Jaké téma vás zajímá ?

Detail dotazu "Protidrogová politika Prahy"

Petra Prokopová
26 26.05.2014
Sledujte tento dotaz

Vážený pane Hudečku,

zajímalo by mě, co MHMP dělá ve věci boje s drogami a na ně napojenou kriminalitou, a také to, proč nejsou tato opatření účinná. Podle údajů Národní protidrogové centrály v ČR od roku 2007 přibylo 10 000 problémových uživatelů drog (většina se koncentruje v Praze). Za posledních 5 let vzrostl počet trestných činů spojených s drogami o 2/3. A to jsou jen trestné činy, u kterých se tato souvislost prokázala. Expertní odhady například ukazují, že 50 až 70 procent vloupání do osobních vozidel mají na svědomí narkomani. Samozřejmě byste mohl oprávněně namítnout, že většina opatření k řešení této problematiky spadá pod stát a PČR. Nicméně v centru Prahy se denně pohybuji a vnímám to dramatické zhoršení situace spojené s drogami. Narkomani aplikující drogu na veřejných prostranstvích, na chodnících se povalující jehly, nebezpeční jedinci pod vlivem drog (nejen za volantem) apod. Proto prosím o informace ohledně toho, co v této věci v současnosti jako Hl. město Praha děláte a zda tuto problematiku vnímáte podobně. Prosím neodvolávejte se na stát - zajímají mě pouze opatření, která jsou ve Vaší moci. Dále Vás prosím o informace ohledně toho, co v této věci chcete dělat do budoucna, a také o to, zda z pozice primátora vyvíjíte tlak na vládu, aby se touto problematikou začala intenzivněji zabývat. Blíží se komunální volby a toto téma a téma bezpečnosti v ulicích obecně je pro mě (a pro značnou část lidí v mém okolí) zcela klíčové. Ve městě, kde se nebudu cítit bezpečně, totiž nebudu chtít ani pracovat ani žít. Předem díky za odpověď. Petra

Odpověd

Vážená Petro,

děkuji Vám za Váš dotaz. Mohu Vás jednoznačně ubezpečit, že problematiku protidrogové politiky na úrovni hl. m. Prahy rozhodně neberu na lehkou váhu. Je však také třeba vzít v potaz skutečnost, že nadprůměrně vysoká koncentrace obyvatel na jednom místě s sebou nezbytně nutně vedle mnoha pozitivních stránek přináší též neblahé socio-patologické jevy, které nalezneme prakticky ve všech soudobých metropolích. Vize světa bez drog je zkrátka a dobře zcela utopická.

Kolega z Rady hl. m. Prahy doc. Martin Dlouhý nicméně letos představil velmi komplexní koncepci protidrogové politiky města na období 2014 – 2020. Koncepce se v první řadě zabývá prevencí poskytovanou sítí adiktologických služeb (kontaktní a poradenská centra, rozličné terénní programy, substituční a doléčovací programy, denní stacionář, zařízení ambulantní a lůžkové péče a péče v terapeutických komunitách, jakož i vzdělávací instituce primární protidrogové prevence). Současně je cílem protidrogové politiky města maximálně efektivním způsobem koordinovat své aktivity s nestátními neziskovými organizacemi zabývajícími se totožnou problematikou.

Dále byla v této souvislosti výrazným způsobem posílena kapacita a standardizována škála poskytovaných služeb specializovaných lůžkových zdravotnických zařízen na území Prahy. V neposlední řadě byl rovněž koncipován samostatný vysokoškolský studijní obor adiktologie, jehož absolventi budou perspektivními nositeli potřebných znalostí a dovedností.

Integrální součástí protidrogové koncepce by mělo být též vytvoření holistického systému aplikačních metadonových center pro toxikomany. Budování těchto aplikačních center na území města je však logicky v poměrně ostrém protikladu s konkrétními představami o řešení problematiky lokální bezpečnosti komunálními politiky dotčených pražských městských částí. Bude proto třeba vést s nimi i nadále věcný dialog a snažit se vyvážit jejich ochotu umístit na území své městské části aplikační centra poskytnutím adekvátní kompenzace ze strany hl. m. Prahy.

Osobně jsem prakticky ihned po svém nástupu do funkce primátora inicioval a opakovaně se též účastnil preventivních kontrol hlídek městské policie na Václavském náměstí. Strážníci městské policie pak v pravidelných kontrolách pokračují i nadále. Připouštím, že boj s návykovými látkami je obecně záležitostí dlouhodobou a vskutku nesnadnou. Na druhou stranu jsem ale bytostně přesvědčen, že se jedná o boj nanejvýš smysluplný, ve kterém se nesmí ani na okamžik polevit.

Se srdečným pozdravem,

Tomáš Hudeček

RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D. (Bývalý radní)

Primátor hl. m. Prahy

Rozšířený profil
< Zpět na seznam dotazů

Diskuze

Přidejte komentář

Přidat nový soubor
Procházet ...

Povinné