Jaké téma vás zajímá ?

Detail dotazu "Reakce na vyjádření k Pražským stavebním předpisům"

Tomáš Hnyk
17 17.08.2015
Sledujte tento dotaz

Vážený pane náměstku,

reaguji na zprávu, kterou jste vyvěsil na svém facebookovém profilu. Zaprvé bych rád bych vás upozornil, že se mýlíte, když tvrdíte, že "jenom omezení reklamy je přesně podle znění Matěje Stropnického". Není to pravda. Úprava podle Matěje Stropnického znamenala, že billboardy od sebe musely být vzdáleny minimálně 100 metrů nebo takový počet metrů, jako je součet plochy všech panelů na jednom billboardu v metrech čtverečních, pokud takový součet přesáhl 100 metrů čtverečních. Taktéž platilo, že hranice 100 metrů platila pro oba směry komunikací, tzn. nebylo přípustné, aby billboardy byly umístěny přes ulici v menší vzdálenosti, než sto metrů. Ve stávajícím návrhu se počítá pouze plocha největšího panelu na jednom billboardu a omezení platí pouze pro jeden směr komunikace. To v praxi znamená, že úprava prosazovaná paní Krnáčovou umožňuje nejméně dvojnásobné množství větších billboardů (dvacet na jeden kilometr oproti deseti) než úprava prosazovaná panem Stropnickým. Bylo by milé, kdybyste tento svůj omyl na svém facebookovém profilu upřesnil, ať nematete veřejnost.

Zadruhé bych rád vědel, jak konkrétně postup zvolený radou urychlí přijetí pražských předpisů v platnost. Materiál předložený panem Stropnickým byl připraven k odeslání k připomínkým na Ministerstvo pro místní rozvoj. Podle vyjádření pana Korbela, který vedl tým, jenž vypracování novely PSP vedl, byl obsah předpisu s ministerstvem konzultován. O co opíráte své tvrzení, že byly vypracovány v rozporu se stanovisky ministerstva? Materiál předložený paní Krnáčovou nyní městské části budou připomínkovat. Proč se domníváte, že nebudou mít připomínky, když k novele, kterou připravoval pan Stropnický měly kolem 2500 připomínek a když k takzvané technické novele připomínkované taktéž ve zkráceném řízením se sešlo tolik připomínek, že od jejího pořízení rada ustoupila? Jak se tímto postupem přijetí PSP nezdrží?

Zatřetí, o co opíráte své tvrzení, že pan Stropnický při přípravě novely s nikým nekomunikoval? Novelu připravoval široký a zveřejněný tým odborníků, její zadání i výsledná podoba před připomínkami byly schváleny radou, připomínky od městských částí byly vzápětí zapracovány. Domníváte se, že se mají právní předpisy připravovat jinak?

Začtvrté, o co opíráte své tvrzení, že pan Stropnický nedokázal za osm měsíců dodělat svoji práci, když ji zjevně dodělal, neboť radě předložil novelu se zapracovanými připomínkami, která byla připravena na odeslání na MMR?

Zapáté, byla to přece rada, která v prosinci zamítla technickou novelu v podobném znění, jako teď předložila paní Krnáčová a následně pověřila náměstka Stropnického vypracováním obsáhlejší novely. Proč najednou rada změnila názor poté, co nad přípravou této obsáhlejší novely desítky lidí strávily spoustu času na základě usnesení rady, která vytvoření této novely podpořila?

Děkuji za konkrétní odpovědi,
Tomáš Hnyk

Odpověd

19.08.2015

Dobrý den, děkuji za vaše dotazy. Ve stručnosti jde o to, že způsob práce kolegy Stropnického vedl k tomu, že se výrazně zvyšovala pravděpodobnost, že Praha o své stavební předpisy přijde zcela. Minimálně v tomto duchu hovořily kritické oficiální dopisy z ministerstva pro místní rozvoj, o kterých však kolega Stropnický bohužel opomněl informovat své kolegy v radě. Ve stejném duchu nás informovali zástupci ministerstva na schůzce za přítomnosti paní ministryně Šlechtové. V takové situaci máte dvě možnosti. Buď necháte jet onen vlak dále a riskujete, že vykolejí, nebo zatáhnete za záchrannou brzdu. Jde pochopitelně o krajní řešení, které má svá úskalí i negativa. Ovšem pokud se díky němu předejde katastrofě, je nutné k němu přistoupit. Nyní půjde radou schválený návrh do připomínkového řízení, v jehož rámci lze samozřejmě vypořádat všechny připomínky a materiál vyladit do ideální podoby. S pozdravem, Petr Dolínek

Petr Dolínek (Současný radní)

Náměstek primátorky hl. m. Prahy

Rozšířený profil

Zobrazit dotazy dané kategorie dotazů:

Pražské stavební předpisy
< Zpět na seznam dotazů

Diskuze

Jeden komentář k dotazu “Reakce na vyjádření k Pražským stavebním předpisům”

  1. Tomáš Hnyk
    0817.8.2015 (16:08)

    Jen bych rád upřesnil, že ohledně reklamy se nakonec pan Dolínek nemýlí, formulace o jedné straně komunikace tam na základě přípomínek reklamních společností byla přidána v rámci připomínkového řízení, takže ta úprava reklamy nakonec je opravdu shodná s verzí, co navrhoval Stropnický.

Přidejte komentář

Přidat nový soubor
Procházet ...

Povinné