Jaké téma vás zajímá ?

Detail dotazu "Parkovací karty pro nájemce bytů"

Jan Žigmond
17 17.06.2014
Sledujte tento dotaz

Dobrý den pane Nouzo,
na iDnes.cz vyšel plán na rozšíření parkovacích zón v Praze. Chtěl bych se tedy zeptat, zda radnice uvažuje o vydávání rezidenčních karet i lidem, kteří pracují v Praze, avšak nemají v některé městské části trvalý pobyt, ale bydlí tam v nájmu (Například při předložení nájemní a pracovní smlouvy). Ne všichni pronajímatelé povolují nájemníkům nahlášení trvalého pobytu.


Související dotaz

Dobrý den pane Nouzo,

chtěla bych se zeptat, jestli nepřipravujete nějaké řešení pro nájemníky bytů v městských částech s parkovacími zónami? Bydlím na Praze 6, mám tu nájemní smlouvu a bydlím na tomto místě již 8 let, ale protože jsem v nájmu, majitel mi nedovolí přihlášení trvalého bydliště. V letošním roce se chystají parkovací zóny i kolem "mého bytu", ale podle vyjádření městské části si mám nechávat svoje auto v místě trvalého bydliště, protože bez trvalého bydliště nemám nárok na parkovací kartu a tudíž ani parkování u sebe doma. Mysleli jste při zadávání i na "pražany" jako jsem já, kteří tu žijí, bydlí, pracují? Existuje nějaká možnost získání karty třeba doložením nájemní smlouvy? Podle vyjádření MČ 6 se musí řídit Vaším nařízením a podle stávajícího prý žádná možnost není. Můžete mi prosím poradit, co v této situaci dělat? Myslím, že občanů ve stejné situaci, jako jsem já, je mnoho a určitě bychom ocenili, kdyby se nad touto skutečností někdo zamyslel a pomohl nám.

Děkuji za odpověď.
Hezký den Štěpánka Zoubková

Odpověd

Vážený pane,

k Vašemu dotazu, zda v rámci nové Koncepce rozvoje zón placeného stání na území hl. m. Prahy bude umožněno parkování i občanům, kteří nemají trvalý pobyt na území vymezené oblasti sděluji následující.

Zóny placeného stání jsou zřizovány na základě ustanovení §23 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění. Toto ustanovení zmocňuje obce, v tomto případě hl. m. Prahu, cituji: „pro účely organizování dopravy na území obce může obec v nařízení vymezit oblasti obce, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy c) …k stání silničního motorového vozidla fyzické osoby, která má místo trvalého pobytu ve vymezené oblasti obce, …“.

Z uvedeného plyne, že hl. m. Praha není tím, kdo v rámci koncepce nebo jiných dokumentů určuje, zda v zónách placeného stání mohou stát pouze obyvatelé s trvalým pobytem v oblasti či nikoliv. Toto omezení vyplývá přímo ze zákona a je společné pro všechny obce v České republice. Nicméně v souvislosti s touto problematikou postupně vychází hl. m. Praha vstříc těmto občanům a to tak, že zkracuje provozní dobu zóny placeného stání na dobu od 8.00 do 20.00 hod. V nočních hodinách a o víkendech by pak s ohledem na malou poptávku parkování nebylo regulováno vůbec.

V případě, že by v tomto smyslu došlo ke změně zákona o pozemních komunikacích, je hl. m. Praha připraveno uzpůsobit i svá pravidla v souladu se zákonem.

S pozdravem Jiří Nouza

Ing. Jiří Nouza (Bývalý radní)

Náměstek primátora hl. m. Prahy

 • Infrastruktura
 • Dopravní infrastruktura
 • Životní prostředí
 • Investice

Rozšířený profil

Zobrazit dotazy dané kategorie dotazů:

Parkovací zóny
< Zpět na seznam dotazů

Diskuze

10 komentářů k dotazu “Parkovací karty pro nájemce bytů”

 1. Jan Žigmond
  0711.7.2014 (16:12)

  Dobrý den pane radní,
  17.06.2014 jsem posílal dotaz ohledně vydávání residenských parkovacích karet pro občany, kteří pracují v Praze, ale bydlí v nájmu.
  Vaše odpověď, že zkrátíte dobu placeného stání na 8:00 až 20:00, můj dotaz neřeší. Kde si mám nechat auto přes den, když pracuji v místě, kde je modrá zóna?

