Jaké téma vás zajímá ?

Detail dotazu "Připomínky ke studii o vlivu integrace dopravy z Mělnicka a Neratovicka"

Ondřej Chochola
15 15.02.2016
Sledujte tento dotaz

Vážený pane Dolínku,

Integrace Mělnicka a Neratovicka do PID přinesla pro obyvatele MČ Prahy 8 nárůst hluku, emisí, výskyt nebezpečných dopravních situací po celé trase od Ďáblické po Střelničnou. Parkovací místa se neuvolnila, Středočeši stále jezdí auty, komunikace na Střelničné je stále více zatížena. Právě koncentrace dopravy a pohyb osob na Střelničné jsou nebezpečné pro rezidenty i cestující. Mělo by být povinností organizátora dopravy při integraci zohlednit vliv autobusové dopravy na životní prostředí a na bezpečnost lokality, kterou budou autobusy projíždět a kde budou končit. „Studie možnosti nalezení vhodného terminálu PID pro ukončení autobusových linek PIDu z oblasti Mělnicka“ hledisko negativních vlivů na rezidenty zcela opomíjí.
Ve vztahu k uvedenému bych se rád zeptal, zda byly podány nějaké připomínky ke „studii“ ze strany Odboru dopravních agend Magistrátu nebo z Odboru dopravy MČ Prahy 8 nebo od radního pro dopravu MČ Prahy 8? Předem děkuji za odpověď.

O. Chochola

Odpověd

10.03.2016

Vážený pane Chocholo, díky za Vaše podněty. Studie možnosti nalezení vhodného terminálu PID pro ukončení autobusových linek PIDu z oblasti Mělnicka byla před odevzdáním čistopisu připomínkována příslušnými organizacemi a odbory Magistrátu hl. m. Prahy a byla zaslána k případným připomínkám i na zástupce MČ Praha 8. Studie ČVUT potvrdila, že ukončení linek PID u stanice metra Ládví je v pořádku, a že integrace své cíle splnila. Ve své analýze hodnotila všechny možné vlivy u všech 4 variant ukončení linek autobusů z Mělnicka a Neratovicka, a to jak vliv na životní prostředí včetně působení na přilehlou zástavbu či požadavky na parkování, tak i zájmy cestujících i zájmy městské části či Magistrátu hl. m. Prahy.  Studie prokázala, že ukončení linek u stanice Ládví je nejefektivnější variantou pro všechny, není proto důvod provoz veřejné dopravy zatím nijak výrazně měnit. S pozdravem, Petr Dolínek

Petr Dolínek (Současný radní)

Náměstek primátorky hl. m. Prahy

Rozšířený profil

Zobrazit dotazy dané kategorie dotazů:

Změny v MHD 2015
< Zpět na seznam dotazů

Diskuze

Jeden komentář k dotazu “Připomínky ke studii o vlivu integrace dopravy z Mělnicka a Neratovicka”

 1. 0313.3.2016 (22:11)

  Vážený pane Dolínku,
  analýza doc. Vébra ze Stavební fakulty ČVUT byla na veřejném projednání samotným zhotovitelem označena za mělkou a šitá horkou! Podívejte se na záznam celého večera, kterého jste se účastnil pouze chvíli (//www.youtube.com/watch?v=L-pJu-nI1yA). Ostatně jste to slíbil, že ho shlédnete a na dotazy občanů, resp. jejich okruhy, bude oficiálně odpovězeno skrze radnici P8! Zatím ale ticho po pěšině, pouze tyto vaše odpovědi zde, které jsou VE ZNAČNÉM ROZPORU S VAŠÍM CHLÁCHOLENÍM OBČANŮ, KTEŘÍ NA MAGISTRÁTU VE VĚCI AUTOBUSŮ PID NA LÁDVÍ INTERPELUJÍ!

  Vy jste SLÍBIL, že se požadavky Zastupitelů P8 a občanů Prahy 8 (petici podepsalo 4000 občanů za 17 prac. dnů) budete zabývat a nyní píšete, že není důvod???

  Prosím, shlédněte si záznam a také si přečtěte Studii ČVUT a stanovisko ing. Pušmana, Ph.D. z Dopravní fakulty ČVUT a kritický rozbor studie, který byl zaslán na Magistrát hl. m. Prahy spolu s dopisem naší iniciativy.

