Jaké téma vás zajímá ?

Detail dotazu "Plán rozvoje Městského kamerového systému"

Bc.Miloš Jurča
09 09.06.2015
Sledujte tento dotaz

Dobrý den, rád bych se touto cestou dověděl, jaké jsou záměry, návrhy Vaše a nového vedení HMP ve věci Městského kamerového systému (MKS). Jsem informován o tom, že byla vypracována nová koncepce rozvoje MKS na dalších 10 let, tato není zatím schválena. Dle mého názoru je Praha odpovědná za další rozvoj tohoto systému a bylo by nešťasné přenést odpovědnost a finanční zátěž na jednotlivé MČ. Hl. m. Praha jako zřizovatel Městské policie Praha (MP) má možnost MKS vytěžovat a s Policií ČR využívat v rámci objasňování nápadu tr. činnosti v dopravě atd. Vím, že statisticky nápad trestné činnosti v hl. m. Praze klesá, ale nutno poznamenat, že obyvatelé často věc nehlásí, jsou apatičtí. Preventivní charakter MKS je evidentní. Hlavně MP má nenaplněná tabulková místa na místa strážníků a PČR vzhledem k nárůstů administrativy na ulici moc vidět není, také hlásí přípravu dalších náborů.(hlavně ale do příhraničních oblastí ČR) Vzhledem k tomu právě nasazení techniky může tento stav zlepšit. Děkuji Vám za odpověď. S pozdravem. Bc. Miloš Jurča

Odpověd

23.07.2015

Městský kamerový systém hl. m. Prahy („MKS“) je budován od roku 1997 a v současné době je na území hl. m. Prahy instalováno 924 kamer. Při budování kamer MKS vycházelo hl. m. Praha z požadavků MČ hl. m. Prahy, Městské policie hl. m. Prahy, Policie ČR i občanů hl. m. Prahy. Při výběru lokalit instalace kamer bylo vždy přihlíženo k zajištění bezpečnosti občanů a návštěvníků hl. m. Prahy, technické proveditelnosti a finančním možnostem hl. m. Prahy.  Do MKS je dále integrována část kamer Technické správy komunikací hl. m. Prahy, část kamer Dopravního podniku hl. m. Prahy a části lokálních kamerových systémů některých MČ hl. m. Prahy. Po této integraci je v síti MKS více než 2000 kamer. Obraz z těchto kamer je k dispozici na 72 monitorovacích pracovištích MKS.

V současné době hl. m. Praha eviduje více než 100 žádostí o instalaci kamer. Obecně lze konstatovat, že nejvíce problémové lokality na území hl. m. Prahy jsou pokryty kamerami a hl. m. Praha předpokládá výstavbu cca 10 kamer ročně.  Toto je dáno vysokými náklady na samotný provoz MKS z rozpočtu hl m. Prahy. Pro následující roky se předpokládají v oblasti MKS tyto priority:

  • integrace kamer Silničního okruhu kolem Prahy,
  • integrace kamer tunelu Blanka,
  • výstavba kamer v blízkosti malých vodních toků (Botič, Rokytka…),
  • rozvoj stávající infrastruktury MKS,
  • integrace části kamer lokálních kamerových systémů MČ hl. m. Prahy.

Z výše uvedeného vyplývá, že hl. m. Praha dává prostor samotným MČ hl. m. Prahy budovat si své lokální kamerové systémy dle svých potřeb a místní znalosti. Při dodržení technologických standardů bude možno tyto kamerové systémy následně integrovat do sítě MKS za předpokladu, že si MČ bude hradit veškeré náklady spojené s provozem svého lokálního kamerového systému. Technologické standardy byly zástupcům MČ hl. m. Prahy předány na pravidelné poradě v měsíci červnu 2015. Rovněž byla zástupcům MČ hl. m. Prahy dána možnost přehodnocení umístění stávajících  kamer  ve svých MČ  z hlediska účelnosti (ve spolupráci s Městskou policií hl. m. Prahy a Policií ČR).  V případě neúčelnosti (např. vzrostlé stromy, nové budovy atd.) je možno tyto kamery demontovat a umístit ve vybrané lokalitě (s přihlédnutí k technické proveditelnosti). O výše uvedených skutečnostech byli zástupci MČ hl. m. Prahy seznamováni na pravidelných poradách již v průběhu roku 2014.

Závěrem lze konstatovat, že za dobu své existence se MKS stal významným nástrojem jak na poli prevence protispolečenských jevů, tak i represe. MKS však v žádném případě nemůže nahradit výkon služby příslušníků PČR a strážníků Městské policie hl. m. Prahy.

Bc. Libor Hadrava (Současný radní)

Radní hl. m. Prahy

Rozšířený profil

Zobrazit dotazy dané kategorie dotazů:

Městský kamerový systém
< Zpět na seznam dotazů

Diskuze

Přidejte komentář

Přidat nový soubor
Procházet ...

Povinné