  • Jiří Nouza
   0815.8.2014 (7:17)

   Vážený pane Žigmonde,

   v plánované úpravě koncepce zón placeného stání musí být ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., i nadále počítáno s tím, že nárok na parkovací oprávnění v tzv. modrých zónách budou mít pouze rezidenti (fyzická osoba mající trvalý pobyt v rezidentní oblasti), abonenti (osoba fyzická či právnická podnikající mající sídlo nebo místo podnikání v rezidentní oblasti) nebo osoby, které v dané oblasti vlastní nemovitost.
   Možnost získání trvalého pobytu má však každý občan, který má uzavřenu platnou nájemní smlouvou viz. Zákon o evidenci obyvatel č. 133/2000 Sb.

   Zákon č. 133/2000 Sb., Hlava II, §10, odst.6
   (6) Při ohlášení změny místa trvalého pobytu podle odstavce 5 je občan povinen

   a) vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu (dále jen „přihlašovací tiskopis“), který obsahuje údaje o

   1. jménu, popřípadě jménech, příjmení a rodném čísle, předchozí a nové adrese místa trvalého pobytu občana,
   2. vlastníku objektu, kterým se rozumí jméno, příjmení a adresa místa trvalého pobytu u fyzické osoby nebo název a sídlo u právnické osoby;

   b) předložit občanský průkaz, u něhož není oddělena jeho vyznačená část24) v důsledku změny místa trvalého pobytu; občan po ukončení pobytu v cizině předkládá cestovní pas, občan po nabytí státního občanství České republiky předkládá doklad o nabytí státního občanství;

   c) doložit vlastnictví bytu nebo domu, nebo doložit oprávněnost užívání bytu, anebo předložit úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu. Takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny. Za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let, svéprávná, která je oprávněna užívat objekt uvedený v odstavci 1 nebo jeho vymezenou část (např. byt nebo obytnou místnost), anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu.

   S pozdravem Jiří Nouza

 2. Saša Lehmann
  0827.8.2014 (14:55)

  Na stránkách ministersva vnitra jsem narazil na tuto informaci

  //www.mvcr.cz/clanek/hlaseni-trvaleho-pobytu-996765.aspx

  Pokud jí chápu správně, je uzavřená nájemní smlouva dokladem prokazujícím právo užívání domu nebo bytu a lze tedy po jejím předložení provést změnu trvalého pobytu.

 3. Michal Aron
  0930.9.2014 (23:38)

  Dobrý den pane Nouzo,

  v první řadě bych chtěl říct, že souhlasím s Vaší celkovou koncepcí rozšiřování parkovacích zón a většinu bodů v záváděném systému považuji za chvályhodnou (modré zóny jen v těch opravdu nutných exponovaných ulicích dané městské části, kde je to potřeba, platnost modrých zón jen v pracovní dny přes den apod.). Je to rozhodně krok spravným směrem oproti současnému absurdnímu systému např. na Praze 3, kde jsou v celé městské části „absolutní“ modré zóny a např. o víkendu zejí modrá parkovací místa prázdnotou, ale všechna místa (resp. všech málo míst) v zelených a oranžových zónach jsou beznadějně obsazena a např. pro návštěvu rezidenta Prahy 3 je skoro nemožné tam zaparkovat, byť jsou ulice poloprázdné…

  Nicméně Váš postoj k vydávání parkovacích karet nájemníkům bez trvalého bydliště a Vaše přechozí vyjádření v této diskuzi považuji za velmi ošklivý alibismus a doslova vyjádření pohrdání problémy občana.

  Poprosil bych Vás o vyjádření k tomuto článku, kde je odcitováno Vaše vyjádření: Podle Nouzy chce město respektovat nejen trvalý pobyt, ale vyjít vstříc i mimopražským nájemcům. „Budeme to brát tak, že ten, kdo má nájemní smlouvu, může parkovat v rezidenční části,“ uvádí.
  Chtěl bych proto vědět, jestli toto vyjádření skutečně bylo Vaše a pokud ano, co způsobilo v tak krátké době tak zásadní změnu ve Vašem názoru?

