Jaké téma vás zajímá ?

Detail dotazu "Park U Čeňku"

Petr Štěpánek
14 14.04.2015
Sledujte tento dotaz

Tuto stavbu má pod patronací MHMP, píšu o naprosto zoufalé a tristní situaci, co se u nás děje na p14. Dne 27.2.14 byly vyhodnoceny nabídky firem, 3.3. podepsána smlouva o dílo a dle podepsané smlouvy měla vítězná firma APB Plzeň do jednoho měsíce říci datum zahájení stavby a dále do 3 dnu stavbu opravdu zahájit, tedy v dubnu 2014. Na realizaci bylo 12 mesíců. Stavba nejen, že nebyla zahájena včas, ale s cca 2 mesíčním spožděním-první auta, ale prakticky nebyla zahájena dodnes. Na staveništi se pouze objevilo několik hald a to je vše. Celý minulý rok firma plochu využívala jako parkoviště pro hodně aut, však také její auta jezdí na staveniště např. Olšanská Praha 3 a Bůh ví, kolik dalších staveb po Praze. Teď se dozvídáme, že realizace uvázla a možná ani nikdy nebude. Moje otázky jsou,

Je někdo z MHMP schopný přiznat totální selhaní a alespoň se omluvit! všem, kdo v okolí stavby bydlí? Jak byla firma sankcionována za nedodržení zahájení stavby? A jak hodláte pokračovat v tého taškařici se stavěním/nestavěním? Kdy případně bude stavba dokončena-jasný slib-datum, alespoň tak, aby byla plocha zatravněna a pár stromu vysazeno, to snad není velký požadavek? děkuji, Štěpánek

Odpověd

20.04.2015

Vážený pane Štěpánku, děkujeme za Váš zájem o stavbu Park U Čeňku, etapa 0001 Centrum – zemní práce a komunikace. Stavba byla v souladu se smlouvu zahájena dne 14.4.2014 předáním staveniště. V první fázi realizace stavby skutečně auta ihned nenavážela zeminu, neboť byly nejprve provedeny dendrologické zásahy, došlo k průzkumu staveniště biologickým dozorem a byl proveden archeologický průzkum pláně. V prostoru nově budovaných zemních valů byla sejmuta ornice a až poté bylo zahájeno navážení zemních valů. Dodavatelská firma tedy sankcionována nebyla, protože smlouvu neporušila. Tyto nově budované zemní valy, které v tuto chvíli považujete pouze za „haldy“ zeminy, jsou naváženy v souladu se schválenou projektovou dokumentací a vydaným stavebním povolením, kde cílem záměru je zbudovat na rovinaté pláni dynamičtější krajinný reliéf, který v zimních měsících bude sloužit pro sáňkování a v létě například pro cyklokros. Zemní valy budou samozřejmě v závěru ozeleněny a věříme, že celkový koncept parku zpříjemní životní prostředí obyvatel Vaší městské části. V průběhu stavby došlo ke zjištění, že v období po zpracování podkladů pro výběrové řízení a zahájením stavby bylo neznámým subjektem navezeno větší množství ornice  na pláň. Tento rozpor vedl vzhledem k nutnosti dodržování zákona o veřejných zakázkách a zákona o ochraně zemědělského půdního fondu o nakládání s ornicí k pozastavení realizace dotčených částí díla, tedy in-line stezky a stezky pro pěší a s tím souvisejícím osazením mobiliáře a veřejného osvětlení. Tyto stavební objekty jsou pozastaveny do doby schválení jednacího řízení bez uveřejnění na vzniklé vícepráce Radou hlavního města Prahy. Na tomto legislativním procesu v současné době intenzivně pracujeme a předpokládáme, že stavba bude dokončena nejpozději do září 2015. Omlouváme se za nepříjemnosti způsobené stavbou a doufáme, že hotový park Vám svou existencí veškerá současná omezení vynahradí. S pozdravem, Jana Plamínková  

RNDr. Jana Plamínková (Současný radní)

Radní hl. m. Prahy

Rozšířený profil
< Zpět na seznam dotazů

Diskuze

Jeden komentář k dotazu “Park U Čeňku”

  1. 0130.11.-0001 (0:00)

    Vážená paní radní,
    mohla byste nám dát prosím update k aktuální situaci týkající se „Parku U Čeňku“ -(tedy jestli se jedná o „konečnou“ – nebo budou práce na tomto projektu v režii MHMP pokračovat ?!) + upřesnění k další plánované výstavbě na KÚ Černý Most (magistrátní pozemky – Rajský vrch, Přírodní park Klánovice-Čihadla, apod.), které spadají do vaší kompetence.

    Děkujeme.

    Občané Prahy 9/14nn1

Přidejte komentář

Přidat nový soubor
Procházet ...

Povinné