Jaké téma vás zajímá ?

Detail dotazu "Provozování taxislužby v Praze"

Rostislav Malinský
09 09.01.2015
Sledujte tento dotaz

Dobrý den pane Libore Hadravo.
Pracuji jako taxikář. Jsem OSVČ.
Mafiánští taxikáři mají obsazená určitá místa (nemyslím tím oficiální stanoviště placená Magistrátu) v Praze, zvláště v centru a u klubů. Vyhánějí odtud ostatní taxikáře. Říkají jim, aby na těchto místech a v blízkosti 10, 20 nebo 50 metrů nestáli. Pokud tak učiní, vyhrožují různými způsoby i např. tím, že skončíme jako zabití taxikáři v Uhříněvsi. Jsme fyzicky a psychicky terorizování. Výsledkem je to, že na těchto místech si opravdu nikdo nedovolí stát. Takže tohle je první trestný čin, který nikdo neřeší nebo nechce řešit. Protože normální přece je, aby na státním pozemku, silnici apod. mohl zastavit jakýkoliv taxikář, bez ohledu na to, jestli zde parkuje od revoluce 25 let a nebo je nový. Pokud tak činí měla by policie okamžitě zakročit, sebrat povolení k provozování taxislužby, zabavit auto, vysokou pokutu atd.
Druhým problémem je, že tito mafiánští taxikáři jezdí za vyšší ceny než stanovuje Magistrát, t.j. více než 28 Kč/km. Říkají si např. o smluvní částku v noci z ulice Dlouhé ke Karlovým Lázním - lávce - cca 2 km - 500 Kč, přitom cena může činit maximálně 120 Kč. Tito taxikáři to dělají naprosto beztrestně. A zákazník nemá jinou volbu, protože v okolí nikdo jiný stát nemůže. Maximálně si musí chytit taxi jedoucí, ale i ti bývají napadání, že si dovolili zastavit.
Hrozný je např. to, že známý taxikář se státními vlaječkami ze Staromáku, který jezdí každou jízdu více než stanovuje vyhláška, zpravidla za 99 Kč/km najel schválně do policajtů, jeden z nich skončil v nemocnici. A tohoto taxikáře stále pravidelně vídám na Staromáku.
Jak je možný, že Magistrát stanovil maximální cenu 28 Kč za kilometr, ale výsledek je ten, že si z toho nemalá část taxikářů vůbec nic nedělá?
Pokud jsem se zeptal policie po mém napadení, co mám dělat. I oni ví, že s tím nic v globále nezmůžou, že si mám stěžovat na patřičných místech. Ostatně všude neustále fungující mafiánští taxikáři jsou toho důkazem. Ale myslím, že pokud by se výrazně přitvrdila kontrola a pořešila se legislativa, tak všechno jde.
Oni tvrdí, že i rohlík stojí v každém krámě jinou cenu. Ale neuvědomují si, že na jejich místě, kdyby nás ostatní nevytlačovali a bylo tam přirozené konkurenční prostředí, mohl by si zákazník vybrat, např. ze Staroměstského náměstí nemá široko daleko jinou volbu, tak by ho jízda nestála 99 Kč za km, ale podstatně méně. To samé platí u restaurací a nočních podniků. I majitelé restaurací jsou z toho nešťastní, často to řeší tím, že zákazníkům objednávají taxíka klasicky přes dispečink nebo aplikace. Často ale spokojeného (hlavně se jedná o zákazníka cizince) restaurace už nestihnou a vidí ho, jak nasedá do... stává se obětí hamižného taxikáře, který na onom "zprivatizovaném" místě stojí už 25 let a pokud nedorazí spravedlnost, bude tam stát dalších 25 let. Například na tom Staromáku když se ví a pokud někdo nevěří, může se o tom přesvědčit sám taxikáři nejezdí za zákonnou cenu. Kdyby zákonodárci + policie chtěli chytit tyto zloděje, během jednoho dne tito taxikáři skončí. Je mi záhadou, kdo nad těmito taxikáři, nejen na Staromáku, drží ochrannou ruku, uplatí taxiteam? nebo mají tak dobré právníky??

