Jaké téma vás zajímá ?

Detail dotazu "Opatření v centru po otevření komplexu Blanka"

Tomáš Hladík
26 26.09.2014
Sledujte tento dotaz

Vážený pane náměstku.

Rád bych se zeptal, jaká konkrétní opatření, které zklidní dopravu v centru Prahy, se chystají se spuštěním tunelu Blanka. Otevření tunelu se, doufejme, kvapem blíží, a proto předpokládám, že už existuje nějaký plán, který problematiku koncepčně řeší tak, aby zprovoznění této dopravní stavby obyvatelům i návštěvníkům města přineslo co nejvíce užitku.

Předem děkuji za odpověď a jsem s pozdravem

Tomáš Hladík

Související, ale ne zcela identický dotaz

Odpověd

25.11.2014

Vážený pane Hladíku, po dokončení tunelového komplexu Blanka (TKB) se očekávají významné pozitivní změny v plynulosti dopravy v celém severozápadním sektoru hlavního města a dále změny v intenzitách automobilové dopravy v širším prostoru centra města – zejména snížení objemů intenzit dopravy na souběžných komunikacích na většině území Holešovic a na vltavských nábřežích. Především poslední rok byla intenzivně prověřována doprovodná opatření, která by bylo vhodné spustit k datu otevření TKB. Podněty byly přijímány nejenom od našich odborníků, ale i od jednotlivých městských částí, Policie ČR a dalších. Rada hlavního města Prahy (RHMP) proto také dne 19.11.2013 reagovala na očekávanou situaci Usnesením č. 2165, ve kterém mimo jiné ukládá Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) připravit definování koncepčního záměru jednotlivých akcí a Technické správě komunikací hl. m. Prahy (TSK) zjistit proveditelnost vznesených ideových námětů a následně zajistit realizaci doporučených akcí. Ve smyslu uvedeného usnesení dodal Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy ideové materiály k vybraným opatřením. Následně byla vytvořena pracovní skupina TSK - IPR, která na operativních jednáních diskutovala nad vyslovenou problematikou a připravovala a prověřovala návrhy možných řešení. Současně proběhlo několik jednání za účasti zástupců MČ a byla shromážděna stanoviska dotčených MČ a DOSS. Ze získaných stanovisek dotčených subjektů a ze závěrů členů pracovní skupiny vyplývá, že razantní zklidnění v doslovné podobě navržených opatření není reálné nebo v požadovaném termínu realizovatelné. Z vyslovených zklidňujících prvků budou v dohledné době dokončeny úpravy některých křižovatek, které vedou zejména k lepší pěší prostupnosti daným územím a k částečné regulaci automobilové dopravy (SSZ Wenzigova, Jugoslávská). Investičně náročnější akce (urbanistické úpravy v okolí SJM, úprava Žitné) jsou otázkou dalších let, a ke kterým bude nutné nejprve zpracovat podrobné studie. Díky často podstatnému zásahu do dopravního skeletu, resp. uličního profilu, bude také nutné jednotlivé akce řádně koordinovat, neopominutelná budou stanoviska památkářů, správců komunikací a sítí, dotčených MČ, PČR, Dopravního podniku a dalších subjektů města. Jedním ze závěru prověřovacího procesu byl mimo jiné návrh posečkat na vlastní otevření TKB, poté vyhodnotit spontánní dopady a teprve po stabilizaci nově vzniklé dopravní situace realizovat další doporučená opatření. V případě centra se však bude pravděpodobně jednat o lokální úpravy, které budou mít za cíl dosáhnout regulačního a zklidňujícího účinku, nikoliv však např. zmíněné fyzické zneprůjezdnění Smetanova nábřeží nebo Malé Strany. S pozdravem Jiří Nouza

Ing. Jiří Nouza (Bývalý radní)

Náměstek primátora hl. m. Prahy

  • Infrastruktura
  • Dopravní infrastruktura
  • Životní prostředí
  • Investice

Rozšířený profil

Zobrazit dotazy dané kategorie dotazů:

Blanka, Doprava
< Zpět na seznam dotazů

Diskuze

Přidejte komentář

Přidat nový soubor
Procházet ...

Povinné