Jaké téma vás zajímá ?

Detail dotazu "Předání stavby kanalizace v Otínské ulici v Radotíně"

Lenka Kudrnová
30 30.10.2015
Sledujte tento dotaz

Dobrý den paní doktorko Plamínková, mám dotaz, na který není schopen nikdo z magistrátu odpovědět. V září 2015 byla předána magistrátu zkolaudovaná stavba - splašková kanalizace Otínská, Praha 5-Radotín. Nyní se čeká pouze na to, až magistrát předá stavbu do užívání PVK. Tento krok dosud nikdo neučinil a ani se nám po měsíci pátrání nepovedlo najít konkrétní osobu, na které toto předání visí. Určitě chápete, že já jako občan hlavního města Prahy opravdu netrpělivě čekám na spuštění kanalizace, nyní máme žumpu a velmi mě trápí, že stavba je hotová, ale byrokracie brání jejímu užívání. Můžete, prosím, občanům Otínské ulice pomoci problém dořešit? (mohu Vám napsat i konkrétní jména osob, se kterými bylo komunikováno, mám k dispozici kolaudační rozhodnutí) Děkuji .

Odpověd

25.11.2015

Vážená paní Kudrnová, odpovídáme na Váš dotaz z webu MHMP ze dne 3. listopadu 2015, ve kterém žádáte o pomoc při urychlení procesu předání zkolaudované stavby splaškové kanalizace v ulici Otínská a umožnění připojení Vaší nemovitosti. I když chápeme Vaše rozhořčení nad délkou celého procesu, jedná se o standardizovaný postup, který musí splňovat stavební, majetkoprávní, účetní i legislativní náležitosti. Předávání vodohospodářských staveb, vybudovaných HMP, zastoupené Odborem technické vybavenosti (OTV), do nájmu a správy PVS a následně do podnájmu a provozování PVK, musí projít těmito kroky. Po kolaudaci a ukončení fakturace od zhotovitele vypracovává příslušný mandatář podklady včetně vyčíslení pořizovací hodnoty. OTV provádí kontrolu úplnosti dokladů a způsob případného majetkoprávního vypořádání a přes odbor evidence, správy a využití majetku (SVM) je stavba předávána na PVS. Po podpisu předávacího protokolu mezi OTV, SVM a PVS je stavba následně formou dvoustranného protokolu nedáme na PVK. V tuto chvíli se podklady nacházejí na OTV a proto na základě žádosti PVS poskytl odbor toto vysvětlení:

  • Ke zkolaudované stavbě č. 3082 – TV Radotín-západ, etapa 0005 bylo mandatářem předáno vyčíslení pořizovací hodnoty dne 21.9.2015.
  • Jedná se o obsáhlejší materiál s několika objekty: vodovod, splašková kanalizace, čerpací stanice splašků a výtlak a dešťové kanalizace nejen v ulici Otínská, ale i Javořická, Dehtínská a Jelenovská v celkové  pořizovací hodnotě 70 012 306,07Kč.
  • Materiál postupně standardně zpracováváme včetně kontroly majetkoprávního vypořádání cca 15 pozemků, na kterých je stavba, resp. jednotlivé objekty umístěny (jsou zde dva pozemky ve vlastnictví fyzické osoby a soukromé společnosti).
  • Předpoklad předání podkladů na SVM je nejpozději do konce měsíce listopadu.
Pražská vodohospodářská společnost je připravena urychlit proces převzetí stavby do nájmu a správy, a pokud se v celém procesu nevyskytnou žádné závady, ať již technického či majetkoprávního rázu, umožnit prostřednictvím PVK připojení Vaší nemovitosti co nejdříve. Jelikož PVS již v předstihu o problematice v ulici Otínská informovala PVK a z jejich strany byla přislíbena maximální součinnost, doporučujeme Vám, pokud jste tak již neučinil(a), obrátit se s žádostí o povolení připojení na budoucího provozovatele Pražské vodovody a kanalizace, a.s. s příslušnou stavební dokumentací. Věřte prosím, že dělám co mohu, abych celý proces urychlila. S pozdravem, Jana Plamínková  

RNDr. Jana Plamínková (Současný radní)

Radní hl. m. Prahy

Rozšířený profil
< Zpět na seznam dotazů

Diskuze

Přidejte komentář

Přidat nový soubor
Procházet ...

Povinné