Zkuste určit šéfa, např.šéfa taxiteamu, který bude za toto odpovědný. Měl by dostat jasný úkol, vyčistit alespoň z 90% Prahu od těchto lumpů. Sami si můžete udělat kontrolu v terénu, nemyslím tím, že si zavoláte dispečinkové řidiče, kteří jsou skoro ze 100% čistí, protože jsou pod dohledem těch dispečinků... Pokud tento cíl šéf nesplní, odvolat a zvolit dalšího. Ohodnoťte šéfa lukrativním finančním bonusem vč. jeho podřízených, v případě, že problém vyřeší. První problém by se vyřešil např. tím, že by aktivně zaznamenávali a řešili vydírání. Stačí slovo mafiánského taxikáře - "odjeď" a sebrala by se mu licence taxikáře plus vysoká pokuta. Stejně tak by napadení taxikáři mohli předávat zaznamený incident ze své skryté kamery někomu, který by za toto odebíral licence taxikářům. Pak je také potřeba ohlídat, aby nejezdili bez licence. Zase velká kontrola a pokud by byl chycen bez licence měl by dostat citelnou velkou odstrašující pokutu. Tito taxikáři tím jak okrádají turisty si jsou schopni vydělat 10000 za den. Tzn. pokuta 500 000 je tak akorát, popř. zabavení auta, která však ale nemusí být jejich. Prostě dostal povolení od státu jezdit, zneužil toho, zakázat podnikání tohoto druhu. Stát vlastně v současný době legalizuje mlčky trestnou činnost, pachatelé jsou jasní, není je potřeba ani hledat, resp. najít je, je velice snadné. Policie, všichni o tom ví, ale nic nebo skoro nic se s tím nedělá, jsou nulové výsledky. Ale možná to není ani chyba policie. Možná policie cítí, že i když pachatele odhalí, nic se s pachatelem nestane a proto je laxní. Takže možná by to chtělo zpřísnit legislativu?

Dle mého názoru je potřeba aby taxiteam ve spolupráci, tak jako to bylo v minulosti, se studenty na brigádě, či jiní, kontrolovali taxi vozidla. Pokud by došlo k návrhu a zároveň k realizaci od taxikáře např. 500 Kč smluvní částka za 3 km , přišel by o taxi licenci + velká pokuta. Může říct nějakou částku odhadem, ale na konci si nemůže vyúčtovat více než je na taxametru. Možná by pomohlo i to, kdyby všichni taxikáři povinně dávali vytisklý daňový doklad zákazníkovi.

Pokud se vyčistí Praha od špatných taxikářů, je jisté, že zahraniční turisté už nebudou číst v příručkách, kde je na prvním místě informace, na co si dát pozor: "Dejte si pozor na pražské taxikáře". To platí i pro české turisty. Pokud toto opadne, lidi začnou jezdit taxíkem ještě více a bude to přínosem pro všechny taxikáře i klienty taxislužeb. Takhle to vrhá špatné světlo na všechny taxikáře. Proč dosud Praha nebyla schopná odstranit tento problém, když to jinde jde.. znám to z vyprávění od různých zákazníků, kteří navštívili různé země. Lepší je to např. na západě v USA, stejně tak v Německu a stejně tak i na východě v Rusku. Spousta mojich zákazníků se diví, proč s tím nikdo nic nedělá, nikdo to neřeší. Stav v Praze je špatný a nějakou spravedlnost hledám těžko, zkusíte s tím něco udělat? Proč u nás v Praze taxikáři terorizují jiné taxikáře a v jiných zemích si to dokážou, až na nějaké výjimky(státy) ohlídat? Myslím, že až začnou tito taxikáři podfukáři stávkovat, bude to znamenat, že se blýská na lepší časy, že s tím už někdo něco začal dělat. O Vánocích jsme skoro všichni viděli nějakou tu pohádku a v jedné bylo řečeno, že se zlem se musí bojovat. Bojujme proto společně proti zlu a uvidíte, že jednou ho porazíme. Myslím, že se to díky novým technologiím, dispečinkům podařilo trochu potlačit. Ale myslím, že se zlem je potřeba bojovat mnohem razantněji. Nebojujme se zlem rychlostním stupněm 1, zkusme zařadit 4ku.

Odpověd

16.01.2015

Vážený pane Malinský,

na úvod bych Vám chtěl poděkovat za zaslaný stručný popis pražské taxislužby a hlavně za náměty k jejímu zlepšení, které předám příslušným útvarům k posouzení. Ačkoliv mně, jako radnímu pro oblast bezpečnosti a prevenci kriminality, problematika taxislužby nepřísluší, jsem s ní vcelku velice dobře obeznámen a pokusím se tedy na Vaše výtky a náměty krátce odpovědět.

