Jaké téma vás zajímá ?

Detail dotazu "Podmínky pro bydlení v okolí Nákladového nádraží Žižkov"

Zelenková
13 13.08.2015
Sledujte tento dotaz

Paní primátorko, zkuste si bydlet v této ulici. Potom budete mluvit jinak - my se nevyspíme, děti se nám budí ze spaní - zbytečně potom s nimi chodíme k psychiatrovi, v těchto tropických dnech kolabujeme v ubedněných bytech, abychom eliminovali hluk a nyní nepředstavitelné množství prachu z překladiště. Došlo vám vůbec, že Magistrát se povolením výjimky a jejím podporováním podílí na zcela neodpovídajícím podmínkám pro bydlení a je jenom na MAGISTRÁTU okamžité zrušení této výjimky? Vždyť jsme tady jako na staveništi! Jak by se takové bydlení líbilo vám? Není zajištěna bezpečnost při přecházení - u výjezdu z překladiště na Nákladovém nádraží často kamion vjede na tramvajovou zastávku a na přechod - lidi nemají kam uhnout. Opakovaně sem dávají novou dopravní značku - často ji někdo srazí, nechá ležet na silnici, odhodí mezi lidi na chodník atd. V takovém prostředí byste chtěla žít? Zkuste okamžitě problematiku vyřešit jako žena, nikoli jako politik - nejde, budeme někdy možná řešit, auta mají přednost, stejně překladiště s kamiony... váš politicky postoj v situaci bezpečnosti a důstojnosti bydlení nikoho nezajímá.
A kde jsou ty peníze od r. 2005 dosud na zlepšení podmínek pro bydlení? Snad sama nevěříte, že nejsou rozkradené? Proč se nezviditelníte i na řešení tohoto problému a peníze nám doposud nebyly dány? Investovat sami jako Magistrát 10 let odmítáte.

Odpověd

07.09.2015

Dobrý den, reaguji na Váš dotaz na řešení dopravní situace v ulici Jana Želivského.  Plně chápu Vaši nespokojenost s dopravním zatížením této ulice, jedná se však o komunikaci, která měla i v minulosti velký dopravní význam jak pro tranzitní dopravu, tak pro obsluhu přilehlých území. Veškerá tranzitní doprava je v současné době vedena po Jižní spojce a Štěrboholské radiále na Pražský okruh, takže zcela mimo širší centrum města.  Provoz tranzitní nákladní dopravy ulicí Jana Želivského je prakticky vyloučen zákazem vjezdu nákladních automobilů na navazujícím úseku případné tranzitní trasy v ul. U Zdravotního ústavu. Bohužel do doby vyřešení osudu Nákladového nádraží – Žižkov, se kterým je spojeno významné kontejnerové překladiště, jehož je řádným provozovatelem společnost ČSKD Intrans s.r.o., není možné cílovou nákladní dopravu vyloučit. V opačném případě by se město takovouto formou nátlaku na stěhování firem vystavovalo mnoha soudním sporům a velkým nákladům za ušlé zisky a podobně. Prostory nádraží k rychlé překládce zboží a jeho skladování bylo pro tyto účely postaveno. MČ Praha 3 se snaží podnikat veškeré kroky, které by vedly k omezení dopravy na komunikaci Jana Želivského a to především dopravy tranzitní a dopravy nákladní a dále ke zvýšení bezpečnosti provozu. V letošním roce se starostka MČ Praha 3 Vladislava Hujová obrátila na Hygienickou stanici hl.m. Prahy s tím, že MČ Praha 3 zásadně nesouhlasí s tím, aby byla prodloužena platnost výjimky z hlukových limitů na ulici Jana Želivského. V současné době je na základě požadavku MČ Praha 3 prováděna certifikovaná hluková studie na předmětné komunikaci. V případě negativních výsledků je MČ Praha 3 připravena iniciovat omezení nákladní dopravy. Při stavebních úpravách na této komunikaci MČ Praha 3 vždy podporuje a navrhuje taková řešení, která vedou k zvýšení bezpečnosti na této komunikaci. MČ Praha 3 si nechala zpracovat „STUDII ÚPRAV ULICE JANA ŽELIVSKÉHO“, který navrhuje zásadní stavební úpravy této komunikace směřující k omezení dopravy a celkovému zlepšení životního prostředí v dané lokalitě.  Současný stav město nějak zvlášť netěší, a proto se problematikou budeme i nadále zabývat. Lituji, že Vám zatím nemohu dát příznivější odpověď.  

Adriana Krnáčová (Současný radní)

Primátorka hl. m. Prahy

Rozšířený profil
< Zpět na seznam dotazů

Diskuze

Přidejte komentář

Přidat nový soubor
Procházet ...

Povinné