Jaké téma vás zajímá ?

Detail dotazu "Pojištění odpovědnosti pracovníků ve školách"

Věra Skoupilová
10 10.09.2015
Sledujte tento dotaz

Vážená paní radní, vysvětlete prosím, proč mají pracovníci škol a školských zařízení zřizovaných Hl. městem Praha platit 295 Kč za pojištění odpovědnosti za škodu, když je zřejmé, že si tito pracovníci toto pojištění neobjednali a pojistníkem je hl. město Praha a pojistitelem Česká pojišťovna. Z jakých ustanovení smlouvy jim tato povinnost vyplývá?

Věra Skoupilová

Odpověd

24.09.2015

Vážená paní Skoupilová,

k Vašemu dotazu ohledně pojištění uvádím následující:

Dne 22. 4. 2015 byla mezi Magistrátem HMP a Českou pojišťovnou a.s. uzavřena pojistná smlouva č. 899-21929-15, na základě které je pojištěn majetek a odpovědnost za škodu pro příspěvkové organizace v působnosti odboru školství a mládeže MHMP. Záměr realizovat tuto veřejnou zakázku byl schválen usnesením Zastupitelstva HMP č. 41/37 ze dne 11. 9. 2014.

Pojišťovna byla vybrána na základě výběrového řízení v rámci standardní veřejné zakázky realizované dle zákona č. 137/2006 Sb., v platném znění.

V ustanovení smlouvy bodu 8.2.1. se uvádí, že pojištěným, tedy tím, na jehož odpovědnost se toto pojištění vztahuje, je každý zaměstnanec (pedagogický nebo nepedagogický pracovník) škol a školských zařízení Hlavního města Prahy, a to po dobu trvání pracovněprávního vztahu k pojistníkovi nebo škole či školskému zařízení. Ve smlouvě povinnost uhradit pojištění zaměstnancem uvedena není, úkol vyplývá z usnesení RHMP č. 804 ze dne 14. 4. 2015, v němž RHMP ukládá ředitelům škol a školských zařízení vypořádat úhradu pojištění odpovědnosti zaměstnanců za škodu způsobenou zaměstnavateli v souladu s platnými právními předpisy, protože zákon neumožňuje hradit zaměstnavateli za zaměstnance pojištění odpovědnosti z výkonu povolání.

Platbu pojistného ale není možné od zaměstnanců jakkoli vynucovat, úhrada z Vaší strany by byla dobrovolná a byla by platbou za jeden kalendářní rok.

Všechny příspěvkové organizace obdržely platné znění smlouvy dne 22. 4. 2015 prostřednictvím e-mailu a mají tedy pro své zaměstnance text smlouvy k nahlédnutí.

S pozdravem

Irena Ropková

Ing. Mgr. Irena Ropková (Současný radní)

Radní hl. m. Prahy

Do oblasti mé působnosti spadá problematika školství a evropských fondů v hlavním městě. Na starost tak mám rozvoj vzdělávání a vzdělávací soustavy, navyšování kapacit ve školských zařízeních, zkvalitňování výuky a současně správné nastavení výzev a podporu aktivního čerpání evropských fondů.

Rozšířený profil
< Zpět na seznam dotazů

Diskuze

Jeden komentář k dotazu “Pojištění odpovědnosti pracovníků ve školách”

  1. vera.skoupilová
    0924.9.2015 (13:20)

    Paní radní, děkuji za odpověď, mám vaší odpovědi rozumět tak, že pojištění měly uhradit jednotlivé školy jako právní subjekty ze svého rozpočtu a následně zaměstnanci měli doplatit? Sice dobrovolně, ale jaksi se to očekávalo. proč se vypracovávají seznamy zaměstnanců, kteří zaplatili a kteří ne? Když je jasné, že v současné době jsou všichni pojištěni.

    S pozdravem Věra Skoupilová

Přidejte komentář

Přidat nový soubor
Procházet ...

Povinné