Jaké téma vás zajímá ?

Detail dotazu "Popelníky na zastávkách"

Ivo H.
17 17.06.2014
Sledujte tento dotaz

Dobrý den,

velice mě obtěžuje při cestování mhd kouření na zastávkách. Zakázáno je to jen pod přístřeškem, ale kde přístřešek není, tam se nemám kam "schovat". Navíc pokud umístíte koš s popelníkem hned vedle přístřešku, tak ten kouř tam stejně jde.

Bylo by možné popelníky umisťovat dále od přístřešku a zakotvit do nějaké vyhlášky zákaz kouření v blízkém okolí zastávky a přístřešků a koše s popelníky umisťovat dále od těchto míst?

S pozdravem,
Ivo H.

Odpověd

Vážený pane, rád bych touto cestou reagoval na Vaše připomínky k obtěžování cestujících městské hromadné dopravy kouřením na zastávkách, k možnosti přijetí vyhlášky zakazující kouření v jejich blízkém okolí a dále k umístění košů s popelníky do větší vzdálenosti od nich. Jak správně konstatujete podle zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, je zakázáno kouřit na veřejných místech, kterými jsou i kryté nástupiště, přístřešky a čekárny veřejné silniční a drážní dopravy a městské hromadné dopravy s výjimkou stavebně oddělených prostor ke kouření vyhrazených a při pobytu osob trvale větraných do prostor mimo budovu. Pokud určitá fyzická osoba kouří v místech, kde je to dle citovaného zákona zakázáno, dopouští se přestupku, který na území hlavního města Prahy v prvním stupni projednávají příslušné úřady městských částí, případně v druhém stupni Magistrát hlavního města Prahy (odbor správních činností ve zdravotnictví a sociální péči). Je pravdou, že zákon č. 379/2005 Sb. dává obcím možnost obecně závaznou vyhláškou dočasně nebo trvale zakázat kouření na veřejně přístupných dětských hřištích, veřejně přístupných sportovištích, nebo ve vnitřních prostorách budov určených pro pořádání sportovních, kulturních a společenských akcí, anebo na sportovních, kulturních a společenských akcích, pokud jsou tato místa nebo akce určeny nebo vyhrazeny osobám mladším 18 let. Stejně tak zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, umožňuje ukládat obecně závaznou vyhláškou povinnosti k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku. Zejména lze stanovit, které činnosti, jež by mohly narušit veřejný pořádek nebo by mohly být v rozporu s dobrými mravy anebo z důvodu ochrany bezpečnosti, zdraví a majetku, lze vykonávat pouze na místech a v čase obecně závaznou vyhláškou určených, popřípadě stanovit, že na určitých veřejně přístupných místech v hlavním městě Praze jsou takové činnosti zakázány. Je však třeba konstatovat, že žádná taková obecně závazná vyhláška, která by upravovala kouření na zastávkách, nebyla hlavním městem Prahou vydána. Váš podnět k přijetí takové obecně závazné vyhlášky proto předložím k projednání příslušnému odboru Magistrátu hlavního města Prahy. Správa odpadkových košů a popelníků je v podmínkách hlavního města Prahy svěřena více subjektům. Ty rozhodují o jejich umístění a zajišťují jejich údržbu. Jedná se o Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s., Technickou správu komunikací hl. m. Prahy, jednotlivé městské části, případně další právnické osoby, které mají smlouvu s hlavním městem Prahou. V rámci svých možností budu tyto subjekty o Vašem podnětu informovat. Pro úplnost dodávám, že za Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s. Vám případné dotazy zodpoví Ing. Penc (tel. 222 673 855), za Technickou správu komunikací hl. m. Prahy Ing. Jiránková (tel. 257 015 851). S pozdravem Jiří Nouza

Ing. Jiří Nouza (Bývalý radní)

Náměstek primátora hl. m. Prahy

  • Infrastruktura
  • Dopravní infrastruktura
  • Životní prostředí
  • Investice

Rozšířený profil

Zobrazit dotazy dané kategorie dotazů:

Doprava, MHD
< Zpět na seznam dotazů

Diskuze

Přidejte komentář

Přidat nový soubor
Procházet ...

Povinné