  Že je ukončení linek v pořádku studie opravdu nedokazuje:
  Studie konstatovala na str. 29:
  Nevýhody:
  – nedostačující kapacita terminálu pro takovýto počet spojů (nízká kapacita zastávkových zálivů),
  – málo prostoru pro cestující, chybí málo krytých stání
  – nevyhovující zázemí pro odstav autobusů, pozn.: také nevyhovující zázemí pro řidiče
  – nutnost odstavu vozů v jiných obratištích (snížení ekonomiky provozu, navýšení manipulačních, tzv. jalových kilometrů) – pozn.: tzn. do budoucna nutné úpravy, čili finanční náklady – všechno toto je na Letňanech již zajištěno
  Pozn. chybí další nevýhody:
  – blízkost obytné zástavby!
  – náchylnost ke zpoždění – obytná zóna, časté opravy na kanalizaci apod., semafory, časté nehody na Ďáblické, kolony
  – tato varianta je jednoznačně nejhorší z hlediska bezpečnosti silničního provozu a chodců

  VÁM PŘIJDE NEDOSTATEČNÁ KAPACITA V POŘÁDKU? VŽDYŤ JE TO ZÁSADNÍ VĚC!
  ROPID ZATÍM POUZE PŘIDÁVÁ SPOJE, PŘESTOŽE BYLO SLÍBENO, ŽE SE TO DÍT NEBUDE!
  POPTÁVKA VŠAK BUDE LOGICKY POKRAČOVAT – TAK JAK SE BUDE INTEGRACE NA LÁDVÍ VYVÍJET DÁLE?

  Závěr studie, že Ládví je nejvhodnější varianta pro ukončení linek PID z Mělnicka a Neratovicka, je v rozporu s tím, co zaznívá napříč celým materiálem, kde se opakovaně vyskytují zmínky o nevyhovujících parametrech Ládví a nedostatečné kapacitě. MULTIKRITERIÁLNÍ ZHODNOCENÍ PROBLEMATIKY BYLO PROVEDENO CHYBNĚ, ZVOLENÁ KRITÉRIA NESPLŇUJÍ NÁROKY NA OBJEKTIVITU, čímž byla analýza degradována na úroveň subjektivní ankety, kterou zodpovědělo pouze 10 osob. Požadovaný odborný názor vlastně nezazněl.

  Nebyly posouzeny všechny příznivé i nepříznivé dopady jednotlivých variant, chybí kritéria dostatečné kapacity pro příjezdy, odjezdy a odstavy autobusů, kvalita zázemí pro řidiče a z hlediska cestujících komfortní prostor při čekání (dostatek krytých stání), tedy kritéria, která vychází pro Ládví nepříznivě, jsou však důležitá z dopravního hlediska. Méně relevantní kritéria (jako např. služby v okolí přestupního bodu), kde je Ládví hodnoceno nejlépe, jsou zdvojena. Hodnotitelé se rozhodovali pouze na základě svých zřejmě často mylných domněnek, ne na základě jasně daných podkladů. Takto nelze k objektivnímu výsledku dospět.

  KVALITA STUDIE ČVUT ROZHODNĚ NEODPOVÍDÁ JEJÍ CENĚ – 121 000 Kč!

  TO ŽE MAGISTRÁT JE S ÚROVNÍ STUDIE SPOKOJEN JE ALARMUJÍCÍ!!!
  ZÁJEM O NALEZENÍ OBJEKTIVNÍHO ŘEŠENÍ PŘIJATELNÉHO PRO VĚTŠINU ZÚČASTNĚNÝCH MAGISTRÁT ZŘEJMĚ NEMÁ.
  PROČ IGNORUJE NÁZOR MINIMÁLNĚ 4000 OBČANŮ A PŘEDSTAVITELŮ MĚSTSKÉ ČÁSTI SE 100 000 OBYVATELI JEN PROTO, ABY DOJÍŽDĚJÍCÍ UŠETŘILI MOŽNÁ PÁR MINUT ČASU?
  TEN ČASOVÝ ROZDÍL V DOJEZDU DO CENTRA PŘES LÁDVÍ A LETŇANY NEBYL STÁLE DOLOŽEN, KDYŽ ROPID POŘÁD PRACUJE S JINOU NEŽ NEJRYCHLEJŠÍ TRASOU!

  Prosím vraťte se ke svým předvolebním slibům, kde jste sliboval: „Praha potřebuje sociálně ohleduplné a přátelské řízení města, v jehož středu zájmu budou Pražané a jejich potřeby. Praha se musí zaměřit na takové projekty, které město budou rozvíjet a přinášet užitek jemu i Pražanům. Nesmíme zapomínat, že v Praze žijí skuteční lidé se skutečnými problémy.“ (//petrdolinek.cz/category/media/page/2/)

  Lucie Vélová

  Přílohy

  Dopis-MHMP-Příloha-č1-stanovisko-ing-Pušmana.pdf
  Dopis-MHMP-Příloha-č2-Rozbor-studie-ČVUT.pdf

Přidejte komentář

Přidat nový soubor
Procházet ...

Povinné