiluji o to, abychom Pražské stavební předpisy zachránili, resp. uchovali v jejich novelizované podobě to, co přinášejí inovativního, na druhé straně však, abychom v nich posílili ochranu veřejných prostranství, zeleně, kvalitního urbanismu sídlišť a zase naopak památek ve středu města. Materiál, který se chystám předložit, obsahuje přesný harmonogram prací na aktualizaci PSP. V rámci plánovaného procesu novelizace nařízení č. 11/2014 Sb. hl. m. Prahy budou na základě usnesení Rady hl. m. Prahy zřízeny odborné skupiny, o jejichž složení rozhodne vedení hl. města v nejbližších dnech. Jedná se o osmi člennou pracovní skupinu, která bude zodpovídat za zpracování samotné novely Pražských stavebních předpisů. Tato skupina bude mít k dispozici dvaceti pěti člennou Konzultační skupinu a současně bude také zřízena tzv. Rozhodčí skupina, která bude mít pět členů; ta bude celý proces řídit a současně řešit případné spory. Co se týče skloňované notifikace Pražských stavebních předpisů, respektive požadavku MMR na jejich notifikaci, osobně sdílím názor, že se požadavek notifikace Pražských stavebních předpisů netýká, protože cílem notifikace je pomoci zamezit vytváření nových technických překážek obchodu pro výrobky uváděné na trh v  Evropském společenství a jejich technické specifikace. Tento svůj názor mám podpořen řadou právních posudků. MMR bohužel námi předložené právní názory neakceptovalo, proto jsem se obrátil dopisem přímo na Evropskou komisi s žádostí, zdali Pražské stavební předpisy notifikaci vyžadují. Je s podivem, že o tuto informaci Evropskou komisi nepožádalo minulé vedení Hlavního města Prahy. Vzhledem ke krátké lhůtě od odeslání dopisu jsem dosud neobdržel odpověď. S pozdravem PhDr. Matěj Stropnický

PhDr. Matěj Stropnický (Bývalý radní)

Náměstek primátorky hl. m. Prahy

Rozšířený profil

Zobrazit dotazy dané kategorie dotazů:

Pražské stavební předpisy
< Zpět na seznam dotazů

Diskuze

Jeden komentář k dotazu “Odmítnutí pozastavení platnosti Pražských stavebních předpisů”

  1. Jan Venglář
    0210.2.2015 (18:08)

    Pane Stropnický,

    nevím zda jste si přečetl dotaz, ale rozhodně jste na něj neodpověděl. Bude rada MHMP usilovat o soudní zrušení rozhodnutí MMR? To, že jste ustavil pracovní skupinu, konzultařní skupinu a rozhodčí skupinu a pracujete na novelizaci je jistě chválihodné, ale budete bojovat za to, aby do doby novelizace platily zrušené PSP? Tj. obrátíte se na soud, aby posoudil zákonnost postupu MMR? Děkuji předem za jednoznačnou odpověď. Pokud máte názor, který je potvrzený právními argumenty a pouze nebyl akceptován MMR, předpokládám, že byste za něj měl bojovat všemi prostředky.

    Jan Venglář

Přidejte komentář

Přidat nový soubor
Procházet ...

Povinné