  Dále bych se chtěl zeptat, jestli jste se aspoň někdy zkoušel trochu déle zamyslet nad tím, kolika lidem tato vaše rozhodnutí a plánování opatření zásadně ovlivnit život? Ono se z vašeho úhlu pohledu hezky napíše, že „Praha není tím, kdo v rámci koncepce nebo jiných dokumentů určuje, zda v zónách placeného stání mohou stát pouze obyvatelé s trvalým pobytem v oblasti či nikoliv“, ale nemělo by náhodou být Vaší povinností snažit se prosazovat jen takové vyhlášky a regulace, které dávají skutečně smysl a prospějí všem občanům Prahy? A tím pádem se např. nejdřív pokusit vyjednat s Vašimi kolegy zákonodárci změnu dotyčného zákona o pozemních komunikacích a až POTOM zavádět širší systém parkovacích karet pro další městské části?
  Takhle mi to přijde, že jste sice vyjádřil jistou snahu prosadit lepší řešení, než je stávající stav v městských částech s parkovacími zónami (parkovací karty jen pro občany s trvalým pobytem), ale jakmile jste narazil na překážku v podobě existujícího zákona, dáváte od toho „ruce pryč“ a říkáte, „já nic, za to může existující zákon“.

  A vaše zmiňování možnosti parkování v noci a o víkendu i pro nerezidenty považuji za čistě účelové odvracení pozornosti (tento krok považuji za chvályhodný oproti stávajícímu stavu, ale sám musíte uznat, že pro nájemníky, kteří skutečně BYDLÍ v dané oblasti, neřeší absolutně nic). Stejně tak jsou si asi všichni nájemníci vědomi, že není „až tak složité“ si v daném místě zařídit trvalý pobyt (i bez souhlasu majitele), ale (jak opět sám jistě víte), má to svá dost podstatná úskalí, např.

  • majitel bytu vám sice nemůže zakázat zřídit si trvalý pobyt v pronajatém bytu, ale pokud s tím nebude souhlasit, nic mu nebrání vám kvůli tomu třeba vypovědět nájemní smlouvu (a takových případů je spoustu, stačí si třeba přečíst pár internetových diskuzí)
  • ač je samotné přihlášení trvalého pobytu poměrně triviální úkon (ne o moc složitější než samotné vyřízení parkovací karty), všechny možné „navázané“ úkony už zdaleka triviální nejsou – např. změna údajů v TP samotného auta, vyřízení změny bydliště na pojišťovnách, finančním úřadě, popř. živnostenském úřadě, změna u důležitých smluv kde je povinnost hlásit změnu trvalého bydliště (úvěry, apod.)
   Např. moje situace je taková, že:

  • aktuálně si hledám nový podnájem v Praze na kratší dobu (dejme tomu půl roku – rok) a pochopitelně potřebuju se svým autem parkovat v blízkosti domu (byť se v Praze většinou snažím používat MHD), ideální by pro mě bylo právě centrum města
  • mám možnost si i po přestěhování zachovat trvalé bydliště na Praze 5 a rád bych si ho také zachoval (vzhledem k výše uvedeným úskalím změny trvalého bydliště)
  • právě díky koncepci současných parkovacích zón (P 1,2,3,7) i aktuálně rozšířovaných (P 6,8) mám možnosti značně zúžené. Přitom bych si velice našel byt třeba na Praze 8 v Karlíně a zde vesele utrácel své peníze a podporoval místní ekonomiku – díky vámi prosazované koncepci ale tuto možnost v mou preferované variantě (bez změny trvalého bydliště) prostě nemám

  Jsem si naprosto jistý, že podobný problém jako já řeší minimálně stovky – tisíce současných či potenciálních obyvatelů Prahy.

  Proto bych byl rád, abyste se k tomu postavil čelem jako chlap a na rovinu a bez vytáček mi odpověděl na tyto otázky:

  1. Považujete prosazování těchto regulací, které zásadně a čím dál tím víc (se zaváděním dalších parkovacích zón v této podobě) omezují svobodnou volbu občanů, kde bydlet a flexibilitu těch, kteří se třeba nechtějí někde usazovat na x let a mít někde definitivní trvalé bydliště), v souladu s pravicovou politikou?
  2. Pokud se Vám to nepovedlo (nebo jste se o to nesnažil) doposud, budete se snažit v budoucnu prosadit změnu zmíněného zákona tak, aby bylo možno vydávat parkovací karty i na základě nájemní smlouvy? Pokud ano, rád bych znal konkrétní kroky, které v tomto ohledu vykonáte a kdy.
  3. Nebo prostě na rovinu říkate – „problémy mnoha občanů, kteří jsou v podobné situaci jako Michal Aron, mě prostě nezajímají“, se zákonem nic dělat nemůžu a tak budu dál pracovat na rozšířování parkovacích zón v současné podobě.

