Jaké téma vás zajímá ?

Detail dotazu "Pokuty jako zdroj příjmu města"

Jan Venglář
20 20.02.2015
Sledujte tento dotaz

Dobrý den,

Po včerejším schválení rozpočtu Prahy na 2015 se objevily názory o nutnosti dodatečných příjmů pro Prahu v příštích letech. Objevily se i úvahy o zvýšení např. daně z nemovitostí. Jistě je to možnost, ale každý kdo projíždí Prahou určitě může potvrdit, že případný dodatečný příjem Prahy doslova leží na silnicích, případně chodnících. Jedná se zejména o soustavné překračování rychlosti a nesprávné parkování. Městská policie zcela jednoznačně nestíhá tyto přestupky sankcionovat (a myslím si, že by to ani nemělo být jejím primárním cílem), nicméně existují technické prostředky (zejména kamery), které se již osvědčiy a jejich záznam je dostatečný pro uložení pokuty - minimálně za rychlou jízdu. Pokud budu hodně konzervativní a odhadnu, že denně se tohoto přestupku v Praze dopustí cca 5,000 řidičů, pak při pokutě 1,000 Kč může Praha denně získat 5,000,000 Kč. To jsou téměř 2 miliardy ročně... A velmi pravděpodobným důsledkem zvýšeného a hlavně důsledného vymáhání pokut bude zvýšení bezpečnosti, méně nehod a snad i nějaký zachráněný život.

To samé platí pro parkování - auta na chodnících, ve druhých a třetích pruzích jsou ve vnitřní Praze ve všední dny všude. Zde již minulé vedení slibovalo, že si nechá udělat právní rozbor zda by sankcionování (tedy vyhledávání a dokumentaci přestupku a jejich následné předání k vyřízení příslušnému správnímu orgánu) mohl dělat někdo jiný než MP. Myslím, že další cca 1,000,000 Kč denně by to Praze taky mohlo hodit...

Mé dotazy tedy zní: Jsou příjmy z pokut za překročení rychlosti a za špatné parkování příjmem Prahy? Uvažuje Praha o lepším vymáhání dodržování současných pravidel v této oblasti a sankcionování přestupků místo zavádění nových daní? Byla zpracována analýza zda dokumentci špatného parkování může provádět i jiná osoba než MP a jaké jsou výsledky?

Děkuji

Jan Venglář

Odpověd

25.03.2015

Dobrý den pane Vengláři,

pokud přestupek „překročení rychlosti a špatné parkování“ řeší v blokovém řízení strážník Městské policie hl. m. Prahy nebo ve správním řízení Magistrát hlavního města Prahy (odbor dopravněsprávních činností) jsou příjmy z takto uložených pokut skutečně příjmem hlavního města Prahy. Pokuty uložené orgány Policie ČR jsou příjmem státu.

V souvislosti s nabytím novely zákona č. 361/2000 Sb., zákon o silničním provozu, ke dni 19.1.2013  došlo k zavedení tzv. objektivní odpovědnosti provozovatele vozidla za vyjmenovaná porušení pravidel silničního provozu řidiči jimi provozovaných vozidel. V souvislosti s touto novelou došlo ke skokovému nárůstu počtu  finančně zapravených  protiprávních jednání, která byla zjištěna za využití automatizovaných technických prostředků bez obsluhy a jednání týkajících se nesprávného parkování. Ročně odbor dopravněsprávních činností MHMP novými postupy vyřídí cca do 250.000 jednání přestupkového charakteru (rychlosti a parkování).  Jen v roce 2014 bylo na určených částkách vybráno a na účet MHMP připsáno 166.669.050, Kč. Dále bylo  v roce 2014 na pokutách podle standardních postupů správního řízení uloženo dalších  75.403.450, Kč.

I přes tento nepochybně pozitivní vývoj stojí odbor dopravněsprávních činností MHMP před úkolem zpracovat standardními postupy ve správním řízení řádově dalších několik set tisíc věcí, které se novými postupy nepodařilo vyřídit (z roku 2014 se do roku 2015 převedlo ke zpracování cca 430.000 věcí). Je nutno konstatovat, že na takový objem agendy odbor dostatečnými kapacitami nedisponuje, a to i  přes poslední výraznější navýšení systémových pracovních míst na přelomu let 2013 a 2014.

Z hlediska tzv. „špatného parkování“ se primárně jedná o podezření ze spáchání přestupku k jehož projednání je na základě současné právní úpravy oprávněn toliko orgán Policie ČR, strážníci obecní policie nebo věcně a místně příslušný správní orgán v přenesené působnosti. Tím je v podstatě již samotným zákonem  vymezen okruh kompetentních osob a není potřeba k tomu zpracovávat další analýzu.

S pozdravem, Petr Dolínek

Petr Dolínek (Současný radní)

Náměstek primátorky hl. m. Prahy

Rozšířený profil

Zobrazit dotazy dané kategorie dotazů:

Doprava
< Zpět na seznam dotazů

Diskuze

Jeden komentář k dotazu “Pokuty jako zdroj příjmu města”

  1. Jan Svoboda
    0720.7.2015 (15:25)

    Skvělý nápad pane Vengláři a taky by se mohla všem namontovat kamera do ložnice a za nesprávný postup by se taky vybrala nějaká ta koruna navíc….

Přidejte komentář

Přidat nový soubor
Procházet ...

Povinné