Jsem velmi rád, že si ve spojení s úrovní pražské taxislužby uvědomujete nedostatečnou legislativu, bez jejíž úpravy nejsou Vaše návrhy realizovatelné, i když v rozporu s tím v jiné části Vašeho dopisu doporučujete přitvrdit kontroly a zpřísnit postihy. Na rozdíl od Vás jsem přesvědčen, že město a jeho kontrolní orgány využívají veškerých zákonných možností v maximální míře, včetně Vámi zmiňované tvrdosti, navrhovaných pokut ve výši 500 000 Kč, systematických kontrol s využitím figurantů, nebo maximálně využívané možnosti ukládání kaucí a rušení koncesí. Z hlediska četnosti kontrol mohu uvést, že jenom v roce 2014 bylo provedeno celkem 1 346 kontrol, z toho 587 Vámi doporučovaným způsobem kontrol s využitím figurantů. Bylo zahájeno 308 správních řízení a vydáno 303 rozhodnutí, v rámci kterých byly uloženy pokuty ve výši 7 970 000 Kč. V maximální míře je využívána možnost ukládání kaucí k zajištění zaplacení případné pokuty. V případech, kdy nebyla kauce uhrazena na místě, bylo vozidlu do doby uhrazení uložené kauce v další jízdě zabráněno technickými prostředky. Rovněž z pohledu podávání návrhů na zrušení živnostenského oprávnění využívá město zákonné prostředky v maximální míře. Do dnešního dne podalo celkem 78 návrhů na zrušení živnostenského oprávnění, na základě kterých bylo v 67 případech těmto návrhům vyhověno a živnostenské oprávnění taxikářům zrušeno. Ačkoliv se hlavnímu městu Praze v nedávné minulosti podařilo prosadit v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR několik zásadních změn zákonů s taxislužbou souvisejících, konkrétně zákona o cenách, zákona o působnosti orgánů ČR v oblasti cen a dokonce několik novel zákona o silniční dopravě, které podstatným způsobem zlepšily i mimo jiné vymahatelnost zákona, přesto není současná legislativa dostatečně účinná, aby se dařilo vymýtit Všechny Vámi uváděné delikty, neboť i když je například řidiči odebrán průkaz řidiče taxislužby, působí v mnoha případech dál jako černý taxikář, přičemž se dle státního zastupitelství nejedná o trestný čin, neboť nelze prokázat, že se jedná o činnost soustavnou. S ohledem na výše uvedené se hlavní město Praha dále snaží prosadit změny zákona tak, aby bylo možno v boji s nepoctivými taxikáři postupovat mnohem efektivněji.

Co se týče v úvodu Vašeho dopisu zmiňovaných praktik „mafiánských“ taxikářů hraničícím s trestnou činností, Vás musím odkázat na orgány činné v trestním řízení, které jako jediné jsou oprávněny to řešit, neboť správní orgány v oblasti dopravy nemají kompetenci tuto činnost vyšetřovat ani postihovat.

S pozdravem

Bc. Libor Hadrava

Bc. Libor Hadrava (Současný radní)

Radní hl. m. Prahy

Rozšířený profil

Zobrazit dotazy dané kategorie dotazů:

Cestovní ruch, Taxislužby
< Zpět na seznam dotazů

Diskuze

2 komentářů k dotazu “Provozování taxislužby v Praze”

 1. 0114.1.2015 (11:34)

  Naprosto souhlasím s vámi!
  Dostal jsem úder do čelisti a policaji nic ne udelali !Ohnuli me zadni dvere nohama proto jezdim jen z taxametrem!
  Policie nechce pracovat vubec!

 2. Pavel Adamek
  034.3.2016 (7:53)

  Problem spatruji v tom, ze ackoli organy hlavniho mesta Prahy systematicky kontroluji taxikare, kdy dokonce vytvorily specialni skupinu TAXI MP HMP, k odstraneni vyse zmineneho nesvaru – nekale soutezniho jednani nekterych taxikaru – prakticky nicim neprispely. Naopak. Misto toho, aby od samotneho pocatku vyskytu tohoto hlavniho problemu prazske taxisluzby, jimz je zrejme systematicke zneuzivani vyhodnejsiho hospodarskeho postaveni nekterymi taxikari, kteri nejsou v dany okamzik a na danem miste vystaveni podstatne cenove soutezi, k ziskani neprimereneho majetkoveho prospechu na ukor zakaznika, misto toho znemoznuji vsem taxikarum svobodny rozvoj jejich hospodarske cinnosti k ziskani primereneho zisku. Je totiz jednoduzsi kontrolovat male ryby a ty velke nechat svemu osudu, at si delaji co chteji. Hlavni mesto tak vyviji marnou cinnost, protoze neresi vyse zminene skutecne problemy taxisluzby v Praze, nybrz resi bagatelni navysovani cen v radu deseti korun za zakazku, kdy jim velke ryby – taxiri, kteri jezdi 1 km za 500 Kc, stale unikaji. Tim, ze jsou chytany male ryby, tim vyvijeji kvazi cinnost, kdy jim velke ryby unikaji. Na ne jaksi nemaji… Anebo to tak vlastne chteji?

Přidejte komentář

Přidat nový soubor
Procházet ...

Povinné