  Předem moc děkuji za odpověď
  Michal Aron

 4. Pavla Pěchovičová
  1013.10.2014 (12:59)

  Dobrý den.
  Ráda bych se zeptala, z jakého důvodu nevstoupí Praha 8 do pilotního projektu parkovacích zón v Praze.

  Vzhledem k tomu, že Karlín je obklopen Holešovicemi a Žižkovem, kde již parkovací zóny fungují, stává se z Karlína P+R, kde parkují auta ve dvou řadách. Další mohutná výstavba v Karlíně přivádí další cestující auty, kteří se v pracovní dny snaží zaparkovat a objíždí obytné bloky několikrát ve snaze najít parkovací místo.

  Jako obyvatele Karlína mě neutěšený stav parkování a s tím spojená snížená kvalita ovzduší trápí. Co bylo důvodem vyřazení z pilotu (samotnou mě napadá pouze něčí lobby)? Případně zda náhodou nepřehodnocujete záměr vyřadit Prahu 8 z tohoto pilotu?

  Předem děkuji za odpověď.
  Pěchovičová.

 5. Monika Drakselová
  1218.12.2015 (12:06)

  Dobrý den,

  Jak lze tedy řešit situace, kdy se zavádí parkovací zóny jak v místě mého trvalého bydliště (P5 – Smíchov) a zároveň v místě přechodného bydliště (P6 – Vokovice)? To si mám vybrat, kde nebudu moci parkovat, protože nájemci bytu nelze vydat parkovací karta?

  Předem děkuji za odpověď.
  Monika Drakselová

 6. Václav Frýdl
  0224.2.2016 (20:26)

  Dobrý den,
  rád bych se připojil k dotazu pana Michala Arona, řeším totiž stejnou situaci, kdy jsem postaven před sofiinu volbu ve formě stěhování do jiného nájmu, který nebude zatížen smluvním závazkem nepřepsat si trvalé bydliště. Nárok na trvalé bydliště plynoucí z nájemní smlouvy je hezká věc, nicméně v situaci, kdy majitel nemovitosti během pětiminutové návštěvy úřadu může nájemníka odhlásit a zároveň s ním smlouvu vypovědět není řešení.

  S pozdravem

  Václav Frýdl

 7. Hedvika
  0822.8.2016 (10:42)

  Dobrý den,

  pokud vše chápu správně. Když jsem v nájmu u parkovací zóny a mé vozidlo bude stát v době 8:00 – 20:00 po-pá, musím platit v parkovacím automatu.
  Moje pracovní doba je od 11:30 do 16:00 – 17:00. To znamená, že budu každý den ráno chodit v 8:00 k parkovacímu automatu, abych si zaplatila dobu stání od 8:00 do 11:00 a po příjezdu z práce od 17:00 do 20:00? nebo varianta 2. zaplatit přibližně 36 000,- korun na rok, abych pracovala a žila v hlavním městě. To je snad jen špatný vtip!!!

 8. Věra
  1125.11.2016 (12:33)

  Dobrý den,

  také mě zajímá, jak bude přistupováno k nájemníkům. A to konkrétně na Praze 4, kde bude zahájeno ,,modrání“ v květnu 2017. Bohužel nežiji v nájmu, ale v PODNÁJMU. Tudíž si na tuto smlouvu nemohu zajistit trvalý pobyt. A v tomto bytě také nehodlám žít věčně, je to malý byt a v budoucnu bychom s přítelem rádi do většího. Třeba i mimo Prahu.

  Myslíte i na takové, jako jsme my? Kde si vyloženě nemůžeme zařídit trvalý pobyt? Máme to kousek na Prahu 10. Že bychom přes týden parkovali v jiné městské části a na víkend mohli zdarma parkovat u domu, kde bydlíme? Nebo jak to bude vyřešeno? Ráda bych platila 1200 ročně, i za cenu toho, že ne vždy budu moci zaparkovat přímo před naším domem, ale je to pořád lepší, než nechávat auto v jiné městské části.

  Co takhle pro nerezidenty dát tu částku vyšší? Třeba 3000 ročně a prokazovalo by se to nájemní, nebo v našem případě podnájemní, smlouvou?

  Je nás snad málo pro změnu zákona? Domnívala jsem se, že zákony jsou tu hlavně pro ochranu občanů a ne pro jejich omezování. Začíná mi to tu připadat jak na dětském hřišti – na tomhle písečku si hraju já, tady si hrát nemůžeš, běž se klouzat.

  Děkuji.

Přidejte komentář

Přidat nový soubor
Procházet ...

Povinné